Tag Archives: kinderen

De KBS zet zich in voor ‘een betere ondersteuning van brussen van kinderen met een beperking’

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Handicap wilde de Koning Boudewijnstichting (KBS) een van haar brochures onder de aandacht brengen. Het is gewijd aan de presentatie van een twintigtal ondersteuningsprojecten voor broers en zussen van kinderen of jongeren met een handicap. Het doel? “Deze bijzondere ervaring beter leren kennen en haar op de agenda zetten van de sector van personen met een beperking en de samenleving in het algemeen.”

De publicatie stelt 21 Nederlands- en Franstalige projecten uit het hele land voor, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Sommige Brusselse projecten klinken Hospichild heel vertrouwd in de oren, zoals de Casa Clara en Fratriha, waarover we recent nog berichtten.

Veelzeggende getuigenissen van brussen

Vooraleer de projecten worden toegelicht, steekt de brochure van wal met enkele treffende getuigenissen van broers en zussen van kinderen met een beperking. Zo wordt de lezer zich meteen bewust van hun dagelijkse realiteit, hun behoeften, hun leuke en pijnlijke ervaringen. Enkele willekeurige voorbeelden: “Ik herinner me dat ik mijn neven en nichten samen zag spelen en dat ik een beetje jaloers was omdat ik nooit met mijn broer had kunnen spelen zoals zij, maar dat ging over.” — ”Sinds mijn broer er is heb ik altijd al willen werken in de wereld van mensen met een beperking.” — “Mijn zus heeft in een universitair ziekenhuis een ingrijpende medische ingreep ondergaan. Tal van dokters zorgden voor haar, maar zijn legden ons maar kort uit, met termen die ik niet begreep, wat ze deden om mijn zus te helpen.” — “Zolang mijn vader het aankon, zorgde hij alleen voor onze zus. Daarna heeft hij ons haar aanwezigheid opgedrongen. Nu hij er niet meer is, ben ik de enige van mijn broers en zussen die zich met mijn zus inlaat.”  

De wil om het onderwerp op de maatschappelijke agenda te zetten

Sinds 2017 tracht de KBS brussen van kinderen met een beperking een stem en ook een plaats te geven in de maatschappij. In de eerste plaats een stem in de media met de publicatie van uit het leven gegrepen verhalen in de pers. En vervolgens een plaats door initiatieven te steunen die een licht werpen op hoe het is om je kindertijd en jeugd te beleven naast een broer of zus met een beperking en ondertussen je plaats te zoeken in het gezin. En nu dus met de publicatie van een brochure, waarin alle geleverde inspanningen van de voorbij 3 jaar worden gebundeld.

→ Download de brochure ‘Een betere ondersteuning van brussen van kinderen en jongeren met een beperking’

21 projecten met gezamenlijke doelstellingen

De KBS stelt vast dat de aangeboden activiteiten door de 21 voorgestelde projecten stuk voor stuk beantwoorden aan drie grote behoeften van brussen: nood aan informatie, aan erkenning en aan ontspanning. Ze moeten dus leuk zijn, maar hen ook de kans bieden om zich uit te drukken, zich ondersteund te voelen en hen iets bijbrengen over de mogelijkheden om een adempauze te nemen.

→ LEES OOK:

Versoepeling van de richtlijnen voor COVID-19 testen bij kinderen: de kinderartsen werden gehoord

Het systematisch testen van kinderen onder de drie jaar op Covid-19 is voorbij. Dat besluit nam het instituut voor volksgezondheid Sciensano naar aanleiding van het signaal van de kinderartsen. Die luidden de alarmbel omdat ze de situatie ‘onhoudbaar’ vonden. Voortaan worden alleen echt verdachte gevallen, waarbij de omgeving gevaar loopt en die een ziekenhuisopname vereisen, nog getest. 

Op 8 juli (gisteren dus) brachten wij u op de hoogte van de onhoudbare situatie van de kinderartsen naar aanleiding van de richtlijnen van Sciensano om kinderen quasi systematisch te testen op Covid-19. We stelden dat de gevraagde versoepeling van de richtlijnen er spoedig zou komen, en nu is het besluit dus verschenen.

Gedaan met quasi systematisch testen

Voorlopig geldt het nieuwe advies enkel voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderartsen moeten die alleen nog testen ‘indien de jonge patiënt beantwoordt aan de definitie van mogelijk Covid-19-geval en de klinische toestand een ziekenhuisopname vereist, of indien het resultaat impliceert dat er maatregelen moeten getroffen worden om nauwe contacten te beschermen”. Geen Covid-testen meer bij de minste koortsopstoot dus.

Wat met de kinderopvang bij een positieve test?

Sciensano verduidelijkt ook wat er moet gebeuren met een kind dat positief test en naar een kinderopvang gaat. Het kind moet dan thuis geïsoleerd worden en mag pas 7 dagen na het verschijnen van de symptomen terugkeren naar zijn ‘bubbel’, op voorwaarde dat het 3 dagen koortsvrij is en de symptomen aanzienlijk verbeteren. De kinderopvang mag open blijven en er zijn geen verdere tests nodig. Indien er evenwel een ander kind in dezelfde bubbel van de kinderopvang symptomen van COVID-19 ontwikkelt binnen de 14 dagen na het eerste bevestigde geval, moet dat kind worden getest. Voor Sciensano is er dan sprake van een cluster en moet de betreffende klas of bubbel de deuren sluiten. Er volgt een quarantaine en enkel het zorgpersoneel moet getest worden.

 

LEES OOK:

Kennis mildert pijnbeleving bij kinderen

Vroeger onderzoek toonde aan dat volwassenen met chronische pijn na het volgen van ‘pijneducatie’ minder pijn ervaarden. Uit een nieuwe studie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen blijkt deze methode ook haar vruchten af te werpen bij kinderen.

Wat is pijn nu eigenlijk? Hoe ontstaat pijn? En welke factoren zijn nadelig voor de pijnbeleving bij de mens? Dit zijn de vragen waarop men een antwoord tracht te geven aan de hand van pijneducatie. Indien volwassenen dergelijke toelichtingen krijgen, heeft dit een positief effect op de manier waarop ze pijn ervaren.

Wat is pijn?

Wanneer een zenuw geprikkeld verstuurt hij een soort van ‘alarmsignaal’ naar de hersenen, om aan te geven dat er iets niet in de haak is. Sommige mensen hebben evenwel een overgevoelig zenuwstelsel. Hun hersenen ontvangen vrijwel onafgebroken alarmsignalen, ook wanneer er in werkelijkheid niets aan de hand is. In die gevallen spreken we van chronische pijn.

Minder pijn, minder remmingen

Het onderzoek vond plaats bij 28 kinderen van 6 tot 12 jaar met chronische aspecifieke buikpijn. De helft van de kinderen kreeg, naast de klassieke behandeling, ook pijneducatie. Deze groep bleek in de weken na het experiment minder gevoelig voor pijn, en minder geremd in hun schoolse, sociale en recreatieve activiteiten. Ook de ouders varen er wal bij, opdat zij zich minder zorgen maken.

Handleiding voor zorgverleners

Dr. Pas, die het experiment als doctoraatsstudie uitvoerde, ontwikkelde naar aanleiding van deze resultaten PNE4Kids, een pijneducatieprogramma voor kinderen met chronische pijnklachten. U kan de volledige paper hier downloaden.