Tag Archives: covid19

Covid-19 : De nieuwste aanbevelingen voor professionals in de pediatrische sector

Sinds de start van de pandemie is in België een COVID-19 Belgian Pediatric Task Force opgericht. Verschillende groepen en instanties die de Belgische pediatrische sector vertegenwoordigen, reageren daarom geleidelijk op vragen van professionals. De meest recente gegevens zijn onlangs gepubliceerd op de website “Epidemiologie van infectieziekten”, met inbegrip van de vaccinatie van kinderen.

Op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en de Taskforce vaccinatie zette de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid het licht op groen voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen tegen het COVID-19 virus. Deze vaccinatie zal gebeuren met een pediatrische vorm van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen.  Dit vaccin werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Aan de kinderen met comorbiditeiten wordt deze vaccinatie sterk aanbevolen omdat het hen beschermt tegen ernstige ziekte door het COVID-19 virus.  Zij zullen worden uitgenodigd volgens de procedure die van toepassing is voor de vaccinatie van adolescenten met comorbiditeiten.  Dit betekent dat huisartsen en kinderartsen de kinderen in kwestie kunnen identificeren en hen op die manier laten uitnodigen om zich te laten vaccineren.

Maar ook aan kinderen zonder comorbiditeiten wordt het vaccin aangeboden. Door deze vaccinatie kunnen zij immers zichzelf, kwetsbare personen in hun omgeving, en de hele samenleving beter beschermen.

Vanaf eind december kunnen de eerste uitnodigingen worden verstuurd om kinderen van 5 tot 11 jaar met comorbiditeiten te vaccineren. Er zullen ook informatieve brieven worden verstuurd om de kinderen van 5-11 jaar zonder comorbiditeiten uit te nodigen.

De vaccinatie is ook voor deze leeftijdsgroep gratis en vrijwillig. Ze kan enkel met ouderlijke toestemming (of toestemming van de wettelijke voogd).

De toegang van kinderen van 5-11 jaar tot het openbare leven zal niet worden beperkt op grond van hun vaccinatiestatus (er zal bijvoorbeeld geen CST voor deze leeftijdsgroep zijn).
 
De deelstaten zullen deze vaccinatie op een zo kindvriendelijke manier organiseren.

Deze aanbeveling is gebaseerd op de huidige kennis en zal worden aangepast op basis van nieuwe informatie van nieuwe varianten en informatie uit grootschalige vaccinatiegegevens.

Tenslotte benadrukt de IMC dat het boostervaccin bij de volwassen bevolking belangrijk is en blijft.

→ Uw vraag werd niet beantwoord? Stel ze aan de COVID-19 Belgian Pediatric Task Force via covidpediatrie@gmail.com

 

Unicef roept kinderen op om luid en duidelijk te zeggen dat ze #ZinInSchool hebben

Unicef België lanceert zijn nieuwe campagne #ZinInSchool. Het doel? Alle leerlingen de kans bieden om te tonen dat ze weer zin hebben om naar de les te gaan, na een soms maandenlange onderbreking. Dat kunnen ze onder meer duidelijk maken door hun boekentas goed zichtbaar aan het raam te plaatsen. 

De overheid gaf groen licht aan de scholen om opnieuw voltijds van start te gaan. De kinderartsen juichen het nieuws toe en stellen de bevolking nogmaals gerust. Nu zijn de kinderen zelf aan het woord, om hun #ZinInSchool te tonen aan de wereld. Unicef stelt hen daarvoor affiches ter beschikking en vraagt om hun boekentassen aan het raam te zetten.

Unicef België ondersteunt de beslissing van de regering

“UNICEF België is zich zeker bewust van de uitzonderlijke situatie waarin we leven, maar we willen wel voorkomen dat het belang van het onderwijs over het hoofd zou gezien worden en daardoor een verloren generatie dreigt. De impact op kinderen, niet enkel op het vlak van een mogelijke leerachterstand, maar ook op het vlak van welzijn, veiligheid en algemene ontwikkeling, is enorm.

