UMC Sint-Pieter (Iris)

Contact

Adres: Wolstraat 105 -1000 Brussel
Telefoon: 02/ 535 31 11
Website: https://www.stpierre-bru.be/nl/
Email: webmaster@stpieter-bru.be


Over

Het UMC Sint-Pieter is een openbaar buurtziekenhuis en lid van het IRIS-netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen. Het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuiscentrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen groepeert, zoals UVC Brugmann, het UZKF, Het Instituut Jules Bordet


Beschikbare diensten

Dienst Pediatrie, Materniteit, Maternal Intensive Care, dienst niet-intensieve Neonatologie Koala, dienst intensive Neonatologie, dienst Kinderpsychiatrie, dagziekenhuis, zaal voor Pediatrische Spoedgevallen


Materniteit

De kraamafdeling bij het UMC Sint-Pieter maakt deel uit van het neonatale centrum dat onder het netwerk van Iris Ziekenhuizen valt. De kraamafdeling bevindt zich op de campus Hallepoort aan de hoofdingang A. Overdag (van 8 u. tot 20 u.) is de kraamafdeling toegankelijk via de Wolstraat, ingang A, gebouw 500, 10de verdieping, route 510B. Toegang 24/24 uur: via de spoedgevallen, ingang D, Hoogstraat 290, gebouw 600, niveau 4. Binnen het ziekenhuis leiden verschillende routes naar de kraamafdeling: 608A, 608B en 608C.

 • Hospitalisatie-eenheid zwangerschappen 10de verdieping route 510A: 02/535 36 35
 • Raadplegingen borstvoeding: 02/535 47 13
 • Prenatale consultatie, Campus Hallepoort, route 205: 02/ 535 47 13
 • Prenatale consultatie, Campus Alexien : 02/506 72 60
 • Echografie Campus Hallepoort, route 206: 02/535 47 06
 • Bevallingskamer route 510B: 02/535 49 86
 • Maternal Intensive Care route 510A: 02/535 36 35
 • Materniteit route 608A: 02/535 43 15
 • Materniteit route 508: 02/535 46 94
 • Neonataal centrum route 611 – 02/535 43 27
 • Eenheid Koala route 608B – 02/535 48 17
 • Aquarelle vzw: 0476 46 49 69 – 0479 40 92 10
 • Groepen voorbereiding op de geboorte: 02/535 48 10
 • Afspraak annuleren: 02/535 38 38

Medisch team

Het multidisciplinaire team bestaat uit mannen en vrouwen: pediaters, gynaecologen, vroedvrouwen, medisch-sociale werkers, psychiaters, paramedisch personeel, psychologen en secretaresses.

Om u kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden aanvaardt het ziekenhuis geen gendergebonden eisen tegenover het personeel. De filosofie van het Sint-Pietersziekenhuis is immers om ieders waarden te respecteren. De instelling benadrukt dat als u aanvaardt om in het ziekenhuis te worden opgenomen, u zich aan deze principes houdt.

Kenmerken van de dienst

In het UMC Sint-Pieter vindt de opvolging van de zwangerschappen tijdens de consultaties van ONE plaats. Je kan ook kiezen voor een privégynaecoloog buiten het ziekenhuis. Indien gewenst bestaan er ook wijkconsultaties door ONE voor zwangerschapsopvolging. Prenatale consultaties zijn gratis (terugbetaald door het ziekenfonds, het ONE-fonds en het OCMW).

Prenatale kinesitherapiesessies kunnen individueel en na afspraak aangeboden worden vanaf de 6e maand zwangerschap, met de mogelijkheid dat u begeleid wordt door de persoon die u gekozen hebt om u bij te staan tijdens de bevalling. Deze
voorbereiding op de bevalling omvat:

 • preventie en voorbereiding van het lichaam tijdens de zwangerschap
 • het vertrek naar de bevallingskamer
 • het beheer van de arbeid in de bevallingskamer met of zonder epidurale verdoving
 • de bevalling en de posities
 • massage en relaxatie van de toekomstige moeder.

Als u wenst dat een kinesitherapeut aanwezig is tijdens de bevalling, moeten de praktische modaliteiten vooraf worden vastgelegd tijdens de voorbereiding.

Preopname en onthaal in de materniteit

Een preopname is mogelijk vanaf de 246e week zwangerschap bij de onthaalbalie voor raadplegingen (route 205). Meer info op de site van het UMC Sint-Pieter.

