Tag Archives: inclusion

Inclusieve buitenschoolse opvang: focus op de nieuwe vereniging Saola

Voor kinderen met een beperking is het buitenschoolse aanbod nog onvoldoende ontwikkeld. Zeker wat betreft de zogenaamde inclusieve opvang (voor kinderen uit zowel het reguliere als het buitengewoon onderwijs). De nieuwe vereniging Saola wil iets doen aan dit schrijnende gebrek en biedt kunstzinnige en sportieve activiteiten aan. Camille Bernier, ergotherapeute en medeoprichtster van de vzw, sprak met Hospichild. 

art therapy

Vzw Saola werd vorig jaar in mei opgericht. De vereniging biedt in drie (Frans, Engels en Spaans) en weldra vier talen (Nederlands) inclusieve sportieve en kunstzinnige activiteiten aan voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) met een lichte tot matige beperking. Er is opvang op woensdagnamiddag en gedurende een deel van de schoolvakanties. De initiatiefnemers zijn Ashley Hall, professor en gespecialiseerde opvoedster, en Camille Bernier, ergotherapeute. Beiden werken aan de ACE of Brussels school, een deels inclusieve school private en internationale school in Oudergem. Die is goed uitgerust voor de activiteiten van de nieuwe vereniging. We spraken met medeoprichtster Camille. 

Vanwaar het idee voor deze vzw?  

Als ergotherapeute aan de inclusieve ACE of Brussels school, kreeg ik vaak vragen van ouders, die hun kind met een beperking wilden inschrijven voor een buitenschoolse activiteit. We vonden niet veel mogelijkheden. Er is duidelijk een tekort. Samen met mijn bazin Ashley bedachten we dat wij over de nodige vaardigheden beschikten om zelf buitenschoolse activiteiten aan te bieden. We wilden ons evenwel niet beperken tot een aanbod voor de kinderen van de school, maar voor iedereen die dat wenst, met of zonder beperking (doorgaans broers en zussen.”

Welke activiteiten bieden jullie aan en hoe kan men zich inschrijven? 

“Op onze gloednieuwe website vinden de ouders een overzicht van het aanbod op woensdagnamiddag: kunst, zwemmen, voetbal en andere sporten. Wie geïnteresseerd is kan zijn kind inschrijven via een formulier met een aantal vragen over het kind. We beschikken namelijk niet over de nodige voorzieningen om kinderen met een ernstige beperking te begeleiden. Momenteel vangen wij op woensdag 12 kinderen op (met en zonder beperking). Wij, dat zijn mezelf en twee andere meertalige gespecialiseerde medewerkers. Wie zijn kind inschrijft voor de woensdagen komt als eerste aan de beurt voor stages tijdens een deel van de schoolvakanties.” 

Hoe zit dat met die stages? 

“Die staan nog niet helemaal op punt. We hebben tot nu enkel vorig jaar in augustus stages georganiseerd in de lokalen van de school. Maar er komen zeker nog kampen, zoals een week met Pasen en drie weken in de zomermaanden. Elke week draait rond een specifiek thema met dagelijkse activiteiten. Vorig jaar waren de thema’s de olympische week en de week van de superhelden. We denken erover de kinderen hier ook te laten overnachten om de ouders een adempauze te gunnen.” 

Interview door Sofia Douieb 

INCLUSIEVE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN BRUSSEL 

Naast vzw Saola zijn dit nog enkele buitenschoolse activiteiten (soms Franstalig) voor kinderen met en zonder beperking (brussen en andere): 

  • La septantième is een scoutsafdeling die openstaat voor kinderen met een mentale beperking en activiteiten organiseert op maat van deze en andere kinderen.
  • LuAPE is een aangepaste speelotheek voor kinderen en volwassenen met een beperking in Sint-Pieters-Woluwe. Ze staat open voor iedereen en wil deze mensen ‘toegang bieden tot dromen, verbeelding en creativiteit’.
  • A.M.A Jeunesse Gymbiedt inclusieve lessen aan in gevechtssporten voor kinderen met een mentale of lichamelijke beperking. 
  • Hockey Together is een initiatief ten voordele van mensen met een lichte beperking, kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen. De omkadering is aangepast en wordt aangeboden door bevestigde spelers.
  •  JJJY-XTRA wil jongeren van 6 tot 14 jaar met een beperking betrekken bij sommige van de aangeboden activiteiten. Indien nodig kan individuele omkadering voorzien worden.
  • Bruxelles-intégration, een website van vzw Badje (bevordert de toegang tot buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking), omvat een lijst met verenigingen die buitenschoolse activiteiten aanbieden voor kinderen met welke beperking ook.

 

LEES OOK : 

Handicap : het nieuwe kinderdagverblijf “Les Piloux” heeft haar deuren geopend

Na zeven jaar denkwerk, twee jaar bouwen, een maand crowdfunding… heeft het nieuwe inclusieve kinderdagverblijf “Les Piloux” zojuist haar deuren geopend voor een twaalftal kinderen, in volledige inclusie. Het maakt integraal deel uit van Nos Pilifs, acht in Neder-over-Heembeek gevestigde verenigingen, die allen streven naar de integratie van personen met een handicap.
© Inclusieve crèche Les Piloux

Op 10 januari schreef Les Piloux op hun Facebook-pagina: “De eerste kinderen zijn verwelkomd! Beetje bij beetje, vult de Kalimba sectie zich met leven… We hebben nog plaatsen over voor de groten! Gwen en Xena kijken er naar uit om de toekomstige Piloux van de Ocarina sectie te ontmoeten!”

Zeven plaatsen voor kinderen met een verstandelijke handicap

Het kinderdagverblijf “Les Piloux” heeft 21 plaatsen, waarvan er zeven zijn voorbehouden voor kinderen met een verstandelijke handicap (met of zonder aanverwante handicaps, zintuiglijke stoornissen, etc.). Het ligt nu op schema, maar het was niet noodzakelijk een uitgemaakte zaak. Het is inderdaad niet gemakkelijk geweest om zover te komen. Het vergde veel geduld en doorzettingsvermogen van Céline Pawlowski, directeur en projectleidster, en haar team. Er zijn veel stappen geweest: financiering verkrijgen, een stuk grond vinden, het gebouw bouwen, fondsen werven, speelgoed inzamelen, de laatste werkzaamheden verrichten, de ingang voor de kinderen klaarmaken, nadenken over het opvangproject…

Donaties dankzij een crowdfunding van het Lab Cap48

In september 2021 heeft Cap48 het project van de inclusieve kinderopvang Les Piloux opgenomen in zijn lijst van verenigingen die ze wilt steunen. Via Lab Cap48 werd in oktober een crowdfunding gestart om fondsen te werven. De crowdfunding was zeer succesvol, aangezien 68 donateurs de vereniging hebben geholpen de benodigde 5 000 euro bijeen te brengen. Maar natuurlijk heeft de vereniging niet op dit geld gewacht om te beginnen met de bouw van haar gebouw, dat zich reeds in de eindfase bevond. Ook is reeds een verzoek om toestemming van het ONE ingediend. Het project was dus klaar en opende zijn deuren op 15 december 2021 om de eerste kinderen op 10 januari te verwelkomen.

Stimulering en niet-stigmatisering

In de lichte en kleurrijke ruimte van de nieuwe kinderopvang zijn de ingeschreven kinderen zich momenteel aan het aanpassen. In een interview met BX1 legt Céline Pawlowski uit: “Voor kinderen met een handicap is er speciale aandacht voor stimulatie en niet-stigmatisering. Samenzijn met leeftijdsgenoten, in inclusie, is ook zeer heilzaam en motiveert hen in hun vooruitgang. Vaak klagen ouders van deze kinderen over de hindernisbaan die zij moeten afleggen om een plaats in een kinderopvang te vinden. Dit is vaak het gevolg van angst en ongegronde onwetendheid over het feit dat een gespecialiseerde opleiding en een specifieke omgeving vereist zijn”.

Contact opnemen met Les Piloux

Om contact op te nemen met de kinderopvang “Les Piloux”:
– Per telefoon: 02 511 19 55
– Per e-mail: info@lespiloux.be
– Via hun Facebook-pagina

 

LEES OOK :