Opleiding – Psychische gezondheid rond zwangerschap en bevalling

De opleiding omvat een basispakket aan kennis en vaardigheden om psychische veranderingen bij aanstaande ouders beter te herkennen en begeleiden; de theoretische kaders en de praktische tools om signalen en symptomen te detecteren, te screenen naar psychische problemen, emotionele veranderingen bespreekbaar te maken, een behandeling of begeleiding op te starten en door te verwijzen naar de gepaste zorg- en hulpverlening.

Deze opleiding vormt eveneens de aanzet voor een intervisie-netwerk waarin de deelnemers elkaar min. 2 keer per jaar treffen voor het uitwisselen van ervaringen en advies, het bespreken van complexe casussen en het uitbouwen van een verwijsnetwerk

Waar en wanneer

15 & 29 maart 2019: UZ Gent

Andere mogelijkheden :
14 & 28 juni 2019: Antwerpen (De Kraamvogel)
4 & 18 oktober 2019: FOD Volkgezondheid (Brussel Zuid)

Telkens van 9.30-16.30u, intervisie data en locatie worden op opleidingsdagen in overleg met de deelnemers vastgelegd.

Doelgroep

Vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, sociaal assistenten, psychologen, seksuologen, … die beroepsmatig in contact komen met zwangere en recent (1 jaar) bevallen vrouwen en/of hun partners. Dit kan zowel binnen de eerstelijn als in een ziekenhuis-context.

Kostprijs

375€ voor 2 dagen opleiding en 2 intervisiemomenten (2u), inclusief lunch.

Inschrijven

Stuur een mail naar ansofie.vanparys@ugent.be met volgende gegevens: voornaam, familienaam, opleiding, huidige functie, werkervaring, adres werk en gsm/telefoonnummer.
Gegevens voor betaling worden doorgestuurd eens de inschrijving aanvaard is.

Meer informatie : hier