Tijdens deze consultatie wordt de administratie voor uw onthaal afgehandeld. Ze wordt doorgaans gekoppeld aan de consultatie ‘Goed bevallen’. Deze prenatale consultatie is individueel en wordt verzorgd door een vroedvrouw vanaf 24 weken zwangerschap om u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwigheden en alles wat u moet weten voor uw opname in de materniteit.

Hoogrisicozwangerschap

Als u een moeilijke zwangerschap hebt, kan het verzorgend personeel een hospitalisatie inplannen. U wordt dan opgenomen in de eenheid hoogrisicozwangerschap. Ter informatie: premature baby’s worden op deze dienst opgenomen met hun ouders.

Prenatale raadplegingen

Er zijn verschillende prenatale raadplegingen mogelijk: het ONE-consult is gratis en zal worden terugbetaald door uw ziekenfonds, het ONE-fonds of het OCMW. U wordt er begeleid tijdens de hele duur van uw zwangerschap en krijgt performante onderzoeken en behandelingen. De artsen en vroedvrouwen van het ziekenhuis verzorgen deze prenatale raadplegingen.

Bijzonder geval: U kunt ook een privéopvolging buiten het ziekenhuis krijgen mits u extra kosten betaalt. Bovendien moet de instelling vooraf toestemming geven als u wil dat uw arts of vroedvrouw bij de bevalling aanwezig is.

Het Sint-Pietersziekenhuis biedt zorg aan personen in een zeer precaire situatie die geen sociale bescherming hebben. De vzw Aquarelle die zich op de ziekenhuissite bevindt, organiseert de medische en psychosociale opvolging van deze moeders. Deze raadpleging wordt aangeboden in samenwerking met het medisch team ONE en 4 vroedvrouwen.

Voorbereiding op de geboorte en het ouderschap

Een dag “Voor de eerste keer mama of papa” wordt één keer per kwartaal georganiseerd en vindt plaats op zaterdag van 9.30 u. tot 16 u. aan het forum (ingang Hoogstraat). Die dag wordt geleid door de verloskundigen van het UMC Sint-Pieter. Er wordt een reeks praktische, thematische workshops over ouderschap aangeboden. Alleen of met z’n tweeën, voor 33,45 euro. Inschrijven via 02 535 48 95.

Er zijn ook infosessies over borstvoeding en de terugkeer naar huis. Ze vinden plaats in aanwezigheid van een vroedvrouw de 4e maandag van de week van 18 uur tot 20.30 uur: Universitair Centrum Sint-Pieters Forum, ingang C, auditorium Bastenie. Inschrijving en inlichtingen bij het secretariaat van de prenatale raadplegingen.

Nb: Hoewel het aanbevolen wordt dat u zich vooraf inschrijft, kunt u toch steeds op het laatste moment deelnemen samen met uw partner/begeleider(s).

Sessies voor informatie en uitwisseling rond het verloop van de arbeid en het verwelkomen van de baby worden geleid door twee vroedvrouwen de 3e maandag van de maand van 18.30 uur tot 20.30 uur. Het wordt aanbevolen de datums te controleren tijdens de inschrijving. De partner of begeleiders zijn eveneens welkom. De sessies vinden plaats in het Universitair Centrum Sint-Pieters Forum, ingang C, auditorium Bastenie.

U kunt kennismaken met de dienst tijdens groepsontmoetingen die elke week met de vroedvrouwen worden georganiseerd. Infosessies over het omgaan met pijn worden geleid door de anesthesist en de kinesitherapeuten. Er worden ook avonden over borstvoeding en ontmoetingsmomenten met de pediaters georganiseerd.

Borstvoedingsraadpleging

Als u meer inlichtingen wil, of in geval van specifieke situaties (borstchirurgie, falende borstvoeding, premature baby, tweeling, kanker, anatomische anomalie…) worden er borstvoedingsraadplegingen aangeboden. Ze worden verzorgd door een vroedvrouw die gespecialiseerd is in borstvoeding, en vinden plaats voor en na de geboorte. U regelt een afspraak bij het secretariaat van de prenatale consultaties, route 205, campus Hallepoort, polikliniek ingang B.

