Oprichting van het eerste Brusselse Autismehuis: uw mening telt!

Het project voor de oprichting van het Autismehuis Brussel is goed op weg om werkelijkheid te worden. Maar om alle betrokken actoren (gezinnen, verzorgers van autisten, volwassenen met autisme, verenigingen, referentiecentra voor autisme, beroepsmensen op het terrein en organiserende instanties) tevreden te stellen, wordt momenteel in opdracht van de COCOF een studie uitgevoerd om iedereen de kans te geven zijn mening te geven.

Deze studie, die is uitgevoerd door het ACTE-centrum (Autisme in een context: theorie en ervaring) van de Université Libre de Bruxelles, beoogt een zo groot mogelijke transparantie, zowel wat de gebruikte methoden als wat de manier van uitvoering betreft. En het doel is duidelijk: een inventaris opmaken van de behoeften en verwachtingen van de autismesector in Brussel en scenario’s voorstellen voor een Huis van het autisme dat aan deze behoeften voldoet.

Een studie in verschillende fasen

Deze grote studie zal in verschillende opeenvolgende fasen of delen worden uitgevoerd:

  • Een verkenningsfase, die reeds van start is gegaan, waarin de onderzoekers zoveel mogelijk informatie willen verzamelen over de projecten van het Autismehuis die elders, in België of in het buitenland, zijn uitgevoerd. Wat zijn de succes- of faalfactoren van deze projecten? Wat zijn de aandachtspunten die bij de uitvoering van het project in Brussel in acht moeten worden genomen? Wat zijn de verwachtingen waaraan een dergelijk project zou kunnen voldoen?
  • Er is ook een overlegfase met de Brusselse autismesector aan de gang, om via een vragenlijst de behoeften van de Brusselse actoren te horen en te begrijpen. Verenigingen die met dit thema verband houden, worden reeds geraadpleegd via enquêtes, interviews en/of rondetafelgesprekken. Het doel is een zo objectief en volledig mogelijk beeld te krijgen om een “op maat gemaakt” Autismehuis-project te ontwerpen.
  • Een voorstelfase, gepland voor eind 2021, waarin de onderzoekers zullen werken aan de ontwikkeling van verschillende scenario’s om zo goed mogelijk aan de geuite behoeften te voldoen. Uiteindelijk zal de studie het mogelijk maken tegen eind 2021 een beslissing te nemen over het beste project voor een Brussels Autismehuis.

Autisme in context: Theorie en ervaring

ACTE, zoals vermeld op haar website, is een interfacultair onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel, dat in 2015 werd opgericht en een interdisciplinair onderzoeksteam samenbrengt dat volledig gewijd is aan autisme in Franstalig België. Het ACTE maakt deel uit van het Instituut voor Neurowetenschappen van de ULB. Het team bestaat momenteel uit een dozijn onderzoekers. De leden zijn taalkundigen, klinisch psychologen, neuropsychologen, neuropediaters en kinderpsychiaters. Met als hoofddoel bij te dragen tot een beter begrip van de aard en de oorsprong van de moeilijkheden op het gebied van taalontwikkeling, communicatie en sociale integratie die autisme kenmerken, combineert de groep de onderzoekstechnieken van de cognitieve en klinische psychologie met die van de linguïstiek.

Gedurende het onderzoek zal dit ACTE-team zijn werk openbaar maken via het OpenScience Framework. Zo kan iedereen die met autisme te maken heeft, zich op de hoogte stellen van de voortgang van het project en met name voorstellen, suggesties en andere opmerkingen doen.

Link naar de vragenlijst: “Laten we samen nadenken over de toekomst van het Autismehuis Brussel”

 

LEES OOK :