Onthaal- en dag-nachtcentra

Brussel beschikt over verschillende onthaalmogelijkheden, ofwel op basis van inclusie, of meer gespecialiseerd rond een bepaald soort handicap.

 INCLUSIEF ONTHAAL 0 – 3

De doestellingen van verenigingen die de projecten leiden zijn de ontplooiing van valide en minder valide baby’s in het aanvaarden van hun verschillen, en ook de ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen tot een maximale zelfstandigheid en een betere levenskwaliteit.

OCAPI (Organisation et coordination de l’aide précoce pour l’inclusion – FR)

Het mobiele team van OCAPI biedt oplossingen aan voor teams van verschillende onthaalomgevingen die erkend zijn door ONE. Het bestaat uit leden van door Phare erkende begeleidingsdiensten.

→ Meer weten over OCAPI: zie website Phare (FR)

L’asbl Inclusion (FR) ontwikkelt verschillende benaderingen voor inclusieproblemen bij kinderen met een handicap. De gezinnen worden onthaald, geïnformeerd en begeleid door een sociale dienst die permanenties verzekert.

La File asbl (Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance -FR) gaf een infogids uit voor professionals uit de kinderopvang: ‘L’inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil de la petite enfance’.

Inclusieve onthaaldiensten

  • De babykoffer: het geïntegreerde neurologische kinderdagverblijf van het IRAHM (Institut Royal d’Accueil pour le Handicap Moteur) – Albert Dumontlaan 40, 1200 Brussel – 02/ 762 08 18
  • Crescendo: Inclusief kinderdagverblijf dat dove en horende kinderen opvangt en samenwerkt met het centrum ‘Comprendre et Parler’. (Roodebeeksteenweg 320, 1200 Brussel – 02/772 60 22).
  • Le Petit Prince: kinderdagverblijf voor kinderen met een sensoriële beperking of meervoudige handicap. (Waterloosesteenweg, 1504, 1180 Brussel – 02/ 373 52 42)

Meer gespecialiseerde onthaaldiensten 0-3

Sommige dagverblijven voor schoolgaande kinderen, erkend en gesubsidieerd door Phare, bieden aangepaste opvang voor de allerkleinsten met diverse pathologieën.

  • La crèche neurologique La Famille: binnen het dagcentrum voor schoolgaande kinderen La Famille, verwelkomt 12 kinderen van 3 maand tot 3 jaar (Jean Jacquetstraat 25 – 1081 Brussel – 02/ 411 31 37)
  • A petits pas: La Famille heeft ook een baby-ouder ruimte voor kinderen met motorische problemen van neurologische oorsprong (ook toegankelijk voor professionals van dagverblijven). (Neepstraat 1 – 1081 Brussel – 0499/ 537 843)
  • Le Jardin des Galipettes: in het ‘Centre Arnaud Fraiteur’ (dagopvang van kinderen met motorische problematiek): verwelkomt vijf heel kleine kinderen. (Kindvriendelijk huisstraat, 2 – 1080 Brussel – 02/ 482 06 77)

Dagopvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar

Op de website van Sociaal Brussel vindt u een overzicht van de Dagopvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Daar biedt men educatieve en revaliderende activiteiten voor al dan niet schoolgaande kinderen met een handicap.

 BUITENSCHOOLSE OPVANG

Bruxelles-Intégration (project van vzw Badje)

Vzw Badje (erkend als inclusieve vrijetijdsdienst op 01/11/2019) ondersteunt de opvang van kinderen met een handicap in de buitenschoolse, niet gespecialiseerde opvang met kinderen van dezelfde leeftijd en zonder handicap.

Meer weten over de ondersteuning van de ouders (FR)
http://www.badje.be/pages/projets_bxl_parents.htmlhttps://www.hospichild.be
Meer weten over de ondersteuning van de scholen (FR)
http://www.badje.be/pages/terrain_ecoles.html

THERAPEUTISCHE ACCOMMODATIE

Met dit soort verblijf wil men minderjarige patiënten met een handicap of zware ziekte, die thuis verzorgd worden, opvangen. Zo krijgen de ouders en naasten een adempauze, terwijl hun kind geniet van een kortstondig medisch verblijf.

Villa Indigo is bijvoorbeeld een plaats tussen het ziekenhuis en thuis, die het kind (0-18) en de ouders een moment van respijt biedt in een gezinsvriendelijk kader, volledig ingericht voor het welzijn van de jonge patiënten. De ouders weten dat hun kind in goede handen is en kunnen even aan zichzelf denken, leven op een ander ritme en aandacht besteden aan de brussen.

→ Raadpleeg de rubriek Therapeutische accommodatie