Vertrek uit de materniteit

U kunt de materniteit met een gerust hart verlaten zodra u toestemming van de gynaecoloog en de pediater hebt gekregen. Tijdens het laatste bezoek zal de pediater uw kind onderzoeken en u het reeds ingevulde gezondheidsboekje overhandigen. U mag om 12 uur vertrekken. De vroedvrouw en de gynaecoloog zullen uw vragen beantwoorden en de opvolging van de borstvoeding en van uw gezondheid regelen. Als u weer een voorbehoedsmiddel wil gebruiken, zal u een voorschrift krijgen.

Infrastructuur van de dienst

Kamer

Alle kamers zijn uitgerust met een toiletruimte, een kleurentelevisie, een telefoon waarmee je oproepen kan ontvangen, een koelkast en een kluisje voor je waardevolle spullen. Als je in een gemeenschappelijke kamer verblijft, kan je in een van de vele douchezalen op de kraamafdeling terecht. Eenpersoonskamers zijn uitgerust met een douche. Als je in een eenpersoonskamer verblijft, mag je begeleider  ‘s nachts bij je blijven. Daar wordt dan  een supplement voor gevraagd.

Ziekenhuislabels

De materniteit van het Sint-Pietersziekenhuis kreeg het label ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ in 2006 en is ook een erkend Nidcap-centrum.

Bezoek

Het verpleegkundig team dringt aan op het respecteren van de bezoekuren, voor de gezondheid van de baby’s en de moeders.
Bezoekers worden toegelaten van 15 uur tot 19.30 uur.

De partner is altijd welkom en mag de hele dag blijven, behalve tijdens de verzorgingsmomenten in een gemeenschappelijke kamer. Op advies van de artsen kunnen de bezoekuren beperkt worden.

Aanbevelingen van de materniteit:
• vermijd te lang bezoek,
• laat niet te veel bezoekers tegelijkertijd op de kamer toe,
• zorg ervoor dat uw bezoekers niet te veel lawaai maken in de kamer en in de gangen,
• let erop dat uw bezoekers uw kamergenote niet storen als u in een gemeenschappelijke kamer verblijft,
•weiger het bezoek van zieke volwassenen of kinderen.

Publicaties

Brochures

Video’s

Video’s van het UMC Sint-Pieter over de zwangerschap en de bevalling
Applicatie ‘Be Sint-Pieter Zwangerschap’: informatie en antwoorden op uw vragen, begeleiding en regelen van afspraken met de medisch-sociale werkers tijdens uw zwangerschap. Toegankelijk op Googleplay: bepatient.

 

Neonatologie

Soort dienst

N* en NIC


Tel Dienst

02/ 535 42 26


Diensthoofd

Marie Tackoen


Eigenschappen van de dienst

De dienst neonatologie neemt de pasgeborenen op die behoefte hebben aan bijzondere zorg. 10n tot 15 % van de baby’s worden er verzorgd. De meeste onder hen zijn prematuurtjes die apparaten en spitstechnologie nodig hebben om te overleven. Om de stress te beperken van de kinderen die op neonatologie opgenomen worden, heeft het UMC Sint-Pieter een zorgfilosofie ontwikkeld waarbij de individuele behoeften van elk kind centraal staan, in nauwe samenwerking met de ouders.

De premature pasgeborenen worden in alle rust en in het halfduister verzorgd. De zorg is aangepast aan het gedrag van de baby. Begrijpen wat de premature baby ons vraagt, vraagt een bijzondere opleiding van de verpleging. Deze specialistische vorming wordt onderwezen in het NIDCAP programma waarvoor het UMC Sint-Pieter het eerste erkende Belgische centrum is (Brussels NIDCAP Training Center).

Drie specifieke omkaderingsdiensten

De pasgeborenen die onder bijzondere bewaking staan, worden opgenomen in drie specifieke sectoren, in functie van hun pathologie:

• De dienst Nic of de dienst intensieve neonatologie: wij verzorgen daar de kinderen die een hoge mate van bewaking nodig hebben met reanimatieapparatuur en spitstechnologie.

• De dienst Koala (N*) of de dienst voor niet-intensieve neonatologie: deze minder technische sector is bestemd voor de kinderen die stabieler zijn of na de intensieve verzorgingsperiode. Zowel in de Nic als in de N* is de aanwezigheid van de moeder bij haar baby erg belangrijk. Zij mag bij haar baby slapen indien zij dat wenst. Dit wordt in het bijzonder enkele dagen voor het ontslag aangemoedigd. De aanwezigheid van de papa’s is natuurlijk eveneens erg belangrijk.

