Pogingen tot oplichting in naam van Hospichild !

Nu het jaar ten einde loopt, lijkt het erop dat kwaadwillende personen die zich voordoen als Hospichild-vrijwilligers financiële bijdragen vragen aan professionals in de pediatrische sector. Gelukkig wees een waakzame professional ons daarop, waardoor we snel kunnen reageren en u waarschuwen tegen dit soort oplichting in onze naam.

Hospichild biedt informatie en ondersteuning aan zowel ouders en naasten van ernstig zieke kinderen en kinderen die in een ziekenhuis opgenomen zijn of een handicap hebben, als aan professionals in de pediatrische sector. De website wordt beheerd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad. Hospichild werd in maart 2007 opgericht en is nu goed bekend bij veel professionals met wie we samenwerken in een netwerk, om verbindingen te maken en initiatieven te delen die zinvol zijn in de pediatrische omgeving.

Onlangs werden professionals in de pediatrische sector benaderd door personen die zich voordeden als vrijwilligers die om financiële bijdragen vroegen voor een zogenaamd “Hospichild Magazine”, gepland voor februari 2024. Hun manipulatieve strategie bestaat erin andere partnerorganisaties, verenigingen of ziekenhuizen te vermelden om hun vraag kracht bij te zetten.

We willen u waarschuwen voor dergelijke verzoeken. Hospichild publiceert een maandelijkse nieuwsbrief genaamd Hospinews, die elektronisch en gratis beschikbaar is voor professionals in de pediatrische sector. We publiceren echter geen enkel magazine uit naam van Hospichild en doen geen beroep op vrijwilligers.

Krijgt u te maken met een poging tot oplichting waarbij er sprake is van een fondsenwerving of een bijdrage aan een vermeend magazine onder onze naam? Neem dan contact op met ons via info@hospichild.be en geef zoveel mogelijk details. Zo kunnen we de bevoegde instanties informeren om die kwaadwillige acties tegen te gaan.

We verontschuldigen ons bij voorbaat voor het eventuele ongemak. Uw steun is van onschatbare waarde en daarvoor danken we u hartelijk.

Laat ons waakzaam blijven om de integriteit van onze gemeenschap te bewaren.

Het team van Hospichild – Born in Brussels