BRUSSELS OVERLEG THUISZORG (BOT)

Contact

Adresse: Lakensestraat 76 5 1000 BRUSSEL

Téléphone: 02/412.31.64 (algemeen nummer)

Site Web: http://www.botvzw.be

E-Mail: info@botvzw.be


A propos:

Voor gebruikers:
– organiseren van multidisciplinair overleg (MDO) om de hulpverlening, door duidelijke afspraken te maken, beter op elkaar af te stemmen en opmaken van een zorgplan (www.e-zorgplan.be)
– meezoeken naar gepaste diensten en organisaties die ondersteuning kunnen bieden bij zorg aan huis
Voor hulpverleners/zorgverleners:
– informatie verstrekken
– samenwerking bevorderen
– advies verlenen
Dit wordt gerealiseerd door:
– als tussenpersoon op te treden en de contacten tussen hulp- en zorgverleners enerzijds en hulp- en zorgvragers anderzijds te faciliteren, alsook de contacten tussen hulp- en zorgverleners onderling
– regionale overlegmeetings te ondersteunen waar de plaatselijke zorg- en hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten, zich informeren en vorming kunnen volgen = het zorgknooppuntoverleg (ZKP-Overleg)
– algemene info- en adviesmeetings te organiseren voor een breder werkveld
– het opstarten van en/of actief participeren aan werk- en stuurgroepen


Précision sur les bénéficiaires: - Gebruikers die voor langere tijd zorg aan huis nodig hebben, zonder leeftijdsbeperking, voor kinderen en volwassenen - Hulpverleners/zorgverleners


Permanence:

– Per telefoon: van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur
– Ter plaatste: dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur


Thuiszorg