• De dienst M* of de dienst materniteit met neonatale zorg: deze nieuwe sector, open sinds november 2008, ontvangt moeders na de bevalling samen met hun baby, ook indien deze speciale (niet-intensieve) zorgen behoeft. Deze nieuwe sector werd opgericht om de scheiding moeder-kind te beperken in het geval van matige prematuriteit zonder complicaties, en een snelle terugkeer naar huis te bevorderen.

Meer weten

Download de brochure “Afdeling Neonatologie


Infrastructuur en onthaal van de begeleidende ouder (NIC)

De architectuur van de dienst, die tal van zalen omvat, werd speciaal ontworpen om de kinderen te beschermen tegen de gebruikelijke licht- en lawaaihinder van een dergelijke dienst. Zowel in de Nic als de N* dienst is de aanwezigheid van de moeder bij de baby heel belangrijk. Indien zij dat wenst kan ze bij haar baby overnachten. Dit wordt zeker aangemoedigd in de dagen voor het ontslag uit het ziekenhuis. Ook de aanwezigheid van de vader is vanzelfsprekend belangrijk.


Bezoekregeling

Ouders van het gehospitaliseerde kind

De ouders kunnen 24u/24 bij hun kind blijven.


Kinderen

De broers en zussen (van 2 tot 12 jaar) van de gehospitaliseerde baby mogen op bezoek komen, op vaarwaarde dat ze niet ziek of verkouden zijn.


Andere bezoekers

Bezoekers zijn welkom op de dienst Pediatrie (waar Neonatologie deel van uitmaakt) tussen 12u00 en 20u30.


Informatie voor de ouders

Moeder-kind kamer

In alle kamers van de Pediatrie is het mogelijk een van de ouders samen met het kind te herbergen.


Maaltijden voor de begeleider

Wilt u graag samen met uw kind in de kamer eten? Dan kunt u maaltijdbonnen kopen aan het onthaal van de opnames (Route 504), maandag-donderdag van 7u tot 18u, vrijdag van 7u tot 17u, zondag van 14u tot 18u, op zaterdag, aan het onthaal van de spoeddienst.

Kostprijs

 • Ontbijt : 4 €
 • Middagmaal : 8 €
 • Avondmaal : 6 €

Er is ook een keuken op elke afdeling. Deze is uitgerust met een koelkast en een microgolfoven.

De ziekenhuiscafetaria (Cosy) is toegankelijk op niveau 4 in de inkomhal, op weekdagen van 7.30 u. tot 18 u. en in het weekend van 11 u. tot 17 u.


Shops en faciliteiten

Er is een bibliotheek op de Campus Hallepoort ter hoogte van ingang A (Wolstraat). Ze is open van 8u30 tot 19u00.

De cafeteria (Cosy) is tijdens de week open van 7u30 tot 18u en in het weekend van 11u tot 17u.


Toegankelijkheid

Met de wagen

Download het plan via deze link


Met het openbaar vervoer

 • Metro: Metrolijn 2: Haltes Munthof of Hallepoort.
 • Premetro: 3 – 4 – 23 – 51: afstappen Hallepoort 32 – 56 – 81 – 82: transit met metrolijn 2 Zuidstation. Afstappen Hallepoort.
 • Bus De Lijn: 134 – 136 – 137 – 365A – W – 123 : afstappen Blaesstraat/Hallepoort.
 • Bus STIB: 27 – 48 : afstappen Hoogstraat of Blaesstraat
 • Trein: vanuit Zuidstation: neem metrolijn 2 : afstappen halte Munthof. Vanuit Station Luxemburg (Leopoldskwartier): neem bus 27- afstappen Hoogstraat of Blaesstraat.


Parking

Campus Hallepoort

Parking met 150 plaatsen, toegankelijk via de Hoogstraat 322, 1000 Brussel. (€2,40 uur / €18 dag).

Aan de Hallepoort is er ook een Interparking, toegankelijk via de Waterloolaan 103.


Dienst pediatrie

Tel Pediatrie

02/ 535 43 44


Pediatrische consultaties

02/535 43 31 - 02/506 76 91


Diensthoofd

Dr. Elisabeth Rebuffat


Omschrijving pediatrische afdeling

De dienst pediatrie van UMC Sint-Pieter biedt een medische en heelkundige behandelstructuur voor kinderen aan, zowel in hospitalisatie als poliklinisch (dagziekenhuis, 2 poliklinische plateaus, een urgentiezaal met bedden voor voorlopige hospitalisatie).

