Solidaris Brabant

Contact

Adres: Zuidstraat 111 1000 Brussel
Telefoon: 02 502 52 50
Website: https://www.fsmb.be/nl


Over

De Socialistische mutualiteit van Brabant maakt deel uit van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten (300 – roze klevers). De mutualiteit telt 194 tweetalige kantoren op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad.

Hier vermelden wij de voordelen en voorwaarden van Solidaris Brabant met betrekking tot kinderen, en meer algemeen de perinataliteit.  


Ziekenhuisopname

Rooming-in

Een tegemoetkoming tot €450 indien u de nacht bij uw kind doorbrengt, ongeacht zijn leeftijd. Een tegemoetkoming van 15 euro per dag voor de ouder die overnacht op de kamer van het kind of in een aangepaste voorziening op de ziekenhuiscampus. Deze vergoeding is beperkt tot een ouder en de tegemoetkoming beperkt tot 30 dagen per ziekenhuisopname. U moet de ziekenhuisfactuur of een attest van het ziekenhuis voorleggen.

Tegemoetkoming bij hospitalisatie

Een tegemoetkoming tot 12.500 euro per jaar en per begunstigde.

Medisch materiaal bij hospitalisatie

Een tegemoetkoming tot 12.500 euro per jaar en per begunstigde.

Dringend medisch vervoer

De socialistische mutualiteit komt tussen in dringende vervoerskosten. Wenst u een tegemoetkoming voor dringend vervoer met de helikopter, bezorg ons dan een bewijs van de kosten of het wettelijke attest dat aantoont dat het vervoer nodig was.

Hospitalisatieverzekering

Er bestaan verschillende formules: Hospimut Plus (hospitalisatieverzekering met optimale bescherming, voor elk type kamer), Hospimut Plus Continuïteit (valt u niet langer onder de verzekering van de werkgever, dan geniet u meteen van de Hospimut Plus-bescherming zonder wachttijd of bijkomende premie) en DFT (dagelijkse fortaitaire tegemoetkoming voor een hospitalisatie van meer dan een dag).

Ernstige ziekte

Medi’Kids

Als uw kind (tot en met 18 jaar) getroffen wordt door een ernstige ziekte die constante zorg vraagt, betaalt onze mutualiteit het deel van de kosten dat te uwen laste blijft, terug.

In de praktijk:

 • Er is een franchise van 650 euro per gezin en de maximale tussenkomst bedraagt 5000 euro per jaar per begunstigde.
 • Uw kind moet over een geldig globaal medisch dossier(GMD) beschikken of ingeschreven zijn bij een medisch huis.
 • Om dit voordeel te genieten, moet je contact opnemen met onze Sociale dienst. Die zal een dossier opmaken.

 

Thuiszorg

SOLIDARIS BRABANT stelt alles in het werk om zieken, mensen met een handicap, slachtoffers van een ongeval, bejaarden en palliatieve patiënten thuis te verzorgen. De diensten verstrekken algemene zorgen, verzekeren de opvolging na een ziekenhuisopname, pre- en postnatale zorg en palliatieve zorg.

Kinderen die zich niet kunnen verplaatsen omwille van ziekte of een beperking, kunnen een beroep doen op verschillende vormen van thuiszorg: verpleging, kinesitherapie, tandzorg, haarverzorging, logopedie (tussenkomst a rato van 5 euro per sessie)…

SOS-Mut – Oppas voor zieke kinderen

SOLIDARIS BRABANT verzekert de oppasdienst van jouw kind tot 15 jaar, bij een immobiliteit thuis door ziekte en van meer dan 48u. De dienst is beperkt tot 30 uur binnen een periode van een maand vanaf de eerste ziektedag. Er wordt 1,5 euro/uur aangerekend (9 uur per toezichtsdag). Vanaf het 10de toezichtsuur, wordt 10 euro/uur aangerekend.

Bij een te voorzien medisch probleem of bij een onvoorzien medisch probleem van maximaal één dag kunt u de oppasdienst van SOS-Mut één dag per maand inhuren. Dit kost u 20 euro voor een toezichtsdag van 9 uur. Vanaf het 10de toezichtsuur, wordt 10 euro/uur aangerekend. U kunt 1 dag per maand een beroep doen op deze dienst.

SOS-Mut – Vervoer van kinderen naar school

SOS-Mut organiseert het vervoer en de oppasdienst van kinderen (-15 jaar) thuis wanneer geen enkele verwant zich kan vrijmaken. Een kinderoppas komt thuis voor je kind zorgen. Wanneer? Als u meer dan 5 dagen immobiel bent door een ongeval of onvoorziene ziekte; bij een onvoorziene ziekenhuisopname van meer dan 2 dagen; als u na een moeilijke bevalling meer dan acht dagen in de kraamkliniek moet blijven; bij een overlijden (tijdens de opvang). Deze dienst is gratis.

