Stijgend aantal ongevallen met ontsmettingsmiddelen thuis, vaak met kinderen

De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum willen de bevolking, en vooral de ouders, bewust maken van de risico’s van het overdreven gebruik van ontsmettingsmiddelen (zoals alcoholhoudende handgels, bleekwater en andere). Ze lanceren de campagne ‘Lezen voor gebruik’ via diverse media om de zorgwekkende stijging van het aantal ongevallen thuis met chemische middelen een halt toe te roepen. Ook hebben zij onlangs, in samenwerking met Érasmes/Averbode, educatieve kits ontwikkeld voor kleuter- en lagere schoolkinderen.

De vaststelling door de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum is onweerlegbaar : vorig jaar ruim 12.000 ongevallen met chemische producten. Dat zijn er meer dan 30 per dag. Bij 6.000 van die incidenten waren jonge kinderen betrokken.

Zelfs bij een kleine opgenomen hoeveelheid

De ontsmettende gels zijn alomtegenwoordig sinds het begin van de pandemie, en vaak niet onterecht. Maar we moeten beseffen dat kinderen ze niet altijd doordacht of met mate gebruiken. Ze kunnen zich laten verleiden om ermee te spelen, enorme hoeveelheden op hun handen aan te brengen en vervolgens ongewild naar hun ogen of mond te brengen. We moeten beseffen dat zelfs een kleine inname al tot een ernstige vergiftiging kan leiden, zeker bij kinderen. Reden genoeg om aandachtig te blijven. En dat is precies de aanleiding voor de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum om de sensibiliseringscampagne ‘Lezen voor gebruik’ te lanceren. Naast het onderzoeken van het etiket klinken er nog aanbevelingen: ‘Bewaar chemische huishoudproducten steeds buiten het bereik van kinderen en ‘Sluit ze na elk gebruik onmiddellijk goed af’.

Videoclips, website, brochure…

Deze campagne is op 16 oktober 2020 van start gegaan en in november 2022 opnieuw gelanceerd is heel breed uitgerold met (sociale) mediacampagne. Op de website https://www.gevaarsymbolen.be/nl/lezen-voor-gebruik vindt u voorzorgsmaatregelen, de gevaarsymbolen met hun betekenis en een reeks animatiefilms met typische thuissituaties. De brochure ‘LEZEN VOOR GEBRUIK’ staat vol nuttige tips om ongelukken te voorkomen. U kan ze bestellen op het nummer 02 524 97 97 of via info@health.fgov.be.

↓Bekijk hieronder een van de vijf korte animatiefilms in het kader van de campagne ‘Lezen voor gebruik’.

Nieuw lespakket voor scholen

Het nieuwe lespakket De Uitkijkers is dé manier voor scholen om mee hun schouders te zetten onder de preventie van ongevallen met chemische producten. Het lesmateriaal is volledig in lijn met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en er is een versie ontwikkeld voor het kleuteronderwijs, voor de eerste graad van het lager onderwijs en voor de naschoolse opvang. Het leuk en leerrijk lesmateriaal is eenvoudig en uiterst flexibel inzetbaar, met zowel hoekenwerk als individuele en klassikale verwerkingsopdrachten. Alle bundels worden gratis ter beschikking gesteld.

 

 

LEES OOK :