ÉCLAIRCIE

Rue de la Blanche Borne 12 6280 GERPINNES
0474/83.55.83 (UCL)

Interdisciplinaire structuur die instaat voor de continuïteit van de thuiszorg voor alle kinderen (0 tot 18 jaar) die in het ziekenhuis of een instelling zijn ...

Meer lezen over

HOSPIDOM

Boondaalse Steenweg 390 1050 ELSENE
02/647.47.47

Gespecialiseerd coördinatiecentrum:
– thuishospitalisatie van kinderen (ernstig zieke kinderen en kinderen met zware pathologieën die technisch complexe en specifieke zorg nodig hebben)
– ...

Meer lezen over

BEGELEID WONEN BRUSSEL

Louis Wittouckstraat 54 1020 BRUSSEL
02/420.43.13

Ambulante en mobiele begeleiding aan volwassenen en jongvolwassenen met een beperking in een Brusselse context. Begeleid Wonen Brussel biedt psychosociale begeleiding aan mensen met een ...

Meer lezen over

CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE

Sint-Bernardusstraat 43 1060 SINT-GILLIS
02/537.98.66

Dienst die ervoor zorgt dat patiënten, personen die permanent of tijdelijk niet zelfredzaam zijn (ouderen, zieken, personen met een handicap, personen die een ongeval hebben ...

Meer lezen over

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ADO-ICARUS

Peter Benoitplein 22 1120 BRUSSEL
0470/90.04.04

– Ontmoetingsplaats
– Creatieve, recreatieve, informatieve en vormende activiteiten
– Sociaal restaurant
– Pedicure na afspraak
– Herstelatelier (1x/maand door vrijwilliger)
Meer lezen over

BRUSSELS OVERLEG THUISZORG

Lakensestraat 76 5 1000 BRUSSEL
02/412.31.64 (algemeen nummer)

Voor gebruikers:
– organiseren van multidisciplinair overleg (MDO) om de hulpverlening, door duidelijke afspraken te maken, beter op elkaar af te stemmen en opmaken ...

Meer lezen over

DE ZOMER AFDELING GEZIN

d'Aumalestraat 21 1070 ANDERLECHT
02/526.85.57 (volwassenen)

Dienst voor geestelijke gezondheid voor kinderen, jongeren en volwassenen
– Dienst volwassenen: diagnostiek en psychiatrische en psychologische behandelingen, individuele therapie, gezins- en koppeltherapie, sociale ...

Meer lezen over

SOINS CHEZ SOI

Stallestraat 162A 8 1180 UKKEL
02/420.54.57

Organiseren van thuishulp en -zorg in samenwerking met zelfstandige zorgverstrekkers en erkende voorzieningen:
– coördinatie van de hulpverlening en de verzorging, informatie en begeleiding ...

Meer lezen over

CAW BRUSSEL – DE SCHUTTING

Ninoofseplein 10 1000 BRUSSEL
0800/13.500 (gratis nummer voor particulieren)

– Integrale woonbegeleiding op maat voor thuislozen
– Ontspannings- en ontmoetingsplaats waar allerlei activiteiten plaatsvinden
– Straathoekwerk in samenwerking met DIOGENES
– ...

Meer lezen over

SOINS À DOMICILE

Mussenstraat 17-19 1000 BRUSSEL
078/15.60.20

Coördinatie van medische en niet-medische thuiszorg in samenwerking met zelfstandige zorgverleners en vzw’s waaronder:
– thuisverzorging via THUISZORG BRUSSEL (verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, tandartsen, podologen)
Meer lezen over

SÉMIRAMIS

Landbouwersstraat 30 1040 ETTERBEEK
02/734.87.45

Begeleiding van patiënten die continue en palliatieve zorg krijgen thuis, in het rusthuis, het rust- en verzorgingstehuis en andere leefvoorzieningen:
– emotionele steun van ...

Meer lezen over

CAW BRUSSEL – PUERTO

Varkensmarkt 23 1000 BRUSSEL
0800/13.500 (gratis nummer voor particulieren)

– Individuele woonbegeleiding rond hygiëne, administratie, opvoeding, huishoudelijke taken, invulling vrije tijd, dagbesteding, psychosociale begeleiding, budgetbegeleiding
– Project zorgwonen: thuislozen met een toegenomen zorgvraag ...

Meer lezen over

THUISZORG BRABANT

Mussenstraat 17-19 1000 BRUSSEL
078/15.60.30

Coördinatie van zorg in samenwerking met zelfstandige zorgverstrekkers en vzw’s:
– thuisverpleging in samenwerking met zelfstandige verpleegkundigen
– kinesitherapie door zelfstandige kinesitherapeuten
...

Meer lezen over

RIVAGE-DEN ZAET

Verenigingstraat 15 1000 BRUSSEL
02/550.06.70 (Rivage Den Zaet)

Dienst voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen:
– diagnostiek,
– psycho-medisch-sociale ondersteuning
– individuele therapie, koppel- en gezinstherapie
...

Meer lezen over