UNICEF België steunt daarom de beslissing van de overheden en onderwijsverantwoordelijken om scholen op een veilige manier terug te openen.”

Zo kan je meedoen!

  • Maak je boekentas nu al klaar en zet ‘m aan het raam!
  • Heb je een printer? Druk dan de poster af en hang hem erbij. Of laat je tekentalent zien en maak je eigen #ZinInSchool-poster!
  • Maak een foto van jouw boekentas (en poster) en deel die op social media met #ZinInSchool. Nodig zeker ook je klasgenoten uit om mee te doen!

 

Lees ook :

‘Joy’, de nieuwe officiële website rond Covid-19 en het welzijn van het kind

In de laatste dagen van de maand juli werd een nieuw project met de naam ‘Joy’ boven de doopvont gehouden. Het is een initiatief van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force met eerste minister Sophie Wilmès als meter. Joy wil een duidelijk licht werpen op de opvolging van de ontwikkeling en het welzijn van het kind in coronatijden. De website richt zich op ludieke manier tot zowel de ouders, de professionals als de kinderen zelf.

Na de nodige polemiek rond de heropening van de scholen, het al dan niet organiseren van zomerstages, de tegenstrijdige berichten over de besmetting van kinderen, het uitstellen van pediatrische raadplegingen of vaccinatiesmet mogelijks dramatische gevolgen… was het duidelijk tijd om klaarheid te scheppen. Met dit tweetalige platform willen zowel de overheid als de leden van de pediatrische Task Force focussen op de rechten, het psychosociale welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen. Het vormt tegelijk een tool voor de stakeholders om informatie en advies in te winnen en met elkaar in verbinding te staan.

Focus op het welzijn en de ontwikkeling van het kind

De gekeurde bollen in het Joy-logo hebben meer dan een louter esthetische functie. Elke kleur vertegenwoordigt een ontwikkelingsdomein van kinderen. Bijvoorbeeld: het gezin, het gevoel van veiligheid, de lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling… De coronacrisis had en heeft bij kinderen nog steeds een impact op al deze gebieden. Met dit webplatform wijzen de Task Force en zijn partners (Unicef, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de Koning Boudewijnstichting en de Délégué général aux droits de l’enfant) de ouders en de professionals op het belang van het dringende herstel van het evenwicht tussen deze fundamentele domeinen.

Informeren, adviseren en verbinden

Naast deze voornaamste doelstelling streven de pediatrische professionals achter het project ook andere doelen na. Ze willen eerst en vooral informeren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de maatregelen en richtlijnen, die onderling soms verschillen voor kinderen en volwassenen, om zo de angst en onzekerheid weg te nemen. Deze informatie zal helpen om enerzijds de work-lifebalans te behouden en anderzijds om beter om te gaan met de emoties door juiste en foutieve informatie van elkaar te onderscheiden. Joy wil ook adviezen voor de bevolking en de professionals aanreiken, op basis van hun medische expertise inzake kinderen en jongeren.   Een laatste doel is het bundelen van initiatieven en actoren via een gemeenschappelijk platform en de bijhorende social media. Het smeden van duurzame banden moet leiden tot de vorming van een netwerk, waarin elk kind en iedere jongere in België echt meetelt.

Met de steun van de eerste minister

Sophie Wilmès verleent als meter graag haar medewerking aan dit platform. Dit schreef ze in het persbericht naar aanleiding van de lancering van Joy: Als eerste minister en moeder van vier kinderen besef ik zeer goed welke impact de lockdown heeft op het leven van de jongsten onder ons. Ik ben blij het meterschap op mij te mogen nemen van het JOY-platform, dat de initiatieven en kennis van de verschillende organisaties en experts in ons land bundelt. Zo kunnen ouders en zorgverleners terugvallen op een positieve ondersteuning. Het is van primordiaal belang dat de jongste generatie zich veilig voelt en dat jongeren zich, ondanks deze uitzonderlijke gezondheidssituatie, op alle niveaus blijven ontwikkelen.”

