Covid-19 : de welzijns- en gezondheidsdiensten van het Brussels Gewest in een tweetalige online kaart

Sociaal Brussel (onze collega’s van CMDC-CDCS vzw) publiceert vanaf vandaag 16 april 2020 een tweetalige kaart met de stand van zaken van een 600-tal welzijns- en gezondheidsdiensten tijdens deze COVID-crisis. Het doel? Een betere zichtbaarheid geven aan de gewijzigde dienstverlening van al deze diensten en ze te verzamelen op een interactieve kaart toegankelijk via de nieuwe pagina « Covid-19 ».

Sinds enkele weken hebben talrijke diensten uit de welzijns- en gezondheidssector uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun aanbod aangepast om een continuïteit te verzekeren ten aanzien van hun doelpubliek. De wijzigingen komen soms ook tegemoet aan nieuwe noden ontstaan tijdens de COVID-19-crisis. Vandaar blijkt het belang, zowel voor de professionelen als voor een breder publiek, om deze diensten te vermelden in een unieke virtuele kaart.

Essentieel werk van centralisering en kwalitatieve verspreiding van gegevens

Via deze nieuwe pagina, is het mogelijk om de lijst van de betreffende organisaties te visualiseren, weer te geven op een kaart, of excel-exporten te genereren met de gegevens van deze organisaties. Deze laatsten behoren tot diverse hulp- en zorgsectoren zoals de voedselhulp, de hulp aan thuislozen, de algemene publieke en private sociale dienstverlening, fysieke en geestelijke gezondheid, verslavingen en intrafamiliaal geweld. Het online overzicht wordt dagelijks aangevuld en geactualiseerd door het team van sociaal Brussel en is het resultaat van diverse rijke partnerschappen met federaties, ondersteuningsorganisaties en administraties die al gedurende meerdere weken een essentieel werk verrichten inzake de centralisering van de gegevens in hun sectoren. Deze bronnen worden vermeld in de beschrijvende fiches van de betreffende organisaties en categorieën.

Sociaal Brussel doet een oproep aan de organisaties en diensten

Om dit werk te vervolledigen, doet Sociaal Brussel een oproep aan de organisaties en diensten om ontbrekende informatie met betrekking tot hun gewijzigde diensterlening te communiceren aan de federaties of ondersteuningstructuren waar ze al mee in contact staan.

Het is ook mogelijk om deze aan Sociaal Brussel te melden:

Sociaal Brussel verbindt zich er toe deze informatie ter beschikking te stellen op de website en de informatie ook te bezorgen aan de partnerorganisaties.

 

→ Om de nieuwe Covid-19-pagina van Sociaal Brussel te raadplegen : https://sociaal.brussels/sector/560