Kinderen en jongeren uit Oekraïne op de vlucht. Hoe kunnen we ze helpen in Brussel?

Sinds de provinciale crisisfase werd afgekondigd in Brussel (op 16 maart), staat vast dat minister-president Rudy Vervoort de Oekraïense humanitaire crisis in de hoofdstad in goede banen zal leiden. Er zullen synergieën ontstaan tussen de verschillende spelers uit het werkveld met het oog op een ‘optimale coördinatie’. Wat het onthaal van kinderen, jongeren en hun familie (voor zover ze er hebben) betreft), gaan de organisaties aan de slag en streven ze naar gezamenlijke activiteiten.

Overzicht van de initiatieven en mogelijkheden om deze kinderen, waarvan sommige ziek, niet-begeleid of wees zijn, te helpen.

Provinciale crisisfase afgekondigd in Brussel

De Brusselse overheden lanceerden de ‘provinciale crisisfase’ als antwoord op de Oekraïense humanitaire crisis. Ze willen een optimale coördinatie verzekeren tussen de verschillende beleidsniveaus en instaan voor een coherente organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke initiatieven op het Brussels grondgebied.  
Concreet betekent een provinciaal crisisbeheer dat een coördinatiecomité met de 5 disciplines wordt ingesteld in overleg met de lokale overheden: de hulpverleningsoperaties, medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, politieopdrachten, logistieke ondersteuning, informatie aan de bevolking en steun aan de administratieve overheid. Voor het onthaal van gezinnen of buitenlandse niet-begeleide minderjarigen, werden reeds verschillende initiatieven opgestart. Diensten of verenigingen zoals ONE(Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin), DEI (défense enfants international), AISPN (Franstalige vereniging van pediatrische/neonatologische verpleegkundigen), Artsen Zonder Grenzen België, Dokters van de Wereld, het Belgische Rode Kruis, UNICEF België… komen weldra bijeen om hun activiteiten waar mogelijk te coördineren. 

Start van een “plan om kinderen te helpen die uit Oekraïne naar België vluchten

Op 23 maart lanceerde de minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir, in samenwerking met UNICEF, een plan om kinderen te beschermen die uit Oekraïne naar België vluchten. Daartoe heeft zij een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt. Met deze steun zal België werken aan de versterking van de registratie en screening van kinderen ter plaatse en aan de uitbreiding van de psychosociale zorg. “Kinderen moeten worden beschermd vanaf het punt van vertrek tot het punt van aankomst. Daarom heeft minister Kitir aan Unicef België gevraagd om ook in België de bescherming van kinderen te versterken.”

Dringende oproep voor donaties voor Oekraïense kinderen met kanker 

Vijf Belgische organisaties (Kickcancer, Childrencancer.be, Sun Child, Kinderkankerfonds en Aide aux enfants cancéreux) staan klaar om een dertigtal Oekraïense kinderen, die dringende zorg nodig hebben, samen met hun familie, op te vangen naargelang de beschikbaarheid van bedden op de dienst kinderoncologie. Daarvoor zijn ze op zoek naar financiële steun voor een bedrag van ongeveer 400.000 euro via donaties. Sun Child, A.E.C., Kinderkankerfonds en Tuki zullen de zieke kinderen en hun gezinnen opvangen: huisvesting zoeken, financiële bijstand, aankopen materiaal, logistieke steun voor het vervoer, zorgverstrekking die niet wordt vergoed door de Belgische Sociale Zekerheid… KickCancer zal de coördinatie tussen België en de Europese landen verzekeren. 

Voor giften: Koning Boudewijnstichting – KickCancer Oekraïne
Rek. nr. BE10 0000 0000 0404
Vermelding : 623/3701/40086 

Of online via dit formulier 

Noodopvang in Paleis 8 van de Heizel 

Sinds 14 maart trokken tal van Oekraïense vluchtelingen naar Paleis 8 op de Heizel. De Dienst Vreemdelingenzaken staat in voor de registratie en Fedasil voor de opvang. De vluchtelingen hebben eindelijk een plek om tot rust te komen. Velen van hen zijn vrouwen met kind(eren) en meerdere niet-begeleide minderjarigen, jonger dan 10 jaar. Zij worden opgevangen door het Rode Kruis. Sommige van deze kinderen hadden enkel een telefoonnummer van hun ouders op de hand geschreven.
 

Concreet verzekert het Rode Kruis vanaf nu in Paleis 8 van de Heizel: 

  • Uitdelen van drank en hapjes aan de mensen in de wachtrijen 
  • Uitdelen van flyers aan de mensen in de wachtrijen, met informatie over de aangeboden hulpverlening door de verschillende betrokken partijen (overheden, solidariteitsverenigingen…) 
  • Bemannen en animeren van een speelzaal voor kinderen en een ruimte voor zuigelingen (borstvoeding en verschonen)  
  • Uitdelen van drank en hapjes in de wachtkamers, aanwezigheid van vrijwillige vertalers 
  • Installatie van een medische hulppost 
  • Informeren over onze dienst voor het herstellen van familiebanden, die bevoegd is om inlichtingen in te winnen voor personen die geen nieuws hebben van hun naasten 

Meer praktische info op de website van Sociaal Brussel 

Gezondheidszorg, psychologische hulp, huisvesting 

Op het recente portaal (in zes talen) voor de humanitaire crisis in Oekraïne, vindt u heel wat informatie over de noodhulp aan vluchtelingen. Voor huisvesting kunnen alle Oekraïeners zoals gezegd terecht in Paleis 8 van Brussels Expo op de Heizel (Verregatstraat 1 – 1020 Brussel). Na de registratie is het van groot belang om een attest van tijdelijke bescherming aan te vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dankzij het beschermd statuut kan de A-kaart aangevraagd worden bij de gemeente. Dan wordt het mogelijk om te werken, zich in te schrijven voor de verplichte ziekteverzekering en een beroep te doen op de OCMW-diensten van de gemeente waar men verblijft. Wie psychologische hulp nodig heeft kan rechtstreeks contact opnemen met een aantal verenigingen. 

Aan de Nederlandse kant

De meeste vluchtelingenorganisaties zijn tweetalig, maar sommige initiatieven bestaan enkel in het Nederlandstalige gedeelte van Brussel. Zo biedtMinor-Ndakoaangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. Zij zijn bijzonder actief met het opvangen van minderjarige Oekraïeners. Men kan ook contact opnemen met de ‘Organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) voor de noodopvang van minderjarigen of voor algemene begeleiding. En dan is er nog Solentra(verbonden aanUZ Brussel) dat als expert in de transculturele psychiatrie psychische zorg en hulpverlening biedt aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin.  

Nuttige links 

Voor het brede publiek: 

Voor professionals: 

Voor gezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen :

Voor de scholen: 

  • Scholen kunnen een mail sturen naar de DGEO (info.dgeo@cfwb.be) of bellen naar het groene nummer 0800/20.000 
  • Voor inlichting over het initiatief voor de oprichting van een Oekraïense school in Brussel: school.ukraine@gmail.com of 0032.472. 68.31.20 

HEBT U ANDERE INFORMATIE OVER KINDEREN DIE GEVLUCHT ZIJN UIT OEKRAÏNE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO@HOSPICHILD.BE