‘Generatie Rookvrij’ boekt mooie resultaten

Rookverbod in een auto met kinderen, minimumleeftijd om tabak te kopen opgetrokken van 16 tot 18 jaar, neutrale pakjes sigaretten… Het zijn enkele van de wetsvoorstellen die recent werden goedgekeurd om de jongeren te beschermen tegen de ‘rookplaag’. Toch zal de regering nog bijkomende maatregelen moeten nemen om de komende generaties echt rookvrij te maken.

Op 25 april stemde het parlement een wet om de verkoop van tabak aan minderjarigen te verbieden. Sinds die dag mag men in Brussel, net zoals in Vlaanderen en Wallonië, niet langer roken in een auto met passagiers jonger dan 16 jaar. Op 17 mei publiceerde het Staatsblad het Koninklijk Besluit dat neutrale verpakkingen verplicht maakt voor sigaretten en roltabak (maatregel gaat in op 1 januari 2020). Het zijn stuk voor stuk belangrijke stappen voor de organisaties (Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker, Belgische Cardiologische Liga), die begin 2019 de campagne ‘Generatie Rookvrij’ lanceerden.

“Een echte reclameaffiche in klein formaat”

“Neutrale verpakkingen zijn van groot belang om de kinderen te laten opgroeien in een rookvrije omgeving waar ze niet verslaafd raken aan tabak. (…) De aantrekkingskracht van de sigaret schuilt voor een deel in het merkimago. En dat wordt vandaag vooral gecommuniceerd via de verpakking, die eigenlijk een echte reclameaffiche is in klein formaat.” Dat vertellen de partners achter de campagne in een persbericht. Neutrale verpakkingen zijn geen blanco verpakkingen. Er komt nog steeds een duidelijke boodschap op over de gezondheidsrisico’s. Op lange termijn wil men het roken ‘denormaliseren’ en zorgen dat het niet langer trendy is.

Het risico op snelle afhankelijkheid beperken

Ook belangrijk: minderjarigen kunnen in België geen sigaretten meer kopen. En dat werd hoog tijd! Tot 25 april waren wij het enige land waar jongeren tussen 16 en 18 jaar nog tabak konden kopen in de winkels. Met alle mogelijke gevolgen voor hun gezondheid. Studies tonen aan dat hoe jonger minderjarigen beginnen roken, hoe sneller zij afhankelijk worden van nicotine. Blijkbaar ondervinden ze zelfs meer problemen om te stoppen. 90% van de rokers is er trouwens mee begonnen voor de leeftijd van 18 jaar.

Gedaan met passief roken in de auto

Wat passief roken in de auto voor de min 16-jarigen betreft, liep Brussel achter op de andere Gewesten. Vandaag mogen autobestuurders in de hoofdstad niet langer roken in de auto in het bijzijn van kinderen of tieners. In Vlaanderen en Wallonië was dat al het geval. In de auto zijn de concentraties aan schadelijke stoffen die worden ingeademd zeer hoog. Een raam openzetten volstaat niet.

De strijd gaat door

Stuk voor stuk waardevolle maatregelen, maar voor ‘Generatie Rookvrij’ volstaan ze niet. Om te beginnen zou tabak veel duurder moeten worden. Ook een totaal verbod op reclame en affiches is wenselijk en ten slotte moet het aantal verkooppunten verminderen. Alleen zo kan het roken drastisch beperkt worden om de gezondheid van de komende generaties te beschermen.

 

→ Meer lezen