Kinderkanker: grote vooruitgang in aantocht

Chemotherapie aan huis vanaf 1 juli, een nieuwe test om de behandeling van de meest voorkomende kinderkanker te verbeteren, de oproep van KickCancer voor een langetermijnstrategie voor jonge mensen met kanker … Dat zijn de drie maatregelen tegen kinderkanker voor de maand juni. Bemoedigende vooruitgang voor jonge patiënten en hun familie! 

In juni 2023 werden een aantal beslissingen en verbeteringen op tafel gelegd die zeer binnenkort concreet zullen worden. Toevallige timing of dringende noodzaak om de situatie van kinderen met kanker te verbeteren? Het maakt niet uit, zolang het onderwerp maar aan bod komt en de grenzen op het gebied van kinderkanker worden verlegd – zowel medisch als politiek! 

Chemotherapie aan huis vanaf 1 juli 

Vanaf 1 juli 2023 kunnen patiënten een deel van hun chemotherapie of langdurige, intraveneuze antibioticabehandeling thuis krijgen. Deze maatregel werd op 6 juni 2023 goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV. “Dit is een belangrijke stap in de cultuuromslag die we maken in de zorg. Patiënten zullen in de toekomst hoe langer hoe meer gespecialiseerde zorg kunnen krijgen in hun thuisomgeving. We maken dit mogelijk door de samenwerking tussen zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis fors te versterken. Zo geven we de patiënten een stukje extra comfort en vermijden we onnodige ziekenhuisbezoeken, vanzelfsprekend alleen wanneer de patiënt daarvoor kiest”, zegt Frank Vandenbroucke. 

Nieuwe test verbetert behandeling voor kinderen met de meest voorkomende vorm van kanker 

Onderzoekers van het UZ Gent en de UGent hebben een nieuwe test ontwikkeld die de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL), de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen, kan verbeteren. Hierdoor kunnen artsen sneller bepalen of de behandeling werkt. Elk jaar krijgen zeventig kinderen in België de diagnose van ALL. “De test vertelt ons heel snel of een behandeling aanslaat of niet,” legt professor Tim Lammen uit. “We passen het toe op alle kinderen met ALL in België”. Sinds januari betaalt het RIZIV de test terug. 

Hoe zit het met jongeren en jongvolwassenen met kanker? Een langetermijnstrategie is nodig! 

Tieners en jongvolwassenen met kanker blijven te vaak onopgemerkt en hebben meer aandacht en een langetermijnstrategie nodig, waarschuwt de stichting KickCancer, een stichting die onderzoek naar kinderkanker ondersteunt, op een persconferentie. Elk jaar wordt in België bij ongeveer 2.300 van hen kanker vastgesteld. Maar deze jonge patiënten worden soms al vanaf hun zestiende behandeld op een oncologieafdeling voor volwassenen. ” Dit heeft twee ernstige gevolgen: hun overlevingskansen zijn soms kleiner dan wanneer ze in een gespecialiseerde afdeling zouden worden behandeld en de psychosociale ondersteuning die ze krijgen is niet aangepast aan hun leeftijd of behoeften”, zegt Delphine Heenen, de oprichtster van KickCancer, die oproept tot een beter beleid en een betere organisatie van de zorg. KickCancer stelt voor dat artsen, verpleegkundigen en oncologen zich bewust worden van het specifieke profiel van deze patiënten. Aan de andere kant vindt ze dat jonge patiënten moeten worden doorverwezen naar een groter, meer gespecialiseerd ziekenhuis. 

 

LEES OOK: