Kinderdagverblijf

Vanaf de geboorte en tot de leeftijd van 3 jaar kan een kind met een handicap reeds begeleid en opgevangen worden in een inclusief of gespecialiseerd verblijf. Er bestaan ook opgeleide thuiswachters en babysitters die zich om de kinderen bekommeren.

ONTHAALACCOMMODATIE

 Inclusief onthaal 0 – 3

De doestellingen van verenigingen die de projecten leiden zijn de ontplooiing van valide en minder valide baby’s in het aanvaarden van hun verschillen, en ook de ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen tot een maximale zelfstandigheid en een betere levenskwaliteit.

OCAPI (Organisation et coordination de l’aide précoce pour l’inclusion – FR)

Het mobiele team van OCAPI biedt oplossingen aan voor teams van verschillende onthaalomgevingen die erkend zijn door ONE. Het bestaat uit leden van door Phare erkende begeleidingsdiensten.

→ Meer weten over OCAPI: zie website Phare (FR)

L’asbl Inclusion (FR) ontwikkelt verschillende benaderingen voor inclusieproblemen bij kinderen met een handicap. De gezinnen worden onthaald, geïnformeerd en begeleid door een sociale dienst die permanenties verzekert.

La File asbl (Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance -FR) gaf een infogids uit voor professionals uit de kinderopvang: ‘L’inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil de la petite enfance’.

Inclusieve onthaaldiensten

  • De babykoffer: het geïntegreerde neurologische kinderdagverblijf van het IRAHM (Institut Royal d’Accueil pour le Handicap Moteur) – Albert Dumontlaan 40, 1200 Brussel – 02/ 762 08 18
  • Crescendo: Inclusief kinderdagverblijf dat dove en horende kinderen opvangt en samenwerkt met het centrum ‘Comprendre et Parler’. (Roodebeeksteenweg 320, 1200 Brussel – 02/772 60 22).
  • Le Petit Prince: kinderdagverblijf voor kinderen met een sensoriële beperking of meervoudige handicap. (Waterloosesteenweg, 1504, 1180 Brussel – 02/ 373 52 42)

Meer gespecialiseerde onthaaldiensten 0 – 3

Sommige dagverblijven voor schoolgaande kinderen, erkend en gesubsidieerd door Phare, bieden aangepaste opvang voor de allerkleinsten met diverse pathologieën.

  • La crèche neurologique La Famille: binnen het dagcentrum voor schoolgaande kinderen La Famille, verwelkomt 12 kinderen van 3 maand tot 3 jaar (Jean Jacquetstraat 25 – 1081 Brussel – 02/ 411 31 37)
  • A petits pas: La Famille heeft ook een baby-ouder ruimte voor kinderen met motorische problemen van neurologische oorsprong (ook toegankelijk voor professionals van dagverblijven). (Neepstraat 1 – 1081 Brussel – 0499/ 537 843)
  • Le Jardin des Galipettes: in het ‘Centre Arnaud Fraiteur’ (dagopvang van kinderen met motorische problematiek): verwelkomt vijf heel kleine kinderen. (Kindvriendelijk huisstraat, 2 – 1080 Brussel – 02/ 482 06 77)

THUISOPVANG

Indien de ouders geen plaats vinden in de hierboven vermelde verblijven, of indien ze gewoon even nood hebben aan wat respijt, dan kunnen ze een beroep doen op thuiswachters, die speciaal werden opgeleid om zorg te dragen voor kinderen met een handicap.

Zo biedt la Ligue des familles een babysitting-dienst voor kinderen met een handicap. De babysitters krijgen een specifieke opleiding en hun prestaties worden goed omkaderd zodat de ouders hun kind in alle gemoedsrust aan hen kunnen toevertrouwen.

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING IN EEN VROEG STADIUM

Bij een handicap krijgen het advise, de begeleiding en de oriëntatie vorm van op prille leeftijd, soms zelfs al voor de geboorte.

→ Lees het artikel Begeleiding