Tag Archives: studie

Kennis mildert pijnbeleving bij kinderen

Vroeger onderzoek toonde aan dat volwassenen met chronische pijn na het volgen van ‘pijneducatie’ minder pijn ervaarden. Uit een nieuwe studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen blijkt deze methode ook haar vruchten af te werpen bij kinderen.

Wat is pijn nu eigenlijk? Hoe ontstaat pijn? En welke factoren zijn nadelig voor de pijnbeleving bij de mens? Dit zijn de vragen waarop men een antwoord tracht te geven aan de hand van pijneducatie. Indien volwassenen dergelijke toelichtingen krijgen, heeft dit een positief effect op de manier waarop ze pijn ervaren.

Wat is pijn?

Wanneer een zenuw geprikkeld verstuurt hij een soort van ‘alarmsignaal’ naar de hersenen, om aan te geven dat er iets niet in de haak is. Sommige mensen hebben evenwel een overgevoelig zenuwstelsel. Hun hersenen ontvangen vrijwel onafgebroken alarmsignalen, ook wanneer er in werkelijkheid niets aan de hand is. In die gevallen spreken we van chronische pijn.

Minder pijn, minder remmingen

Het onderzoek vond plaats bij 28 kinderen van 6 tot 12 jaar met chronische aspecifieke buikpijn. De helft van de kinderen kreeg, naast de klassieke behandeling, ook pijneducatie. Deze groep bleek in de weken na het experiment minder gevoelig voor pijn, en minder geremd in hun schoolse, sociale en recreatieve activiteiten. Ook de ouders varen er wal bij, opdat zij zich minder zorgen maken.

Handleiding voor zorgverleners

Dr. Pas, die het experiment als doctoraatsstudie uitvoerde, ontwikkelde naar aanleiding van deze resultaten PNE4Kids, een pijneducatieprogramma voor kinderen met chronische pijnklachten. U kan de volledige paper hier downloaden.