Medisch-sociale tolkendienst

Gezinnen van buitenlandse origine die in België wonen, beheersen niet altijd het Nederlands. Toch worden ze net als iedereen soms geconfronteerd met de ziekte of de ziekenhuisopname van een kind.

Om hen bij te staan en een optimale communicatie te verzekeren tussen de verzorgenden en de gezinnen, bieden verschillende verenigingen medisch-sociale vertaaldiensten, zoals: Brussel Onthaal en Agentschap Integratie en Inburgering.

Volgens de definitie van de Fédération des Maisons Médicales is sociaal vertalen en tolken een ‘instrument dat gelijke toegang verleent tot medische zorg’. Een taalprobleem zou nooit hulp aan mensen mogen verhinderen. En nog minder indien het om hun gezondheid gaat.

Concreet worden er drie vormen van dienstverlening aangeboden: tolken ter plaatse, telefoontolken en geschreven vertalingen. Enkel aanvragen vanwege ziekenhuizen, medische huizen, Kind&Gezin… worden aanvaard. Als privépersoon kan u dus niet rechtstreeks een beroep doen op een sociale tolk.

Contact

• Dienst ‘Sociaal tolken en vertalen’ van het Agentschap Integratie & Inburgering 
U kunt enkel een beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen als u een samenwerkingsovereenkomst hebt met het Agentschap Integratie en Inburgering.

Havenlaan 86C, 1000 Brussel
02/205.00.71

• Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal
Sainctelettesquare 12/3 – 1000 Brussel
Open elke werkdag van 9u tot 13u en van 13:30u tot 17u
Algemeen telefoonnummer: 02 511 27 15

Lees ook ons dossier ‘Zorg en culturen