Wees “ZonneSlim”, voorkom risico’s voor uw kinderen

Nu de zomer voor de deur staat, maakt Stichting tegen Kanker zich vooral zorgen over de risico’s van te langdurige blootstelling aan de zon. Omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn, is onlangs (opnieuw) een bewustmakingscampagne op scholen van start gegaan. Het idee van de stichting is om iedereen op een speelse manier de juiste gebaren te leren om zich te beschermen tegen UV-stralen en om onjuiste ideeën over zonnebescherming te weerleggen.


©Stichting tegen Kanker

“Het is noodzakelijk zich van jongs af aan (maar ook daarna) te beschermen, want overmatige blootstelling aan UV-stralen veroorzaakt onomkeerbare schade en verhoogt het risico op huidkanker. Wist u dat 75% van de gevallen van huidkanker kan worden voorkomen met een goede bescherming? ” vraagt Stichting tegen Kanker in haar nieuwste ‘ZonneSlimme scholen’ campagne.

Een campagne om de spijker op de kop te slaan

Een dergelijke campagne is altijd welkom om de spijker op de kop te slaan en mensen te herinneren aan zonbeschermingspraktijken. Deze keer zijn scholen in het bijzonder doelgroep en kunnen zij op verzoek gebruik maken van de door de Stichting ontworpen educatieve kits om kinderen in het basisonderwijs via spelletjes bewust te maken van de problematiek. Naast de traditionele hoed, zonnecrème en parasol wordt ook advies gegeven:

  • Vermijd blootstelling tussen 12 en 15 uur
  • Geef het goede voorbeeld
  • Pas op voor reflecterende oppervlakken (water, zand…)
  • Controleer de UV-index op de website van het IRM of op de uitkijktoren van de badmeesters (als de index hoger is dan 3, hebt u bescherming nodig)

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de zon

“Volg alle hierboven vermelde aanbevelingen strikt op, vooral voor kinderen. Hoe jonger ze zijn, hoe kwetsbaarder ze zijn. Kinderen jonger dan 6 maanden moeten uit de zon worden gehouden.” Dit is een van de belangrijkste waarschuwingen van Stichting tegen Kanker met betrekking tot de blootstelling van kinderen aan de zon. En om hen en hun ouders dit te leren, is school de plaats bij uitstek. “Laten we hopen dat kinderen die op jonge leeftijd de juiste gebaren maken, zich hun leven lang zullen beschermen en deze kennis aan hun kinderen zullen doorgeven. Op die manier kan het ‘ZonneSlimme scholen’ project een verschil maken en meer dan één leven redden! “

Toename van huidkankers

De zon is essentieel voor onze gezondheid. Het levert niet alleen vitamine D, maar zorgt ook voor de verharding van de beenderen, vooral bij kinderen. De zonnestralen op onze huid zijn echter niet zonder gevaar. Overmatige blootstelling kan leiden tot huidkanker. Toch neemt het aantal diagnoses van huidkanker elk jaar toe. In 2017 waren dat er bijna 40.000 in België. Vóór de puberteit is melanoom zeer zeldzaam, maar daarna kan het op elke leeftijd voorkomen, maar het komt in verhouding vaker voor vóór de leeftijd van 60 jaar in vergelijking met de meeste andere vormen van kanker.

 

LEES OOK :