De KBS zet zich in voor ‘een betere ondersteuning van brussen van kinderen met een beperking’

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Handicap wilde de Koning Boudewijnstichting (KBS) een van haar brochures onder de aandacht brengen. Het is gewijd aan de presentatie van een twintigtal ondersteuningsprojecten voor broers en zussen van kinderen of jongeren met een handicap. Het doel? “Deze bijzondere ervaring beter leren kennen en haar op de agenda zetten van de sector van personen met een beperking en de samenleving in het algemeen.”

De publicatie stelt 21 Nederlands- en Franstalige projecten uit het hele land voor, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Sommige Brusselse projecten klinken Hospichild heel vertrouwd in de oren, zoals de Casa Clara en Fratriha, waarover we recent nog berichtten.

Veelzeggende getuigenissen van brussen

Vooraleer de projecten worden toegelicht, steekt de brochure van wal met enkele treffende getuigenissen van broers en zussen van kinderen met een beperking. Zo wordt de lezer zich meteen bewust van hun dagelijkse realiteit, hun behoeften, hun leuke en pijnlijke ervaringen. Enkele willekeurige voorbeelden: “Ik herinner me dat ik mijn neven en nichten samen zag spelen en dat ik een beetje jaloers was omdat ik nooit met mijn broer had kunnen spelen zoals zij, maar dat ging over.” — ”Sinds mijn broer er is heb ik altijd al willen werken in de wereld van mensen met een beperking.” — “Mijn zus heeft in een universitair ziekenhuis een ingrijpende medische ingreep ondergaan. Tal van dokters zorgden voor haar, maar zijn legden ons maar kort uit, met termen die ik niet begreep, wat ze deden om mijn zus te helpen.” — “Zolang mijn vader het aankon, zorgde hij alleen voor onze zus. Daarna heeft hij ons haar aanwezigheid opgedrongen. Nu hij er niet meer is, ben ik de enige van mijn broers en zussen die zich met mijn zus inlaat.”  

De wil om het onderwerp op de maatschappelijke agenda te zetten

Sinds 2017 tracht de KBS brussen van kinderen met een beperking een stem en ook een plaats te geven in de maatschappij. In de eerste plaats een stem in de media met de publicatie van uit het leven gegrepen verhalen in de pers. En vervolgens een plaats door initiatieven te steunen die een licht werpen op hoe het is om je kindertijd en jeugd te beleven naast een broer of zus met een beperking en ondertussen je plaats te zoeken in het gezin. En nu dus met de publicatie van een brochure, waarin alle geleverde inspanningen van de voorbij 3 jaar worden gebundeld.

→ Download de brochure ‘Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en jongeren met een beperking’

21 projecten met gezamenlijke doelstellingen

De KBS stelt vast dat de aangeboden activiteiten door de 21 voorgestelde projecten stuk voor stuk beantwoorden aan drie grote behoeften van brussen: nood aan informatie, aan erkenning en aan ontspanning. Ze moeten dus leuk zijn, maar hen ook de kans bieden om zich uit te drukken, zich ondersteund te voelen en hen iets bijbrengen over de mogelijkheden om een adempauze te nemen.

→ LEES OOK: