Meer psychologische thuiszorg om ziekenhuisopnames van kinderen en jongeren te verminderen

De hervorming van de eerstelijns psychologische zorg gaat door. De minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, heeft zopas nieuwe middelen vrijgemaakt om thuiszorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen te financieren. Het doel is te voorkomen dat ze te lang in het ziekenhuis moeten verblijven.

Vanaf juli 2023 moet het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk worden uitgebreid. In plaats van 107 voltijdsequivalenten zal België er dan 161 tellen. Het aantal psychiaters zal ook toenemen om jongeren in moeilijkheden voor en na hun opname te helpen.

Meer thuishulp dankzij mobiele teams

“Als psychologische begeleiding wordt aangeboden en georganiseerd in de leefomgeving van de jongeren, thuis dus, zal dat ook helpen om de ziekenhuiscapaciteit beter te beheren. We moeten dus echt alle puzzelstukjes versterken”, vertelde minister Frank Vandenbroucke bij RTL. Door bezoeken van mobiele teams aan de gezinsomgeving van het kind of de jongere te bevorderen, daalt de druk op de ziekenhuizen. Het grote aantal opnames vormt echt een probleem voor de geestelijke gezondheidszorg, waardoor sommige gezinnen tot acht maanden moeten wachten om hun kind in nood te kunnen laten opnemen. Dat kan leiden tot schooluitval of andere bijkomende problemen.

Het budget voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Ter herinnering: in september 2021 is een belangrijke hervorming van de eerstelijns psychologische zorg van start gegaan. Toen werd een totale investering van 152 miljoen euro per jaar, vier keer het oorspronkelijke budget, uitgetrokken voor geestelijke gezondheidszorg. Een derde van dat bedrag werd specifiek geïnvesteerd in de zorg voor kinderen, jongeren en adolescenten.

In het voorjaar van 2022 werd een extra investering van in totaal 51 miljoen euro gelanceerd om die hervorming nog meer kracht bij te zetten. Van dat bedrag ging 35 miljoen naar kinderen en adolescenten (tot en met 23 jaar).

Nu wordt vanaf juli 2023 een budget van 4,7 miljoen euro specifiek uitgetrokken voor mobiele crisisteams voor kinderen en jongeren. Dat budget komt overeen met 48,01 bijkomende VTE’s op het terrein (voornamelijk psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, orthopedagogen) en 2,63 VTE’s netwerkpsychiaters. Bovendien werd ook 15,9 miljoen euro geïnvesteerd in 55 psychiatrische diensten voor kinderen op het terrein, met 216,6 VTE’s (voornamelijk psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, orthopedagogen), om de wachttijden te verkorten en patiënten sneller uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan.

Een woordje over Bru-stars

Bru-Stars is het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Dat netwerk versterkt een functionele en permanente samenwerking tussen de sectoren gezondheid (mentaal en somatisch), onderwijs, handicap, justitie, extreme armoede, enz. Het zorgt er ook voor dat de praktijken voor geestelijke gezondheidszorg beter zichtbaar zijn en probeert het stigma rond personen met mentale problemen weg te nemen bij het grote publiek. Samen met het kabinet-Vandenbroucke wordt een plan ontwikkeld om de verbindingsteams in de ziekenhuizen te versterken, om in K-bedden te voorzien, om proefprojecten voor de overgangsleeftijd op te zetten, om de continuïteit van de zorg te verbeteren, om projecten voor eetstoornissen op te zetten, enz. Er komt een nieuw gecentraliseerd dienstloket om de competenties van de kleine teams te versterken. Er zullen nieuwe projecten voor eerstelijns psychologische zorg worden uitgevoerd om ongeveer 1.500 zorgsessies per week te kunnen bieden. Ten slotte zijn voor het najaar van 2023 uitwisselingsdagen over de praktijken van de partners gepland.

Nieuwe PsyBru-website

Op de nieuwe PsyBru-website krijg je eenvoudig toegang tot lijsten van geconventioneerde psychologen (met zoekmachine), groepsprojecten en informatie over andere opdrachten voor de netwerken Bru-Stars (kinderen en tieners van 0 tot en met 23 jaar) en Brumenta (voor volwassenen en ouderen).

 

LEES OOK: