KENNISCENTRUM WWZ (KENNISCENTRUM WELZIJN WONEN ZORG)

Contact

Adresse: Lakensestraat 76 2 1000 BRUSSEL

Téléphone: 02/414.15.85

Site Web: http://www.kenniscentrumwwz.be/

Autre Site Web: http://www.buurtpensioen.be

E-Mail: info@kenniscentrumwwz.be


A propos:

Inzet voor beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars met extra aandacht voor kwetsbare personen. Het vrijwilligerswerk krijgt hierbinnen een bijzondere plaats:
– opbouw van expertise en die ter beschikking stellen van het werkveld en het beleid
– stimulering van innovatie en projectontwikkeling
– ondersteuning van welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid
– samenwerking met en in opdracht van organisaties
– stimulering van verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg
– BROG: overleg, samenwerking, zorgafstemming en -uitbreiding binnen de
gehandicaptenzorg stimuleren, belangenbehartiging van de
Nederlandstalige gehandicaptenzorg in Brussel, stimuleren en
ondersteunen van intersectorale samenwerking en zorgvernieuwing
– Wegwijs in het Brussels Welzijn: actualisatie en beheer van het Brusselse luik van de sociale kaart Vlaanderen

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK BRUSSEL
– vrijwilligersonthaal: met een vacaturebundel en persoonlijke
begeleiding worden kandidaat-vrijwilligers toegeleid naar organisaties
die op zoek zijn naar vrijwilligers
– promotie van het vrijwilligerswerk
– informatie en advies over de vrijwilligerswet en -verzekering
– vorming en actieve ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers


Précision sur les bénéficiaires: Alle Brusselaars met extra aandacht voor kwetsbare bewoners


Permanence:

Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur


Vrijwilligerswerk