SOS-Mut – Thuisonderwijs

Kan uw kind twee weken of langer niet naar school door een ongeval of plotse ziekte? Dan stuurt SOLIDARIS BRABANT een leerkracht aan huis. Het thuisonderwijs omvat Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde op het niveau van lager en secundair onderwijs. Uw zoon of dochter kan tot drie uur per dag les volgen (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).

Kraamzorg

De verzorgenden ondersteunen u vanaf de eerste dag na de bevalling. Ze komen aan huis om u te helpen met de verzorging van uw baby, de zorg voor uw andere kinderen, lichte huishoudelijke taken en uw boodschappen. Wanneer? Als u na een moeilijke bevalling meer dan acht dagen in de kraamkliniek moet blijven. De minimumprestatie is 3 uur per dag met een maximum van 30 uur, verspreid over de maand vanaf de gebeurtenis. Deze dienst is gratis.

Handicap

Personen met een handicap hebben recht op een aantal tussenkomsten en voordelen. Een aantal daarvan situeren zich in de gezondheidszorg zoals het recht op verhoogde tegemoetkoming, maar er zijn ook heel wat sociale en fiscale maatregelen.

Kinderen met een handicap kunnen tot de leeftijd van 21 jaar recht hebben op de bijkomende kinderbijslag (BKB) voor kinderen met een handicap. De FOD Sociale zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap voert een medisch onderzoek uit om te bepalen of het kind recht heeft op de BKB. Als dat zo is, zal je kinderbijslagfonds de bijslag uitbetalen.

Dankzij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), biedt de mutualiteit actieve vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. De vzw organiseert onder meer vakanties, uitstappen, lessen en feesten.

Solidaris Brabant biedt personenvervoer aan voor een medische consultatie, administratieve stappen of deelname aan een sportieve of culturele activiteit (enkel voor ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit). Wij leveren ook (para)medisch materiaal, aangekocht in de Medishop. Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30 en mogelijkheid om vervoer aan te vragen buiten deze uren.  Prijs personenvervoer: 9 euro per verplaatsing- wachttijd: 5 euro (maximum 1u) – een jaarlijkse bijdrage van 15 euro wordt gevraagd om lid te worden. Vraag naar de tarieven voor groepstransporten. Levering materiaal: 15 euro (10 euro voor BIM).

Uitlenen van apparatuur

De Medishop leent, verhuurt en verkoopt een uitgebreid gamma (para)medische producten voor lichaamsconditie, baby’s, woningaanpassing, autonomie en bandagisterie.

Babymateriaal

Nood aan luiers, een kolfapparaat, een aerosol, verzorgingsproducten…? De Medishop verhuurt, verkoopt en leent babymateriaal uit voor een democratische prijs. U kunt gedurende 3 maanden gratis een babyfoon huren. We voorzien een tegemoetkoming van 30 % op de aangekochte luiers in de Medishop, met een maximum van 220 euro per jaar.

Incontinentiemateriaal

Korting van 30% bij aankoop van incontinentiemateriaal bij onze Medishop (max. € 480/jaar).

–Medishop Brussel: Zuidstraat 112/114

Restituties en voordelen

Geboortepremie

De geboortepremie bedraagt 130 euro voor een geboorte of adoptie. Wanneer beide ouders ingeschreven zijn bij de mutualiteit bedraagt de tussenkomst 260 euro.

Wat moet u doen: uw kind inschrijven bij SOLIDARIS BRABANT het geboorte- of adoptieattest dat u van het gemeentebestuur ontvangen hebt bezorgen.

Zorg 100% terugbetaald tot 18 jaar:

 • Raadpleging of huisbezoek huisarts
 • Raadpleging specialist
 • Behandeling kinesitherapeut
 • Verzorging verpleegkundige
 • Logopedie
 • Generische geneesmiddelen (max. 100 euro/kalenderjaar)

Praktisch:

SOLIDARIS BRABANT betaalt het remgeld terug. Het deel van het wettelijke tarief dat u na tussenkomst van de mutualiteit normaal zelf betaalt, krijgt u dus ook terugbetaald voor de bovengenoemde prestaties.

De terugbetaling van uw consultatie is dus volledig als uw zorgverstrekker geconventioneerd is en de wettelijke tarieven toepast.

