De strijd tegen obesitas bij kinderen wordt opgevoerd in België

Op 4 maart is het Wereld Obesitas Dag: de perfecte gelegenheid om het te hebben over die pathologie die steeds meer kinderen treft. Verschillende regeringsmaatregelen en de opening van gespecialiseerde centra in België tonen aan dat de problematiek hier steeds beter wordt aangepakt. Dat is cruciaal, want volgens een recent onderzoek van de WGO is het percentage kinderen en jongeren met obesitas in dertig jaar verviervoudigd.

Er is ook goed nieuws: eind december opende het Multidisciplinair Kinderobesitascentrum (Centre Pédiatrique Multidisciplinaire pour l’Obésité of ) in het Kinderziekenhuis zijn deuren en de regering maakt elf miljoen euro vrij voor de strijd tegen obesitas bij kinderen in België.

Percentage kinderen en jongeren met obesitas is verviervoudigd 

Recente gegevens in het Britse medische tijdschrift The Lancet – in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) – in de aanloop naar Wereld Obesitas Dag onthullen een alarmerende realiteit: obesitas treft nu meer dan een miljard mensen wereldwijd, waaronder kinderen en jongeren. Die schatting wijst op een zorgwekkende versnelling van de problematiek. Tussen 1990 en 2022 is het obesitaspercentage bij kinderen en jongeren verviervoudigd en bij volwassenen verdubbeld. Die zorgwekkende trend benadrukt hoe dringend wereldwijde actie nodig is om die volksgezondheidsepidemie tegen te gaan. Door aanzienlijke maatregelen aan te kondigen om obesitas bij kinderen te bestrijden, neemt ook België deel aan de bewustwordings- en actiedynamiek.

Nieuw Kinderobesitascentrum

Op 1 december 2023 ging het Multidisciplinair Kinderobesitascentrum in het Kinderziekenhuis officieel open. Dat innovatieve centrum wordt ondersteund door het RIZIV en biedt gratis individuele zorg voor kinderen met overgewicht. Het Multidisciplinair Kinderobesitascentrum beschikt over een heel team van kinderartsen, diëtisten, psychologen en kinesitherapeuten en kan dus multidisciplinaire zorg bieden. “Onze holistische benadering heeft als doel de huidige en toekomstige levenskwaliteit van jonge patiënten met obesitas te verbeteren door alle aspecten van kinderobesitas op een gespecialiseerde en multidisciplinaire manier aan te pakken”, legt Melissa Moretti, diëtiste bij het Multidisciplinair Kinderobesitascentrum, uit.

Kinderen mogen gratis op consultatie bij diëtisten 

Dat nieuwe centrum volgt uit een beslissing van de Belgische regering van februari om de vergoedingsregels te herzien voor diëtisten die kinderen met obesitas behandelen. Voortaan hebben kinderen van 2 tot en met 17 jaar recht op consultaties zonder remgeld te moeten betalen. Tegenover die maatregel staat een aanzienlijke investering van 11 miljoen euro, wat bewijst dat België de zorgverlening wil verbeteren.

Erkenning van gespecialiseerde centra

Daarnaast is in 2022 het eerste gespecialiseerde centrumvoor obesitas bij kinderen geopend in Kidz Health Castle, het kinderziekenhuis van UZ Brussel. Dat is officieel aangewezen als een van de Collaborating Centres for Obesity Management door EASO (European Association for the Study of Obesity). Die erkenning bewijst dat in België uitmuntende praktijken worden toegepast om obesitas bij kinderen te bestrijden. Ons land toont steeds meer vastberadenheid om het tij te keren en de volgende generaties een gezondere toekomst te bieden.

 

Sofia Douieb

LEES OOK: