Publicatie en Projectoproepen van KBS : “Respijtoplossingen voor ouders van kinderen met een beperking”

Eind december 2021 publiceerde de Koning Boudewijnstichting een gloednieuwe brochure met als titel “Respijtoplossingen voor ouders van kinderen met een beperking in Vlaanderen en Brussel”. Het doel van de KBS was een inventaris op te maken van de noden en het bestaande aanbod. Begin januari doet de Stichting een oproep tot het indienen van projecten, zodat andere “respijtoplossingen” aan ouders kunnen worden aangeboden. 

Respijtzorg is van doorslaggevend belang voor iedereen. En zeker voor mensen die dagelijks lijden. Enkele uren of zelfs dagen adempauze geven is bijna van levensbelang voor kinderen met een ernstige ziekte of handicap, net als voor hun ouders en familie.

De moeilijkheden die ouders ondervinden en hun behoeften

De brochure van een 40tal bladzijden geeft een uitgebreid overzicht van de moeilijkheden waarmee ouders van gehandicapte kinderen worden geconfronteerd en hun behoeften. Hier zijn enkele van de genoemde elementen:

  • de behoefte aan respijtzorg is groot, dringend en constant. “Het is een moeilijke vraag: wanneer voel ik behoefte aan een adempauze? Je weet dat het aanbod er niet is, dus je doet het met wat je hebt,” zei een ouder.
  • de toegang tot het bestaande aanbod is ingewikkeld omdat er te weinig van is. “Er was één persoon die de respijtzorg voor haar rekening nam. Wat een uitlijning van de planeten is er dan nodig voor je daar een plaats hebt? Maar je schrijft je in, tegen beter weten in,” zegt een andere moeder.
  • niet alle voorzieningen zijn geschikt voor iedereen en het is soms moeilijk om het kind los te laten, zelfs als het er niet is. Respijt is een ‘emotionele ervaring’.
  • de procedures zijn ingewikkeld en de administratieve rompslomp kan ontmoedigend zijn.
  • wat ontbreekt is: geruststelling, een netwerk van gespecialiseerde centra of mobiele teams, doeltreffende informatie en begeleiding, enz.

Respijtzorg in Brussel

Gelukkig zijn er in Brussel een aantal voorzieningen om het kind af te zetten of om de ouders een pauze te gunnen. In de brochure van de KBS worden verschillende faciliteiten vermeld. En op onze “Respijt” pagina, is ook een lijst van non-profit organisaties of plaatsen beschikbaar. Bijvoorbeeld: La vague asbl, een dienst voor steun, pleegzorg en peterschap voor kinderen en volwassenen met een handicap; Famisol asbl, een dienst voor vroegtijdige hulp en steun in Brussel ; La Ligue des familles, die een babysitdienst aanbiedt voor kinderen met een handicap ; Zarafa asbl, die steun en begeleiding biedt aan gehandicapte kinderen ; Cité Sérine, waar patiënten aan het einde van hun leven worden opgevangen en waar enkele dagen respijt wordt geboden; Casa clara asbl, waar ouders en broers en zussen van kinderen met een handicap of een ernstige ziekte respijt en verjonging wordt geboden; Mes mains pour toi, waar ouders en broers en zussen een massage in zittende houding krijgen, de zogenaamde “AMMA”; enz.

Lees hier de publicatie

De projectoproepen

Elke vereniging die respijtoplossingen aanbiedt die ouders in staat stellen er even tussenuit te gaan, maar ook om nieuwe energie op te doen, om begeleid of ondersteund te worden, kan een project indienen dat zal worden geanalyseerd. De geselecteerde projecten zullen maximaal 20.000 euro steun ontvangen. Verenigingen die een aanvraag indienen, moeten hun aanvraag uiterlijk op 21 maart 2022 indienen en de aanvraag moet online worden ingevuld op de website van de Koning Boudewijnstichting.

→ Naar de pagina gewijd aan de projectoproepen tot op de website van de Koning Boudewijnstichting ;

→ Lees in detail de beschrijving van de projectoproepen, voorgesteld door de Koning Boudewijnstichting

 

LEES OOK :