Als hij niet geconventioneerd is, blijven de ereloonsupplementen ten uwen laste.
Om dit voordeel te genieten, hoeft u geen extra procedures te doorlopen! Als u ons het originele getuigschrift voor verstrekte hulp bezorgt, krijgt u naast de wettelijke terugbetaling automatisch ook de bijkomende terugbetaling via dit voordeel.
Voor de terugbetaling van generische geneesmiddelen, moet u ons het orginele BVAC-attest van uw apotheker bezorgen.
Om recht te hebben op dit voordeel, moet uw kind over een geldig globaal medisch dossier (GMD) beschikken of ingeschreven zijn bij een medisch huis.

Medi’Kids

Als uw kind (tot en met 18 jaar) getroffen wordt door een ernstige ziekte die constante zorg vraagt, betaalt SOLIDARIS BRABANT het deel van de kosten dat te uwen laste blijft.

Praktisch:

 • Er is een franchise van 650 euro per gezin en de maximale tussenkomst bedraagt 5.000 euro per jaar per begunstigde.
 • Uw kind moet over een geldig globaal medisch dossier (GMD) beschikken of ingeschreven zijn bij een medisch huis.
 • Om dit voordeel te genieten, moet u contact opnemen met de Sociale dienst van de mutualiteit. Die zal een dossier opmaken.

Overnachten bij uw kind in het ziekenhuis

U kunt bij uw gehospitaliseerde kind overnachten, maar de ‘hotelkosten’ blijven ten uwen laste. Daarom voorziet de mutualiteit een tegemoetkoming van €15 per dag voor de ouder die overnacht op de kamer van het kind of in een aangepaste voorziening op de ziekenhuiscampus

Praktisch:

 • Tegemoetkoming beperkt tot een ouder.
 • Tegemoetkoming beperkt tot 30 dagen per ziekenhuisopname.
 • U moet de ziekenhuisfactuur of een attest van het ziekenhuis voorleggen.

SOS-Mut

 • Thuisoppas zieke kinderen

SOLIDARIS BRABANT past op uw kind, jonger dan 15 jaar, dat ziek is en moet thuisblijven.

Bij een onvoorzien medisch probleem van minstens twee dagen (48 uur) is de dienst beperkt tot 30 uur binnen een periode van een maand vanaf de eerste ziektedag. Er wordt 1,5 euro/uur aangerekend (9 uur per toezichtsdag). Vanaf het 10de toezichtsuur, wordt 10 euro/uur aangerekend.

Bij een te voorzien medisch probleem of bij een onvoorzien medisch probleem van maximaal één dag, kunt u de oppasdienst van SOS-Mut één dag per maand inhuren. Dit kost 20 euro voor een toezichtsdag van 9 uur. Vanaf het 10de toezichtsuur, wordt 10 euro/uur aangerekend.

 • Thuisonderwijs

Kan uw kind twee weken of langer niet naar school door een ongeval of plotse ziekte? Dan stuurt SOLIDARIS BRABANT een leerkracht aan huis. Het thuisonderwijs omvat Nederlands, Frans, Engels en Wiskunde op het niveau van lager en secundair onderwijs. Uw zoon of dochter kan tot drie uur per dag les volgen (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).

Deze dienst is gratis en beperkt tot 30 uur binnen een periode van een maand vanaf de eerste ziektedag. Uw zoon of dochter kan tot drie uur per dag les volgen (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).

–Meer weten over SOS-Mut? 02 546 15 90 (24/7) of sosmut@fmsb.be

Andere voordelen

Strijd tegen obesitas: een tussenkomst van €60 per kalenderjaar voor wie een kuur volgt bij een diëtist.

Slaaptherapie: 100 euro per jaar

Sociale dienst

Bij de medewerkers van de Sociale dienst van SOLIDARIS BRABANT kunt u gratis terecht voor een luisterend oor, sociaal advies, ondersteuning en begeleiding rond:

– zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen voor ouderen of personen met een beperking;

–  tegemoetkomingen voor personen met een handicap of hoge afhankelijkheid;

–  mobiliteitsoplossingen;

–  zorg en hulpmateriaal voor personen met een handicap (PHARE-aanvraag);

–  een tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering;

–  sociaal tarief voor telefonie en internet;

–  steun uit fondsen voor kankerpatiënten;

– vragen rond het levenseinde of omgaan met dementie

–  hulp bij aanvragen van een tussenkomst via de aanvullende verzekering (bijvoorbeeld Medi’kids, herstelkuren en kort- en dagverblijven).

Iedereen kan gratis een beroep doen op deze dienst, maar we richten ons vooral tot personen die problemen ondervinden door een handicap, ziekte of ouderdom, of vanuit een sociale kwetsbaarheid.