Tag Archives: Epsylon

Mentale gezondheid: een blog om het stigma van psychische ziekten weg te nemen

‘Epsyblog’ is de naam van een (Franstalige) blog, die pas werd gelanceerd door vzw Epsylon (netwerk psychiatrische zorg). Met dit initiatief wil men de mentale gezondheid toelichten, ontraadselen en destigmatiseren, en ondertussen het brede publiek wijzen op de vooroordelen tegenover psychische ziekten om ze uit de wereld te helpen.

Op de nieuwe website staat onder meer te lezen: “Epsyblog heeft als doel om praktische en bruikbare tips te delen om een beter inzicht te verkrijgen in de psychische problematieken, gaat dieper in op fundamentele onderwerpen en informeert over de wereld van de psychiatrie.”

Psychische ziekten destigmatiseren

Het allereerste geposte artikel in de rubriek ‘destigmatiseren’, is getiteld ‘taboes doorbreken’. Daarin herhaalt Epsylon een belangrijk kerncijfer, namelijk dat een persoon op tien kampt met een medische problematiek. Volgens de vzw is het de hoogste tijd om de ‘discriminatie een halt toe te roepen’ en om te ‘strijden tegen de vooroordelen en de stigmatisering’ van deze mensen en hun psychische kwetsbaarheid. Hun oproep: ‘Weersta en blijf betrokken’ door de mensen duidelijk te maken dat ze dit onderwerp totaal verkeerd inschatten.

Wat is mentale gezondheid nu eigenlijk?

In deze bijzonder verontrustende periode, gaat in tal van gezinnen veel aandacht uit naar de kwestie van de mentale gezondheid. Maar wat betekent dit nu eigenlijk precies? Volgens Epsylon gaat het “niet zozeer om de afwezigheid van een psychiatrische problematiek, maar omvat het veeleer een zekere inwendige relationele en sociale fundamentele levenskwaliteit, die eigen is aan ieder individu en zijn/haar context”. Het gaat dus om veel meer dan wat de meeste mensen vermoeden.

Het Epsylon-netwerk in een notendop

Ter herinnering: vzw Epsylon is het nieuwe (2015) netwerk psychiatrische zorg, dat de activiteiten van de vzw’s La Ramée en Fond’Roy bundelt. Voor wat de jongeren van 12 tot 20 jaar betreft, beschikt het netwerk over het therapeutisch internaat AREA +. La Ramée neemt ook jongeren op in het ziekenhuis. De andere units van de groep richten zich volledig op volwassenen.

 

LEES OOK: