Tag Archives: covid19

Alain Maron inventariseert de levering van maskers en herinnert zich het juiste gebruik ervan

Op 24 maart stuurde Alain Maron, minister van Sociale Actie en Gezondheid, een e-mail naar gezondheids- en sociale actoren. Het inventariseert de leveringen van beschermingsmiddelen en het juiste gebruik in het algemeen.

Mevrouw, mijnheer,

 Als operatoren uit de sociale en gezondheidssector maakt u deel uit van de organisaties die centraal staan bij de aanpak van de coronacrisis die we nu doormaken. Uw werk is van essentieel belang. Ik wil u dan ook bedanken voor uw inspanningen en flexibiliteit, maar ook en vooral voor uw solidariteit. Dit alles in een moeilijke context waarin uw personeel en uzelf duidelijk risico’s lopen. 

 Als sleutelactoren hebt u ook het recht op correcte informatie. Daarom stuur ik u deze e-mail, waarin ik me enkel op concrete informatie wil concentreren.

 Weet bovendien dat wij onophoudelijk zoeken naar betrouwbare leveranciers. Hieronder vindt u het laatste concrete nieuws op dit vlak:

 • Gisteren werden er 160.000 chirurgische mondmaskers geleverd (met veel dank aan al het personeel van de administraties die dit mogelijk maakten). Zij worden verdeeld over de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Iriscare en Diensten van het Verenigd College) en de Franse Gemeenschapscommissie (rusthuizen, palliatieve zorg, thuiszorg- en thuishulpdiensten, medische huizen, opvangtehuizen voor daklozen, centra voor personen met een handicap, PVT’s, IBW’s, psychiatrische ziekenhuizen(COCOF), centra voor gezinsplanning die aan geboortebeperking doen, revalidatieovereenkomsten enz.).
 • Donderdag volgt een levering van 160.000 chirurgische mondmaskers voor dezelfde diensten en onder dezelfde voorwaarden (waarbij echter aanpassingen mogelijk zijn op grond van de behoeften).
 • Tegen het einde van de week worden er opnieuw 400.000 chirurgische mondmaskers verwacht (waarbij alle beperkingen inzake gebruik blijven gelden, gelet op het tekort op de wereldmarkt).
 • Voorts is de aankoop van 100.000 FFP2-mondmaskers, 100.000 schorten, handschoenen, overschoenen en hydroalcoholische gel aangevraagd voor die instellingen waar COVID-19 patiënten verzorgd worden.
 • Er is ook een Brusselse productielijn van stoffen maskers opgezet. Vanaf volgende week zullen er 200.000 maskers per week geproduceerd worden. Die zijn bestemd voor personen met een vermoedelijke besmetting, om de verdere verspreiding van het virus in te perken. De RMG[1]heeft aanbevelingen opgesteld voor het gebruik van zulke handgemaakte maskers in deze context van een tekort aan beschermingsmiddelen en een actieve COVID-19-epidemie.

We kunnen hier spreken van een concrete vooruitgang. Toch is het van essentieel belang zoveel mogelijk initiatieven te nemen en niet op één paard te wedden. Elke instelling en dienst moet dus een maximale inspanning leveren om zich te bevoorraden op de markt. Daarom is het belangrijk dat u nog steeds zelf het materiaal bijbestelt dat u nodig acht. Voorts vragen we u Iriscare (facility@iriscare.brussels) in kennis te stellen van uw behoeften. 

Om af te sluiten, wil ik u herinneren aan enkele basisprincipes om zo rationeel mogelijk om te springen met dit materiaal:

 • Om risicogroepen te beschermen volstaat het een chirurgisch (of stoffen) mondmasker te dragen;
 • Om uzelf te beschermen tegen vermoedelijk besmette personen, draagt deze best een chirurgisch (of stoffen) mondmasker;
 • Als u de kamer van een vermoedelijke of aangetoonde COVID-19-patiënt betreedt om zorg te verstrekken(wat de enige context is waarin u die kamer mag betreden), moet u een FFP2-mondmasker en een schort dragen;
  • In geval er geen FFP2 masker beschikbaar is, raadt de FOD Volksgezondheid aan een chirurgisch mondmasker te dragen[2]
 • Om intensieve zorgen toe te dienen (bv. intubatie, niet-invasieve beademing of invasief longonderzoek) aan een COVID-19-patiënt, zijn een FFP2- of FFP3-mondmasker, een schort en een veiligheidsbril of -masker vereist;
 • Werkkledij van zorgpersoneel moet in de kleedruimte achtergelaten worden en in de instelling schoongemaakt worden.
 • Al dit materiaal verliest zijn doeltreffendheid als het personeel niet regelmatig de handen wast met water en zeep, des te meer bij het verwijderen of uittrekken van het materiaal.

 Wij weten dat dit een erg moeilijke periode is en dat u grote risico’s loopt. Iriscare en de administraties zetten dan ook alles op alles om u te steunen en zullen dat blijven doen. De context blijft echter heel vervelend. Samen zullen we ons echter door deze crisis slaan. 

Hoogachtend,

Alain Maron

Minister van Gezondheid en Welzijn

 

[1]https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf

[2]https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf”