#InTijdenVanCorona schrijven de kinderartsen van het UKZKF eigenhandig artikels over preventie

Op de blog van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kunt u voortaan artikels met preventiemaatregelen en informatie raadplegen onder de titel #InTijdenVanCorona. Niets bijzonders, ware het niet dat de kinderartsen ze zelf schrijven. Geef toe, een niet alledaags gegeven. Elk artikel bevat praktische tips voor het omgaan met verschillende ziektebeelden in lockdown-tijden.  

‘Allergische en astmatische patiënten’, ‘Diabetische patiënten’, ‘Kinderen met aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit’… Dat zijn de koppen boven de drie eerste artikels die u nu kunt raadplegen op de blog van het UKZKF onder de gemeenschappelijk hashtag #InTijdenVanCorona. Ze zijn alle drie van de hand van kinderartsen van het ziekenhuis, dus geschreven met een pak expertise en beroepsernst.

De kinderarts-schrijver

Het initiatief kwam tot stand naar aanleiding van de Wereld Gezondheid Dag (7april). Ondertussen grepen reeds tal van kinderartsen naar hun pen om zoveel mogelijk tips te geven. Dr. Laurence Hanssens gaf bijvoorbeeld adviezen voor kinderen met astma of allergieën. Het volledige diabetes-team bedacht een zo relevant mogelijk artikel om kinderen met diabeteste helpen en gerust te stellen. Neuropsycholoog Anthony Beuel formuleerde ten slotte aanbevelingen voor ouders van een kind met ADHD.

Het UKZKF rijgt de initiatieven aan elkaar sinds de komst van corona

Dit is lang niet het enige initiatief vanwege het Kinderziekenhuissinds het ingaan van de lockdown. Het stelt werkelijk alles in het werk om zieke kinderen en hun ouders bij te staan in deze moeilijke tijden. Enkele voorbeelden: