Doe je zegje als jongere over je geestelijke gezondheid!

In het kader van haar missie om jongeren tussen 16 en 23 jaar te informeren en met hen te communiceren, wil de ULB Leerstoel Transpersoonlijke Psychiatrie jongeren de mogelijkheid bieden om hun vragen over geestelijke gezondheid te stellen. Het is ook de bedoeling om samen met hen de beste media te vinden om antwoorden te geven.

Ter herinnering: er zijn twee leerstoelen transitiepsychiatrie in België. De ene is Franstalig (‘Psychiatrie de Transition dans un Monde en Transition’) en wordt beheerd door het Universitaire ziekenhuis voor kinderen Reine Fabiola, in samenwerking met het Erasmusziekenhuis, de CHU Brugmann en de Dienst Geestelijke Gezondheidszorg van de ULB. De andere is Nederlandstalig (“Youth in Transition: Mental Health in a Challenging Period”) en wordt beheerd door de KULeuven.

Maatschappelijk hoofdthema

“Momenteel wordt in België geschat dat 10% van de jonge bevolking het risico loopt om ernstige stoornissen te ontwikkelen. Er wordt ook geschat dat 5% interventie nodig heeft. Transitie is een belangrijk maatschappelijk thema”, zei Prof. Delvenne, hoofd van de afdeling kinderpsychiatrie van de HUDERF en houder van de leerstoel voor de ULB, bij de lancering van het initiatief in 2020.

De behoeften beter begrijpen, de zorg verbeteren, innoveren, informeren…

De ULB-leerstoel heeft drie duidelijke doelstellingen:

  • Een beter inzicht krijgen in de behoeften van jongeren tijdens de periode van hun leven waarin zij het meest kwetsbaar zijn, aan het einde van de adolescentie en het begin van de volwassenheid;
  • De breuk in de continuïteit van zorg en ondersteuning door de klinische afdelingen kinder- en volwassenenpsychiatrie verhelpen;
  • Innoveren in de zorg voor jongvolwassenen, aangepast aan hun levensfase en aan de huidige tijd.

Binnen de KULeuven-leerstoel verschillen deze doelstellingen enigszins, maar zijn toch nauw met elkaar verbonden:

  • Het vergroten van kennis over de ontwikkeling van psychische problemen en veerkracht bij jongeren;
  • De bestaande zorg verbeteren door beter aan te sluiten bij hun leefwereld;
  • De organisatie van de zorg voor jongeren optimaliseren: welke belemmeringen ondervinden zij bij het zoeken naar hulp? Welke verbeteringen stellen zij voor
  • Informatiemateriaal ontwikkelen voor jongeren, hun familie, relevante organisaties en zorgverleners.

 

KLIK HIER OM DE VRAGENLIJST TE BEANTWOORDEN