‘Joy’, de nieuwe officiële website rond Covid-19 en het welzijn van het kind

In de laatste dagen van de maand juli werd een nieuw project met de naam ‘Joy’ boven de doopvont gehouden. Het is een initiatief van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force met eerste minister Sophie Wilmès als meter. Joy wil een duidelijk licht werpen op de opvolging van de ontwikkeling en het welzijn van het kind in coronatijden. De website richt zich op ludieke manier tot zowel de ouders, de professionals als de kinderen zelf.

Na de nodige polemiek rond de heropening van de scholen, het al dan niet organiseren van zomerstages, de tegenstrijdige berichten over de besmetting van kinderen, het uitstellen van pediatrische raadplegingen of vaccinatiesmet mogelijks dramatische gevolgen… was het duidelijk tijd om klaarheid te scheppen. Met dit tweetalige platform willen zowel de overheid als de leden van de pediatrische Task Force focussen op de rechten, het psychosociale welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen. Het vormt tegelijk een tool voor de stakeholders om informatie en advies in te winnen en met elkaar in verbinding te staan.

Focus op het welzijn en de ontwikkeling van het kind

De gekeurde bollen in het Joy-logo hebben meer dan een louter esthetische functie. Elke kleur vertegenwoordigt een ontwikkelingsdomein van kinderen. Bijvoorbeeld: het gezin, het gevoel van veiligheid, de lichamelijke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling… De coronacrisis had en heeft bij kinderen nog steeds een impact op al deze gebieden. Met dit webplatform wijzen de Task Force en zijn partners (Unicef, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, de Koning Boudewijnstichting en de Délégué général aux droits de l’enfant) de ouders en de professionals op het belang van het dringende herstel van het evenwicht tussen deze fundamentele domeinen.

Informeren, adviseren en verbinden

Naast deze voornaamste doelstelling streven de pediatrische professionals achter het project ook andere doelen na. Ze willen eerst en vooral informeren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de maatregelen en richtlijnen, die onderling soms verschillen voor kinderen en volwassenen, om zo de angst en onzekerheid weg te nemen. Deze informatie zal helpen om enerzijds de work-lifebalans te behouden en anderzijds om beter om te gaan met de emoties door juiste en foutieve informatie van elkaar te onderscheiden. Joy wil ook adviezen voor de bevolking en de professionals aanreiken, op basis van hun medische expertise inzake kinderen en jongeren.   Een laatste doel is het bundelen van initiatieven en actoren via een gemeenschappelijk platform en de bijhorende social media. Het smeden van duurzame banden moet leiden tot de vorming van een netwerk, waarin elk kind en iedere jongere in België echt meetelt.

Met de steun van de eerste minister

Sophie Wilmès verleent als meter graag haar medewerking aan dit platform. Dit schreef ze in het persbericht naar aanleiding van de lancering van Joy: Als eerste minister en moeder van vier kinderen besef ik zeer goed welke impact de lockdown heeft op het leven van de jongsten onder ons. Ik ben blij het meterschap op mij te mogen nemen van het JOY-platform, dat de initiatieven en kennis van de verschillende organisaties en experts in ons land bundelt. Zo kunnen ouders en zorgverleners terugvallen op een positieve ondersteuning. Het is van primordiaal belang dat de jongste generatie zich veilig voelt en dat jongeren zich, ondanks deze uitzonderlijke gezondheidssituatie, op alle niveaus blijven ontwikkelen.”

 

→ Links naar het platform, de Facebookpagina en de Instagram-account