Een dynamisch overzicht van de Belgische ziekenhuizen

De FOD Volksgezondheid stelt online een overzicht van de algemene, acute en psychiatrische ziekenhuizen in België ter beschikking.

Erasme ziekenhuis

Ze is gedetailleerd, duidelijk en volledig. De erkenning, het statuut, het soort, de aard, de erkennende overheid, de adresgegevens… De burger die in zijn regio op zoek gaat naar een ziekenhuis, vindt hier in geen tijd alle gewenste informatie. Ook een aantal basisgegevens, zoals de aangeboden diensten, zijn vlot raadpleegbaar.

De gegevens kunnen eveneens interessant zijn voor wetenschappelijke onderzoekers, universiteiten, wetenschappelijke laboratoria en beleidsmakers.

Er zijn nu al dynamische kaarten met een gedetailleerd overzicht van ziekenhuizen meteen toestel voor zware medische beeldvomring. Weldra volgen nog een kaart met de locatie van de spoedgevallendiensten en een interactief overzicht van de diensten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties.

 

→ Meer info : hier 

↓ Kies een ziekenhuis op de interactieve kaart