 

→ Links naar het platform, de Facebookpagina en de Instagram-account

 

Versoepeling van de richtlijnen voor COVID-19 testen bij kinderen: de kinderartsen werden gehoord

Het systematisch testen van kinderen onder de drie jaar op Covid-19 is voorbij. Dat besluit nam het instituut voor volksgezondheid Sciensano naar aanleiding van het signaal van de kinderartsen. Die luidden de alarmbel omdat ze de situatie ‘onhoudbaar’ vonden. Voortaan worden alleen echt verdachte gevallen, waarbij de omgeving gevaar loopt en die een ziekenhuisopname vereisen, nog getest. 

Op 8 juli (gisteren dus) brachten wij u op de hoogte van de onhoudbare situatie van de kinderartsen naar aanleiding van de richtlijnen van Sciensano om kinderen quasi systematisch te testen op Covid-19. We stelden dat de gevraagde versoepeling van de richtlijnen er spoedig zou komen, en nu is het besluit dus verschenen.

Gedaan met quasi systematisch testen

Voorlopig geldt het nieuwe advies enkel voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderartsen moeten die alleen nog testen ‘indien de jonge patiënt beantwoordt aan de definitie van mogelijk Covid-19-geval en de klinische toestand een ziekenhuisopname vereist, of indien het resultaat impliceert dat er maatregelen moeten getroffen worden om nauwe contacten te beschermen”. Geen Covid-testen meer bij de minste koortsopstoot dus.

Wat met de kinderopvang bij een positieve test?

Sciensano verduidelijkt ook wat er moet gebeuren met een kind dat positief test en naar een kinderopvang gaat. Het kind moet dan thuis geïsoleerd worden en mag pas 7 dagen na het verschijnen van de symptomen terugkeren naar zijn ‘bubbel’, op voorwaarde dat het 3 dagen koortsvrij is en de symptomen aanzienlijk verbeteren. De kinderopvang mag open blijven en er zijn geen verdere tests nodig. Indien er evenwel een ander kind in dezelfde bubbel van de kinderopvang symptomen van COVID-19 ontwikkelt binnen de 14 dagen na het eerste bevestigde geval, moet dat kind worden getest. Voor Sciensano is er dan sprake van een cluster en moet de betreffende klas of bubbel de deuren sluiten. Er volgt een quarantaine en enkel het zorgpersoneel moet getest worden.

 

LEES OOK:

‘Psykids’, initiatief van de Iris Ziekenhuizen Zuid om de gezinnen te ondersteunen na de lockdown

De lockdown-periode bracht problemen met zich mee voor ouders en hun kinderen. Daarom startten de psychologen van de Iris Ziekenhuizen Zuid het initiatief « Psykids » om steun en een luisterend oor te bieden.

Na de telefonische hotline ‘Hallo! Kinder-en jeugdpsychiatrie’ die het UKZKF aan het begin van de lockdown-periode openstelde voor de gezinnen, is het nu de beurt aan de Iris Ziekenhuizen Zuid om ouders en kinderen psychologische steun te bieden.

‘Psykids’ wil vooral ondersteuning en een luisterend oor bieden aan kinderen (via hun ouders), die moeilijkheden ondervonden ten gevolge van de lockdown. Sommige waren of zijn nog steeds angstig, uit hun evenwicht gebracht, uitgeput… Anderen zitten met vragen of bezorgdheden.

Voor al deze situaties staan de psychologen van de Iris Ziekenhuizen Zuid (zoals het Etterbeek-Elsene Ziekenhuis) klaar om om in alle vertrouwelijkheid naar gezinnen te luisteren die  de wag kwijt zijn.

Wenst u een beroep te doen op deze dienst, stuur dan een boodschap met uw contactgegevens naar psykids@his-izz.be. Een psycholoog zal contact met u opnemen.

 

→ LEES OOK