Volgens de kinderartsen is ‘de heropening van de scholen goede nieuws!’

Deze 28 maart verscheen er een persbericht, getekend door een half dozijn kinderartsen. Ze brengen een geruststellende boodschap naar aanleiding van de massale terugkeer van leerlingen naar de kleuter- en lagere scholen. De specialisten vinden het zelfs goed nieuws. Ze blijven dus bij hun standpunt, dat ze vorige week al verwoordden in een ‘carte blanche’.

“Als kinderartsen schreven wij 10 dagen geleden een ‘carte blanche’, die werd ondertekend door 574 kinderartsen en waarin we stelden dat we ons geen grote zorgen maken over de risico’s van het virus bij kinderen, maar wel over de gevolgen van de lockdown-maatregelen voor deze kinderen.  

Geruststellende cijfers

De beslissing om de klassen van de kleuter-, lagere en deels ook middelbare scholen te heropenen, is zowel voor de kinderen als hun ouders goed nieuws. De situatie in België verbetert dag na dag dus lijkt een terugkeer naar school ons aangewezen. Zeker nu het tracing-systeem wordt opgestart en bevestigt dat er slechts enkele kinderen positief testten. Op basis van onze ervaring als kinderartsen met het virus en van de huidige internationale wetenschappelijk cijfers, voelen we ons gesterkt in onze overtuiging.   

Vragen? Raadpleeg uw kinderarts!  

De kinderartsen begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de evolutie en staan ter beschikking om de vragen van kinderen en volwassenen te beantwoorden. Wij hebben alle vertrouwen in de heropening, voor zover de huidige voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. Om efficiënt te zijn moet ieder van ons zijn bijdrage leveren. Wij blijven alles aandachtig opvolgen.

Samen sterk

Wij willen onze dank betuigen aan alle betrokkenen: zorgverleners, professoren, schooldirecties, politieke beleidvoerders en syndicale organisaties voor hun onophoudelijke inspanningen. Die samenwerking zal de komende dagen en weken nodig blijven. Wij zullen ook ons steentje bijdragen.”

 

Dr Julie Frère, kinderarts-infectiologe ULiège
Pr
 Stéphane Moniotte, kinderarts, Diensthoofd Pediatrie UCLouvain
Pr Pierre Smeesters, kinderarts-infectioloog, Diensthoofd Pediatrie ULB
Dr Anne Tilmanne, kinderarts-infectiologe ULB
Pr David Tuerlinckx, kinderarts-infectioloog UCLouvain
Pr Dimitri Van der Linden, kinderarts-infectioloog UCLouvain