Naar een nieuwe manier om de behandeling van zieke kinderen aan te passen

Het Juliana Kinderziekenhuis (JKI) (Den Haag, Nederland) voert samen met het Centre for Human Drug Research (CHDR) onderzoek naar de verschillen tussen zieke en gezonde kinderen.

De onderzoekers volgen gedurende enkele weken gezonde kinderen op: bloeddruk, temperatuur, longfunctie, gewicht, activiteiten en slaappatroon. De referentiewaarden zullen worden vergeleken met de waarden van zieke kinderen.

Zo zullen artsen kunnen vaststellen wanneer en in welke mate ze de behandeling van zieke kinderen moeten bijstellen. Van veel behandelingen bij kinderen is namelijk nog niet bekend of ze goed werken. Er stellen zich eveneens ethische vraagstukken, zoals: moet je kinderen zonder medische reden blootstellen aan bloed prikken?

Het systeem dat naar aanleiding van dit onderzoek wordt ontwikkeld, kan in de toekomst ook gebruikt worden voor onderzoek naar de werkzaamheid van geneesmiddelen.

(→ Zie ook: https://www.hagaziekenhuis.nl)