Een (wereld)dag in de leefwereld van doven

Werelddovendag (WDD) is een internationaal evenement dat over de hele wereld wordt gevierdDit jaar vond, zaterdag 25 september, de 27e editie plaats in Brussel met als thema “Culture et Arts Sourds”. Hospichild was voor jou ter plaatse. Hier is het verslag. 

Foto : Sofia Douieb

Op de Vismarkt, in het centrum van Brusselwaar de festiviteiten werden gehouden in het kader van de Werelddovendag, was de stilte bijzonder opvallend. Turquoisede symboolkleur van doven, was overal; op kleren, ballonnen, posters…  Aan de rechterkant van de ingang stonden meerdere witte tenten tegenover elkaar opgesteld. Die boden onderdak aan leden van verschillende verenigingen. De meesten van hen zwaaiden enthousiast met hun handen. Aan de overkant stond een groot podium met een spandoek, net voor een aantal nog lege stoelen. Daar zullen even later de toespraken (tweetalig Frans-Franstalige gebarentaal van Franstalig België) plaatsvinden van minister Karine Lalieux, de schepen belast met gelijke kansen van de stad Brussel, de leden van de vereniging die het evenement organiseert, de Fédération francophone des sourds de Belgique (FFSB). 

Een van de belangrijkste culturele dagen voor de dovengemeenschap

Elk jaar is 25 september één van de belangrijkste culturele dagen voor de dovengemeenschap. Niet alleen omdat het de gemeenschap de mogelijkheid biedt elkaar te ontmoeten, maar ook omdat het haar acties bevordert door een breed publiek kennis te laten maken met haar cultuur, haar gebarentaal en haar waarden. De middag stond open voor iedereen: doven, slechthorendenhorendendoofstom of nietprelinguaal en postlinguaal doven of slechthorend. Het evenement heeft een breed publiek bijeengebracht, een voorbeeld van inclusie. De enige moeilijkheid: je als horende richten tot iemand die je echt kan horen… 

Verenigingen die zich specifiek inzetten voor dove kinderen

Foto : Sofia Douieb

Ter herinnering: Hospichild is een website gewijd aan zieke, gehospitaliseerde of gehandicapte kinderen in het Brussels Gewest. Op deze dag ging de aandacht uiteraard uit naar de stands of verenigingen die zich specifiek inzetten voor de hulp en de ondersteuning van dove kinderen: CREE, ApedafComprendre et Parler. De eerste vereniging, CREE (Collectif Recherche Et Expression), die onlangs haar 40-jarig bestaan heeft gevierd, is een jeugdorganisatie die zich inzet voor dove en slechthorende kinderen en jongeren; zij biedt hun onder meer toegang tot een groot aantal vrijetijdsactiviteiten. De tweede verenigingApedaf (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones) richt zich op de ontwikkeling van dove en slechthorende kinderen; zij heeft bijvoorbeeld de campagne “Tu écoutes de la musique, attention aux risques!” gelanceerd en staat op het punt in november een andere campagne te lanceren, die het bewustzijn over communicatie tussen dove en horende jongeren zal vergroten. De derde vereniging ten slotte, Comprendre et Parler, tracht een geïndividualiseerd project voor het dove kind uit te bouwen, dat erop gericht is zijn of haar mogelijkheden en taalvaardigheden maximaal te ontwikkelen en zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en autonomie te bevorderen. 

“Het is aan de maatschappij om zich aan te passen aan mensen met een handicap, niet andersom”

Karine Lalieux, Minister voor gehandicapten – Foto : Sofia Douieb

Op het podium begonnen de toespraken met een herinnering van de FFSB: “Het VN-verdrag inzake gehandicapten wordt nog steeds niet toegepast en de situatie evolueert niet; een hervorming is nodig binnen maximum 2 jaar!”  Karine Lalieux, de minister belast met gehandicapten, die ook op het podium staat is niet tegen dit idee. Voor haar “is het aan de maatschappij om zich aan te passen aan gehandicapten, niet andersom”. Wat met name doven betreft, heeft mevrouw Lalieux reeds enkele concrete maatregelen op federaal niveau voorgesteld: de oprichting van een pool van tolken gebarentaal om de openbare diensten meer inclusief te maken en een breder gebruik van gebarentaal in de federale communicatie. Tot slot gaf Lydia Mutyebele Ngoi, schepen van gelijke kansen van de stad Brussel, enkele kerncijfers (100.000 doven in Brussel en 1 miljoen in België), terwijl ze eraan herinnerde dat “het de wil van het college is om mensen met een handicap, en in het bijzonder doven, op een meer globale en systematische manier in de samenleving op te nemen. En hij ze voegde eraan toe dat “een aanpassing van openbare ruimten” is noodzakelijk om op te komen voor inclusie; deze dag is weer een kleine stap in die richting!  Een toespraak die met tientallen opgeheven handen, ronddraaiend, een groot “applaus” kreeg. 

Sofia Douieb

 

LEES OOK :