Meer dan 20 kinderartsen oefenen er vol of deeltijds hun activiteit uit. Elk van de sectoren geniet van de toegewijde zorg door pediatrische gegradueerde verpleegsters. Een team kinesitherapeuten (longpathologie et/of opvolging van de ontwikkeling), een equipe met een diëtiste, psychologen en sociaal assistenten laten een multidisciplinaire aanpak toe die in de kindergeneeskunde dikwijls onontbeerlijk is.

De ouders mogen hun kind vergezellen tot aan de deuren van de operatiezaal en vervolgens aanwezig zijn bij het ontwaken.

Downloaden de brochure “Ziekenhuisopname in Pediatrie


Psychologische begeleiding van het kind en het gezin

Gehospitaliseerde kinderen en hun gezin kunnen een beroep doen op psychologische bijstand.


Infrastructuur

Hospitalisatie

Twee aangrenzende hospitalisatieafdelingen met 40 bedden in kamers voor 1 of 2 kinderen op te vangen voor een acute ziekte of voor een chirurgische ingreep.
Twee kamers werden speciaal uitgerust voor een doorgedreven bewaking van de kinderen die dit nodig hebben. Meerdere kamers zijn ontworpen om de afzondering van patiënten met besmettelijke ziekten mogelijk te maken. Slaappolygrafieën kunnen uitgevoerd worden. In alle kamers is het mogelijk een van de ouders samen met het kind te herbergen.

Consultatie

De consultatie is elke weekdag en de zaterdagvoormiddag open zonder afspraak als antwoord op de in de kindergeneeskunde frequente situaties waar een snelle consultatie nodig is. In nauwe samenwerking met de sectoren Radiologie en pediatrische urgenties, organiseert de consultatie zo de primaire poliklinische behandelingen, waarbij de toegankelijkheid van de structuur op de voorgrond staat.
Hallepoort : 02/535 43 30
Alexiens : 02/506 76 91

Dagziekenhuis

In deze structuren (eveneens georganiseerd op de sites Hallepoort en Alexiens/César de Paepe) worden kinderen opgevangen die een ingreep zullen ondergaan: digestieve chirurgie, orthopedie, oftalmologie, urologie, oto-rhino-laryngologie, waarvoor geen postoperatief ziekenhuisverblijf nodig is.


Animatie

Het hele jaar door vangen gespecialiseerde opvoeders de gehospitaliseerde kinderen op in een aangepaste zaal, waar ze kunnen deelnemen aan tal van individuele of groepsactiviteiten. Deze bijzondere aandacht voor de animatie helpt het kind om zich veilig, getroost, geholpen en aangemoedigd te voelen.

De ziekenhuisclowns komen ook wekelijks langs op de pediatrie met al hun professionele knowhow.


Bezoekregeling

24u/24 voor de ouders.Een van de ouders mag in een logeerbed bij het kind blijven slapen (van 20 tot 8 uur)

Andere bezoekers zijn welkom van 14u00 tot 19u30. De ziekenhuis vraagt je rechter om het aantal bezoeken te beperken, zodat uw kind kan uitrusten.


Diensten op de kamer

Rechtstreeks nummer

Laat bij de opname weten of u een rechtstreekse uitgaande lijn wenst. U ontvangt dan een geheime code tegen een voorschot van minimum €10.


TV en wi-fi

Televisie

Er is televisie op elke kamer. Vraag bij uw aankomst de afstandsbediening aan een verpleegkundige van de dienst.
Zender nr. 10 geeft informatie over UMC Sint-Pieter en uw verblijf in de voorziening. Zender nr. 18 geeft informatie over de materniteit, borstvoeding en neonatologie.

Internet

Patiënten in het ziekenhuis kunnen gebruik maken van gratis wifi: ‘CHUSTP-FRE’. U identificeert zich eenvoudig met uw patiëntennummer of uw gsm.


Koelkast en microgolfoven

Op elke afdeling vind je bovendien een keuken met een koelkast en microgolfven.


Uitleen boeken

Gratis aangeboden door vrijwilligers van het Rode Kruis, die langskomen op de kamer op donderdag tussen 14u00 en 16u00.


Ziekenhuisdiensten

Sociale dienst

Algemene telefoon

02/ 535 48 82


Email

belinda.grilli@stpierre-bru.be


Pediatrie

02/ 535 48 83


Uurregeling dienst

Op eenvoudige aanvraag van uzelf of iemand uit uw omgeving.


Locatie

Er kunnen gesprekken plaatsvinden op de kamer of in de kantoren van de sociale dienst.


Dienst patiëntenfacturatie

Tel

02/ 535 37 10


Email

infofac@stpierre-bru.be


Uurregeling

Elke werkdag van 8u00 tot 16u30.


Locatie

U kunt terecht bij het loket ‘inlichtingen facturen’ van maandag tot donderdag van 10u00 tot 12u00 en op woensdag van 14u00 tot 16u00. U vindt het loket aan de ingang van het ziekenhuis (Wolstraat 105).


Culturele bemiddeling

Tel

02/ 535 32 48


Uurregeling

Zes bemiddelaars verzekeren permanentie.


Bemiddelingsdienst

Tel

02/ 535 35 95


Email

mediation@stpierre-bru.be


Uurregeling

dinsdag en donderdag - 9u tot 16u, vrijdag 9u tot 12u


Locatie

Route 408b


Morele en spirituele bijstand

Katholieke hulp

02/535 46 99


Joodse hulp

02/512 43 34


Lekenbijstand

02/535 42 12


Moslimbijstand

0495/60 68 91


Protestantse bijstand

0479/20 36 91


Locatie

In gebouw 400 op de 9de verdieping kunt u terecht in het lokaal ‘vrede’.


School in het ziekenhuis

Opvolging op school wordt aangeboden door een pedagogisch ploeg na medische goedkeuring. Twee klassen zijn bestemd voor de Robert Dubois School (kleuter- school en lagere school 8u45-11u30 en 13u30-15u). Daarnaast is er ook een grote speelkamer waar de kinderen kunnen spelen en komt er ook een opvoedster langs om spelletjes voor te stellen aan de kinderen in isolatie.

Financiële Info

Voorschotten en tarieven

De factuur voor uw ziekenhuisopname wordt 6 tot 8 weken na uw opname in het ziekenhuis verstuurd. Ze zijn contant te betalen.

Bijkomende facturen of aanpassingen kunnen later nog opgestuurd worden.


Geschillendienst

Van maandag tot donderdag van 10u00 tot 12u00 en op woensdag van 14u00 tot 16u00 kunt u bij het loket “inlichtingen facturen” terecht. Het loket bevindt zich aan de ingang van het ziekenhuis, Wolstraat 105 te 1000 Brussel.
Contact: 02/535 33 08 – contentieux@stpierre-bru.be


Betalingswijze

Het ziekenhuis aanvaardt geen cheques als betaalmiddel. U kan uw factuur wel betalen met uw kredietkaart: Master Card /Visa/ American Express. Neem hiervoor contact op via het nummer +32(0)2 535 37 10 tijdens de kantooruren. U kunt uw facturen ook online betalen.


Kinderpsychiatrie

De psychosociale ploeg van de Pediatrie biedt een multidisciplinaire aanpak van het kind van 0 tot 18 jaar en zijn familiekring.
Het multidisciplinaire team evalueert en behandelt een ruime waaier aan problemen (relationele, schoolse en familiale moeilijkheden, onwelzijn, handicap, psychosomatische stoornissen…) en denkt in team na over de meest geschikte begeleiding na.

Het is de filosofie van het ziekenhuis het kind in zijn geheel te benaderen door zowel rekening te houden met familiale als socioculturele dimensies. Daarom werken zij met het gezin samen, maar ook met de pediater en het netwerk aan schoolse, sociale en administratieve instellingen. En om de families waarmee ze werken nog beter te begrijpen, schakelen zij regelmatig intercultureel bemiddelaars in.

Er is ook een team SOS Kinderen met als opdracht uit eigen beweging of wanneer hun tussenkomst gevraagd wordt door eender welke persoon, instelling of dienst:

• te zorgen voor de individuele preventie van situaties van kindermishandeling
• een multidisciplinaire balans op te maken van de situatie van het kind en zijn leefomgeving
• gepaste hulp te bieden aan de kinderen en hun familie.

Contact

02/535 34 25 – sosulb@ulb.ac.be