Mobiliteit

Hieronder leest u alles wat u moet weten inzake mobiliteit, om de verplaatsingen van een kind met een beperking te bevorderen: het openbaar vervoer, het eigen voertuig, de verplaatsingskosten, de parkeerkaart, de geleidehond, de witte stok…

Voertuig – federaal

Onder bepaalde voorwaarden kan de wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd…) van een kind met een handicap een aantal fiscale voordelen genieten bij de aankoop en bij het gebruik van hun voertuig.

Welke voordelen geniet men?

• een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van een nieuwe wagen, onderdelen ervan, herstellingswerken en onderhoud: 6 % in plaats van 21 %
• een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling

Voorwaarden

Deze maatregel is bestemd voor personen die:

– volkomen blind zijn
– verlamd zijn aan de armen
– een amputatie van de armen ondergingen (met inbegrip van beide handen vanaf de pols)
– blijvend invalide zijn voor 50% of meer aan de benen

Hoe gaat dit in zijn werk?

De FOD Sociale Zekerheid legt het btw-attest van het voertuig, dat u kreeg van de DG Personen met een handicap, via elektronische weg voor aan de FOD Financiën en aan de dienst die de verkeersbelasting beheert.

→ Info Vlaamse Belastingdiens
→ Info Brussels Hoofdstedelijk Gewest
→ Info Wallonië

Voor een aanpassing van het voertuig, raadpleeg de dienst CARA.

Europese parkeerkaart – Fédéral

Deze kaart is strikt persoonlijk. Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier.

Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. U mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap. De voorbehouden plaatsen worden aangeduid met het blauw verkeersbord E9a (“P”) met het wit pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met het onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld. Dit pictogram mag, in witte kleur, op het wegdek gereproduceerd worden.

Hebt u een kind met een handicap dat recht heeft op een parkeerkaart, dan kunt u ze in zijn naam aanvragen.
Toekenningsvoorwaarden voor min 21-jarigen: 2 punten hebben in de categorie ‘verplaatsing’ of ‘mobiliteit en verplaatsing’, een amputatie van beide armen ondergaan hebben, volledig verlamd zijn of blijvend invalide zijn voor 50% of meer aan beide benen.

Openbaar vervoer – Federaal

De nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden) is een kaart waarmee u gratis kunt reizen via De Lijn, de MIVB, de TEC en de NMBS. De kaart is persoonlijk. U reist gratis met de bus, metro en tram (gewone verbindingen) van de drie regionale vervoermaatschappijen: De Lijn, MIVB (in Brussel) en TEC (in
Wallonië). Ook de trein (NMBS) is in 2de klasse gratis zolang u binnen België reist.
U hebt recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer als u blind of slechtziende bent, met een blijvende invaliditeit van minstens 90%.

Vervoer van en naar school van kinderen met een handicap – Brussels Gewest (FR)

Deze dienst is helemaal gratis voor het vervoer van kinderen met een handicap naar de bijzondere onderwijsinstelling. Ze worden ‘s morgens thuis opgehaald en naar school gebracht en ’s avonds terug naar huis gebracht. De reis kan wel lang en vermoeiend zijn, want soms ligt de school ver van hun huis.

Verplaatsingskosten – Phare – Brussels Gewest (FR)

Deze tegemoetkoming dekt de bijkomende kosten voor de verplaatsing van een persoon met een handicap naar de plaats van activiteit: tussen thuis en de integratieschool, tussen thuis en de school (attest voor vrijwilligerswerk af te leveren) en tussen thuis en de plaats voor ontspanning of respijt in het Brussels Gewest (voor een persoon met een grote afhankelijkheid en a rato van maximum 30 trajecten H/T/jaar).

→ Meer weten: zie de website van Phare

Toegankelijkheid in Brussel  *

Phare (FR) geeft een pak informatie uit over de soorten toegankelijkheid in Brussel: sportinfrastructuur, parken, de gidsen ‘Brussel voor allen,‘Rolstoelplan Brussel’, het Zakboekje Integrale Toegankelijkheid…

Zich verplaatsen met een visuele beperking

Witte stok

De witte stok is het eerste hulpmiddel waaraan men denkt bij verplaatsingen van iemand met een visuele beperking. De stok is nodig om zich zelfstandig en veilig te verplaatsen. Om een witte stok te verkrijgen moet men voldoen aan twee voorwaarden:

• ofwel: een visuele handicap vertonen van tenminste 60% (naar de normen van de Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit)
• ofwel: een getuigschrift kunnen voorleggen van een oogarts die erkend is inzake revalidatie

Blindengeleidehond

Een blind of slechtziend persoon wordt veel zelfstandiger wanneer hij zich heeft leren verplaatsen met een mobiliteitsstok. Een blindengeleidehond kan een extra aanvulling zijn op de witte stok en kan de persoon meer zelfzekerheid geven.

Het toekennen van een blindengeleidehond gebeurt niet automatisch. Wanneer een persoon met een visuele handicap de nood voelt om zich te verplaatsen met behulp van een blindengeleidehond, dient hij een bepaalde procedure te doorlopen.

Aanleren zich te verplaatsen

De Brailleliga organiseert mobiliteitscursussen met als doel zich zelfstandig kunnen verplaatsen.

→ Meer weten: Brailleliga

Openbaar vervoer

Zoals gezegd: blinden en slechtzienden kunnen zich in heel België gratis verplaatsen met het openbaar vervoer.

 

* Verenigingen of organisatie die de inclusie nastreven.