Handicap en materiële hulpmiddelen: de dienst PHARE geeft de fakkel door aan de ziekenfondsen

Sinds 1 januari moeten alle nieuwe aanvragen om individuele materiële hulpmiddelen voor personen met een handicap niet meer worden ingediend bij de dienst PHARE, maar bij een van de vijf ziekenfondsen of bij de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft de ziekenfondsen onlangs het beheer van de individuele materiële hulpmiddelen toevertrouwd. Het doel is om dichter bij de begunstigden te kunnen staan en de administratieve procedures te vereenvoudigen. Iriscare zal het systeem coördineren, reguleren en financieren.

Wat is een individueel materieel hulpmiddel precies?

Een individueel materieel hulpmiddel is een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van specifiek materiaal om personen met een handicap te ondersteunen in hun dagelijks leven. Die hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld brailleleesregels, een medisch bed, de terugbetaling van verbeteringen aan de woning of voor specifiek materiaal dat de zelfredzaamheid van personen met een handicap vergemakkelijkt en vergroot.

Praktisch

Als de dienst PHARE uw tegemoetkomingsaanvraag vóór 1 januari 2024 heeft ontvangen, zal hij die op de gebruikelijke manier behandelen. Ook als u na 1 januari 2024 een gunstige beslissing ontvangt, zal de dienst PHARE de al toegekende tegemoetkoming betalen. De volgende twee voorwaarden moeten echter worden nageleefd:

  • De verstrekking moet worden uitgevoerd vóór de einddatum van de geldigheid die in de beslissing wordt vermeld.
  • De factuur moet uiterlijk zes maanden na de datum waarop de verstrekking is uitgevoerd worden ingediend bij de dienst PHARE.

Als de tegemoetkomingsaanvraag echter na 1 januari 2024 wordt ingediend, zal het gekozen ziekenfonds (of de HZIV) het dossier behandelen. Het is ook belangrijk te weten dat de diensten die burgers begeleiden (sociale diensten, begeleidingsdiensten, enz.) hen zullen blijven helpen bij de procedures om materiële hulpmiddelen bij het ziekenfonds aan te vragen.

Enkele uitzonderingen om rekening mee te houden

Het gaat om alle individuele materiële hulpmiddelen voor personen met een handicap, met uitzondering van de volgende hulpmiddelen die bij de dienst PHARE blijven:

  • tegemoetkomingen voor pedagogische begeleiding;
  • transcripties van cursussen;
  • beeldschermloepen met dubbele camerafunctie, uitsluitend voor gebruik op school;
  • individuele hulpmiddelen die uitsluitend worden toegekend voor aanpassingen aan de werk- en opleidingsplek.

Het Nederlandstalige alternatief

Brusselaars kunnen er ook voor kiezen om hun tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Het VAPH zal blijven tegemoetkomen in de kosten van materiële hulpmiddelen en inrichtingen, én in oriëntatie- en mobiliteitstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische begeleiding in het hoger onderwijs in Brussel.

 

→ Een aanvraag bij een ziekenfonds indienen

→ Meer info op de website van Iriscare

 

Lees ook: