Een duwtje in de rug: het nieuwe jaar brengt nieuwe plaatsen in de zorg voor kinderen en jongeren in België

2024 wordt een jaar van hoop in de gezondheidszorg, zeker voor kinderen en jongeren met een beperking of ziekte. Dat is tenminste wat de regeringshervormingen begin dit jaar laten uitschijnen. Voor jonge patiënten die kanker hebben, doof zijn of psychologische hulp nodig hebben, zullen de kosten voor hun behandeling voortaan meer of zelfs volledig worden terugbetaald.

De vele hervormingen in de gezondheidszorg die eind 2023 werden aangekondigd en die in 2024 van kracht moeten worden, zijn bestemd voor een kwetsbare doelgroep. Hoewel de meeste van die hervormingen niet bindend zijn, vormen zij die dat wel zijn een welgekomen duwtje in de rug voor de jongeren in kwestie en hun gezin. Hieronder volgen enkele nieuwe voordelen die uitsluitend voor jonge patiënten gelden:

Vijftigtal geneesmiddelen voor kinderen met kanker voortaan terugbetaald

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft aangekondigd dat deze geneesmiddelen – waarvoor dit tot nu toe niet het geval was – vanaf 1 januari 2024 zullen worden terugbetaald. Het gaat om zogeheten ‘off-label’ gebruikte geneesmiddelen. Dat houdt in dat de farmaceutische industrie niet gemotiveerd is om de nodige ontwikkelingen door te voeren om een erkenning te krijgen voor het gebruik ervan bij kinderen. Hoewel ze van levensbelang zijn en niet terugbetaald werden, konden kinderen met kanker deze geneesmiddelen – die deel uitmaken van hun behandeling – moeilijk bemachtigen. Volgens een overeenkomst die begin dit jaar van kracht werd, zal een stuurgroep jaarlijks bijeenkomen om deze terugbetalingen op te volgen, zodat oncologen en patiënten de lijst met geneesmiddelen eventueel kunnen aanvullen.

Nieuw zorgtraject voor diabetespatiënten

Er is een uitgebreid aanbod aan terugbetaalde zorg voor diabetici in België. Maar het RIZIV – het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – betreurt dat er elk jaar meer mensen de diagnose van diabetes type 2 krijgen. En dat er nog veel mensen zijn bij wie de ziekte niet of te laat wordt vastgesteld. Om die evolutie terug te draaien, wordt vanaf 1 januari 2024 een opstarttraject voor diabetespatiënten aangeboden. Dat traject is bedoeld om de toegang tot zorg te verbeteren en de zorg makkelijker te kunnen opvolgen. Bovendien krijgen diabetici dankzij dit zorgtraject betaalbare begeleiding door een multidisciplinair zorgteam dat in verbinding staat met de huisarts.

Cochleaire implantaten nu ook terugbetaald voor kinderen en jongeren

Elk jaar worden in België ongeveer veertig kinderen geboren met eenzijdige doofheid. Doofheid aan één oor kan een grote impact hebben op hun cognitieve ontwikkeling, maar ook op hun maatschappelijke welzijn. Een cochleair implantaat kan de situatie van zulke jongeren verbeteren en hen helpen een normaal leven te leiden. De enige echte beperking is de torenhoge kostprijs. Die kan oplopen tot 15.000 euro, waarin de vervanging van de sensor om de vijf jaar en het levenslange onderhoud van het implantaat nog niet zijn meegerekend. Daarom wordt de terugbetaling van cochleaire implantaten vanaf 1 januari 2024 uitgebreid tot kinderen en jongen, ongeacht of het gaat om een- of tweezijdige doofheid.

Gratis psychologische zorg voor jongeren

Vanaf 1 februari 2024 zouden kinderen en jongeren tot 23 jaar oud recht krijgen op gratis psychologische zorg. Dat is althans wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voorstelt aan het RIZIV. “Aanzienlijke investeringen en diepgaande hervormingen moeten het mogelijk maken om kinderen en jongeren die psychologische problemen dreigen te ontwikkelen, veel sneller in kaart te brengen, te ondersteunen en te helpen. Dat is nodig om te voorkomen dat de situatie verergert”, zei de minister aan de krant Le Soir.

Tekst: Samuel Walheer

LEES OOK NOG DIT :