Inperking tijdskrediet: de sector en de ouders morren

De mogelijkheid om voltijds tijdskrediet op te nemen wordt voortaan ingeperkt. Het verlof moet beginnen voor het kind 5 jaar is (in plaats van de huidige 8). De periode van 51 maanden valt terug op 48 maanden: met andere woorden, de ouders verliezen 3 maanden. De ‘Ligue des familles’ en sommige politici laten hun ongenoegen merken.

Op 12 oktober uitten zowel de Ligue des Familles als sommige politici (waaronder Catherine Fonck, fractieleider van Les Engagés in de Kamer) felle kritiek op de federale regeringsbeslissing om het tijdskrediet in te perken. Dankzij dit systeem kan men zijn loopbaan tijdelijk onderbreken (zonder de arbeidsovereenkomst op te zeggen) om te zorgen voor een kind, een zieke ouder, een jongere tot 21 jaar met een beperking of iemand die palliatieve zorg krijgt.

Wat werd er voordien toegekend?

Dankzij het tijdskrediet met motief kan men tijdelijk zijn prestaties onderbreken of verminderen voor één van de redenen voorzien in de reglementering, onder meer voor ouders met een ziek kind:

  • Zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar (nu nog slechts 5 jaar)
  • Palliatieve zorgen verlenen
  • Bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind
  • Zorgen voor uw kind jonger dan 21 jaar met een handicap

De 51 maanden die vroeger werden toegekend, worden nu teruggebracht tot 48. De ouders verliezen dus 3 maanden. Voor de ambtenaren wordt de ‘harmonisering’ tussen het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking naar beneden bijgesteld. Zij hebben nu recht op 60 maanden loopbaanonderbreking, en dat zou in de toekomst nog slechts 48 maanden tijdskrediet zijn (dus 12 maanden minder).

Ter informatie: men moet hoe dan ook beantwoorden aan bepaalde toegangsvoorwaarden voor de werkgever en voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, om te kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen gedurende de periode van het tijdskrediet.

De Ligue des Familles is boos

De Ligue des Familles wees in een persbericht op de onrechtvaardigheid van deze maatregel en roept de ouders op om zich te mobiliseren en het tij te keren. De vereniging vindt dat “deze maatregelen tientallen miljoenen besparen op de kap van de gezinnen. En dat terwijl de ouders net een uitbreiding verwachtten van deze zeer slecht betaalde verlofstelsels, zeker in de huidige omstandigheden. De maatregelen sturen het vreselijke signaal dat gezinnen geen problemen ondervinden om hun privéleven te verzoenen met hun beroepsleven, alsof men de bestaande voorzieningen zomaar kan afschaffen zonder kwaad aan te richten. Dat is niet het geval. De maatregelen grijpen sterk in op de work-lifebalans, nochtans een van de voornaamste uitdagingen voor de gezinnen vandaag.”

Grote gevolgen, vooral voor de moeders

Catherine Fonck vertelde aan RTL Info dat de gevolgen voor de ouders aanzienlijk zijn, zeker voor de moeders. “Vaak zijn het de vrouwen die hun loopbaan onderbreken om te zorgen voor een ziek kind, een kind met een beperking of met een ernstige problematiek. Daarvoor is het tijdskrediet juist in het leven geroepen. Dat wordt nu ingeperkt en de toegangsvoorwaarden verstrengd. Een menselijk drama, waarbij vrouwen soms zelfs uit de arbeidsmarkt verdwijnen. Of denkt men nu echt dat zij liever een tegemoetkoming van 517 euro ontvangen, dan te gaan werken? Zij hebben gewoon geen andere keuze. Daarom roep ik de regering met klem op om deze maatregelen te herzien. Ik hoop dat de meerderheid een gebaar zal stellen. Het gaat niet om zoveel miljoenen euro, we moeten die ergens anders kunnen vinden. Dit is een besparing op de kap van de gezinnen.”

 

LEES OOK: