Onderwijs en handicap

Met de hulp van de aanwezige professionals in de diensten voor ondersteuning en begeleiding in een vroeg stadium, zou een onderwijsproject voor het kind kunnen bepaald worden. En dit rekening houdend met al zijn eigenheden en verwachtingen. Daarom is het van doorslaggevend belang zich zo vroeg mogelijk te laten begeleiden door het kind in te schrijven bij een dergelijke dienst.

De door Phare erkende begeleidingsdiensten hebben als taak om het kind met een handicap ondersteuning te bieden op diverse gebieden: opvoedkundig, psychologisch, sociaal, door de inclusie op school te omkaderen en later ook professioneel. Deze diensten helpen het kind en zijn gezin bij het uitwerken van een individueel project, in de eerste plaats in de gewone en inclusieve leefomgevingen.

→ Zie de diensten voor vroegtijdige begeleiding op de website Sociaal Brussel.

In de Federatie Wallonië-Brussel richt het buitengewoon onderwijs zich tot kinderen met een handicap nargelang hun situatie in 8 ‘types’.

→ Raadpleeg de verschillende vormen van buitengewoon onderwijs voor Brussel en Wallonië op Enseignement.be en voor Vlaanderen op Onderwijs Vlaanderen.

Het buitengewoon onderwijs wil de vaardigheden van de kinderen maximaal ontwikkelen naargelang hun specifieke opvoedkundige behoeften door in te zetten op hun sociale – en later persoonlijke – integratie. Het onderwijs wordt individueel omkaderd en begeleid door professionals met uiteenlopende achtergronden: paramedisch, psychologisch en sociaal.

Net zoals het reguliere onderwijs beantwoordt het buitengewone onderwijs aan missies en doelstellingen, bepaald door de inrichtende macht. Niet elke school biedt elk type van buitengewoon onderwijs aan.

Meer weten:

→ Raadpleeg het document ‘L’enseignement specialisé en Federation Wallonie-Bruxelles’ (FR)
→ Lees ons dossier ‘Onderwijs’, specifiek voor Type 5, met alle informatie over thuisonderwijs en onderwijs op afstand.