Kinderrechten : Unicef België heeft in 2021 meer dan 17 miljoen euro uitgetrokken

In 2021 trok Unicef België bijna 17,1 miljoen euro uit voor programma’s om de kinderrechten te realiseren. Dit staat in het laatste jaarverslag (gepubliceerd op 25 april) van de Belgische afdeling van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

In het jaarverslag toont Unicef hoe deze middelen zijn toegewezen en aan de hand van welke criteria. Het belicht ook een aspect van hun werk dat soms over het hoofd wordt gezien: alle acties om de situatie van kinderen in België te verbeteren en hun rechten beter te beschermen.

Zware impact van Covid-19

Tegenover deze wereldwijde crises zetten onze teams op het terrein alles op alles om ieder kind de kans geven zich te ontplooien en een toekomst op te bouwen. UNICEF België ondersteunde hun werk via sensibiliserings – en inzamelingsacties in ons land. Dit deden we bijvoorbeeld via de fondsenwervende campagne “Geef een prikje hoop!” ter ondersteuning van het COVAX-mechanisme. Dankzij dit initiatief, dat werd opgezet om een rechtvaardige verdeling van COVID-19 vaccins wereldwijd te garanderen, konden in 2021 wereldwijd bijna 1 miljard doses van het COVID-19-vaccin worden geleverd.

Gulle gevers

In 2021 zamelde Unicef België in totaal 21.336.097 euro in. Deze inkomsten zijn hoofdzakelijk afkomstig van de 90.652 sponsors van de organisatie, waarvan het aantal in de loop der jaren is toegenomen. Zij vertegenwoordigen nu 52% van de inkomsten van Unicef in België. Daarna komen legaten van erflaters (20%) en giften en de aankoop van “HappyPacks” – dozen met producten die rechtstreeks naar het veld worden gestuurd – die met 15% de derde belangrijkste bron van inkomsten vormen. De rest is afkomstig van bedrijven, overheidssubsidies en andere bronnen.

80% van donaties gaat naar kinderrechten

4.165.448 werd gebruikt voor fondsenwerving en administratiekosten. 17.170.649 (80,5%) werd gebruikt voor kinderrechtenprogramma’s. Iets minder dan 15 miljoen euro werd geïnvesteerd in programma’s in het buitenland. UNICEF heeft de toegang tot sanitaire voorzieningen in India verbeterd, geholpen bij de wederopbouw in de Filippijnen na de tyfoon Ray, zwaarlijvigheid bij kinderen in Mexico aangepakt door de kantinemaaltijden te verbeteren, niet-begeleide migrantenkinderen in Europa geholpen bij het vinden van gastgezinnen, en scholen in de Democratische Republiek Congo schoongemaakt om de gelijkheid tussen meisjes en jongens te bevorderen.

2 miljoen voor België

2.314.173 voor de verdediging van de rechten van het kind, hoofdzakelijk voor jongeren die in armoede leven en jongeren met mentale gezondheidsproblemen ten gevolge van de pandemie. De organisatie organiseerde ook educatieve dagen voor kinderen om hen een beter inzicht te geven in hun eigen rechten.

 

LEES OOK :