PsyBru, het platform voor eerstelijns psychologische zorg, loopt ook in 2024

Sinds 1 januari 2022 zijn de terugbetalingen voor eerstelijns psychologische zorg aangepast en verbeterd. Meteen daarna werd het platform PsyBru opgericht, waarmee patiënten gemakkelijk een psycholoog of orthopedagoog in hun buurt kunnen vinden. In 2024 loopt dat project verder met een belangrijke nieuwigheid: de afschaffing van het remgeld voor kinderen en jongeren onder de 24 jaar. 

Eerstelijns psychologische zorg omvat interventies met een korte duur en/of een lage intensiteit om een toereikend niveau van psychologisch welzijn te behouden of te bereiken, een situatie op punt te stellen, door te verwijzen of een behandeling op te starten. Het platform PsyBru maakt die zorg toegankelijker voor de burgers, zowel wat de procedures als de prijs betreft.

Eenvoudigere toegang tot psychologische zorg

De patiënt neemt rechtstreeks contact op met een psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft met een van de netwerken. Voor kinderen en jongeren is dat Bru-Stars en voor volwassenen is dat Brumenta. Een medisch voorschrift is niet meer nodig. Op het platform PsyBru kan iedereen een lijst van psychologen en orthopedagogen raadplegen.

Waar en hoe ?

Patiënten kunnen psychologische hulp krijgen in individuele sessies of in groepssessies; in de praktijk van de klinisch orthopedagoog/psycholoog, via outreaching (in de onmiddellijke omgeving van de patiënt) of via videogesprekken.

Geen remgeld meer onder de 24 jaar

De belangrijkste nieuwigheid sinds 1 februari 2024 is dat voor patiënten onder de 24 jaar geen remgeld meer betaald moet worden. Dat geldt zowel voor individuele sessies als voor groepssessies (via Bru-Stars en Brumenta). Volwassenen hebben recht op een terugbetaling van acht individuele sessies of vijf groepssessies per periode van twaalf maanden.

→ Naar het platform PsyBru

 

Een woordje over Bru-Stars

Voor jonge patiënten werkt PsyBru nauw samen met Bru-Stars, het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, dat in 2015 werd opgericht in het kader van het nieuwe beleid voor geestelijke gezondheid. Het doel? Globale en geïntegreerde zorg en zorgcontinuïteit bieden aan kinderen en jongeren met mentale problemen en aan hun omgeving. Het aanbod van de mobiele teams is het meest bekend. Ze bieden interventies aan bij kinderen, jongeren en (toekomstige) ouders, en werken in een netwerk. De multidisciplinaire mobiele teams verplaatsen zich in heel Brussel en leveren bijstand vanaf de zwangerschap tot en met 23 jaar. Ze pakken crisissituaties aan die een meer intensieve opvolging vereisen tijdens een korte periode (maximaal drie maanden), maar bieden ook een langere, minder intensieve therapeutische opvolging aan (maximaal twee jaar).

→ Naar de website van Bru-Stars

 

LEES OOK NOG OKK DIT :