Vorming : levensreddend handelen bij kinderen

De vorming “Levensreddend Handelen” is door Viac vzw georganiseerd. Het vindt plaats op 7 februari 2019 in Halle.

“Wanneer er zich een noodsituatie met een kind voordoet, moet men in staat zijn de juiste (levensreddende) handelingen te stellen in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

Doelstelling

De deelnemers kunnen een doeltreffende aanpak verzekeren bij levensbedreigende situaties.
De deelnemers kunnen baby’s, peuters en kinderen reanimeren conform de richtlijnen van de Belgische én Europese Reanimatie Raad.

Inhoud

De voorwaarden waaraan deze basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in het MB van 26 februari 2009 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009)

Het theoretisch luik omvat:

• De typische gevaren voor kinderen.
• De basisprincipes van ‘het leren omgaan met een noodsituatie’.
• Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen.
• Het beoordelen van de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en circulatie).

Het praktische luik omvat:

• Het inoefenen van reanimatie op poppen, afhankelijk van de leeftijd van het opgevangen kind:
–  baby’s en peuters (0-3 jaar)
–  kinderen (2,5-12 jaar).
• De handelingen bij verslikken en stikken.
• De veiligheidshouding (stabiele zijligging).

U ontvangt na het volgen van deze cursus van 3 uur een geldig attest dat aantoont dat u een basisopleiding gevolgd heeft, aangepast aan de leeftijd van de kinderen die u opvangt.”

Aanvangsdatum : 07/02/2019

Locatie : Halle

Meer informatie : hier