Tag Archives: lockdown

Drastische daling van het aantal vroeggeboorten in 2020: een positief gevolg van de lockdown?

De cijfers laten er geen twijfel over bestaan: in 2020 waren er veel minder premature baby’s. Zowel in België als in de rest van de wereld verminderde het aantal geboorten na minder dan 32 weken zwangerschap met de helft tegenover voorheen. Een gevolg van de lockdown, van de betere luchtkwaliteit? Hoe dan ook geeft de vaststelling munitie voor het debat over het verlengen van het zwangerschapsverlof.  

prématurité

De prematuriteitscijfers in België bleven al heel lang ongewijzigd. Anne-Britt Johansson, diensthoofd neonatalogie in het Kinderziekenhuis, vertelde in 2019 aan Hospichild“In België komen 7 tot 8% van de baby’s te vroeg op de wereld. In 80% van de gevallen weten we dat op voorhand en kunnen de ouders zich voorbereiden. Er bestaan drie graden van prematuriteit: extreem (voor 28 weken), ernstig (tussen 28 en 32 weken) en matig (tussen 32 en 36 weken). Sinds de opeenvolgende lockdowns van 2020 is dit percentage evenwel met de helft verminderd. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het maakt wel zonneklaar hoe slecht we de zaken aanpakken.  

Stelselmatige vermindering 

Volgens de cijfers van het InterMutualistisch Agentschap – dat de data verzamelt van de zeven ziekenfondsen van ons land – begon het aantal vroeggeboorten te dalen vanaf de eerste lockdown in maart. Daarna bleef het dalen tot ongeveer 30% onder het niveau van vorig jaarDe waarde bleef onafgebroken zakken tot eind 2020. Resultaateen vermindering met 59% van de niet-intensieve neonatale zorgen en met 58% van de intensieve neonatale zorgen.   

Heeft dat alles te maken met de lockdown? 

De specialisten zijn er niet van overtuigd dat dit uitsluitend te wijten is aan de lockdown. Het feit dat de zwangere vrouwen minder actief waren en minder stress ervaarden speelde natuurlijk mee, maar er zijn nog mogelijke oorzakenZo kan de verminderde luchtvervuiling een positieve rol spelen, vooral voor zwangere vrouwen en hun (bijna) volgroeide baby’s. Dankzij het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen kwamen er ook minder infecties voor bij de aanstaande moeders. En verder werden baby’s die met de keizersnede op de wereld kwamen niet systematisch doorgestuurd naar de neonatalogie, waar dit voor de pandemie wel het geval was. 

“Hier moeten we lessen uit trekken” 

“De vraag is wat we kunnen leren uit het coronajaar om vroeggeboortes ook in de toekomst lager te houden,” zegt Prof. Dr. Cools (diensthoofd Neonatalogie UZ Brussel)“De cijfers moeten ons aan het denken zetten. Ik zeg niet dat we iedere vrouw moeten thuishouden vanaf de eerste dag van haar zwangerschap. Maar als de gedetailleerdere cijfers er zijn, en we de statistieken kunnen vergelijken met andere landen, moeten we hier lessen uit trekken. Vroeggeboortes zijn al jaren constant, en door een verandering in levensstijl zijn ze sterk te beïnvloeden. De vraag is welke van die veranderingen maatschappelijk haalbaar zijn.”  

 

LEES OOK 

 

‘Psykids’, initiatief van de Iris Ziekenhuizen Zuid om de gezinnen te ondersteunen na de lockdown

De lockdown-periode bracht problemen met zich mee voor ouders en hun kinderen. Daarom startten de psychologen van de Iris Ziekenhuizen Zuid het initiatief « Psykids » om steun en een luisterend oor te bieden.

Na de telefonische hotline ‘Hallo! Kinder-en jeugdpsychiatrie’ die het UKZKF aan het begin van de lockdown-periode openstelde voor de gezinnen, is het nu de beurt aan de Iris Ziekenhuizen Zuid om ouders en kinderen psychologische steun te bieden.

‘Psykids’ wil vooral ondersteuning en een luisterend oor bieden aan kinderen (via hun ouders), die moeilijkheden ondervonden ten gevolge van de lockdown. Sommige waren of zijn nog steeds angstig, uit hun evenwicht gebracht, uitgeput… Anderen zitten met vragen of bezorgdheden.

Voor al deze situaties staan de psychologen van de Iris Ziekenhuizen Zuid (zoals het Etterbeek-Elsene Ziekenhuis) klaar om om in alle vertrouwelijkheid naar gezinnen te luisteren die  de wag kwijt zijn.

Wenst u een beroep te doen op deze dienst, stuur dan een boodschap met uw contactgegevens naar psykids@his-izz.be. Een psycholoog zal contact met u opnemen.

 

→ LEES OOK