Tag Archives: ukzkf

Het kinderziekenhuis heeft een nieuwe zintuigentuin aangelegd

Sinds begin juli 2021 beschikt het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola over een gloednieuwe zintuigentuin. Deze ruimte, waartoe het initiatief is genomen door de non-profitorganisatie Kids’Care, biedt zieke kinderen en hun familieleden de mogelijkheid te “ontsnappen aan de opsluiting van hun kamer”.

©Kinderziekenhuis

In een recent focusartikel over vzw Kids’Care sprak de voorzitter van de vereniging, Philippe Goyens, met Hospichild over een nieuw zintuiglijk tuinproject dat in het kinderziekenhuis zou worden opgezet. Wij vernemen nu dat ditzelfde project zojuist werkelijkheid is geworden.

Een tuin om de zintuigen te prikkelen

Dit is wat Kids’Care ons in 2019 vertelde: “Het idee van deze tuin is om een rustgevende en groene buitenruimte te bieden voor zieke kinderen en hun families, maar ook voor het personeel dat ook wat lucht nodig heeft. Het wordt een zintuiglijk gebeuren met mooie, geurende bloemen, een pad met verschillende ondergronden (kiezels, zand, enz.), een windgong… Alle zintuigen worden geprikkeld.

Een ware zuurstofbel

Deze tuin, een echte zuurstofbel, ligt tussen de speelplaats van Lydia’s Ludo, de Robert Dubois School, het ouderhuis en het kinderziekenhuis. Het grenst aan de “ziekenhuistuin”, de boomgaard/tuin van de kinderen die naar de Robert Dubois School gaan, en heeft als hoofddoel de kwaliteit van het verblijf van zieke kinderen en hun familieleden te verbeteren.

Inwijding in juli 2021

Hoewel het project wordt gesteund en gefinancierd (voor een bedrag van 100.000 euro) door de non-profitorganisatie Kids’Care, komt het initiatief van een moeder in het ziekenhuis. Zij verloor haar 10 maanden oude dochter in het Huderf en wilde op haar eigen manier bijdragen aan het welzijn van andere zieke kinderen. Haar project kwam er uiteindelijk aan het begin van de zomer.

 

LEES OOK :

Kinderoncologie: versterkte samenwerking tussen UZ Brussel en het Kinderziekenhuis

Sinds het begin van deze maand werd de samenwerking tussen UZ Brussel en het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola versterkt op het gebied van de kinderoncologie. Beide directies kwamen overeen om hun medische expertise te bundelen en zo nog beter gewapend te zijn in de strijd tegen kinderkanker.  

 

Tijdens de coronacrisis en de lockdown die erop volgde, zou het aantal diagnoses van kanker bij kinderen gedaald zijn. Maar in tegenstelling van wat we zouden kunnen vermoeden is dat geen goed nieuws. De daling is vooral het gevolg van de angst van de ouders om naar het ziekenhuis te komen. Belangrijke raadplegingen werden uitgesteld en zelfs afgelast. Daarop luidden de kinderartsen de alarmbel en vroegen ze de ouders met drang om naar de consultaties (op oncologie of andere diensten) te komen.

Naar meer expertise in kinderkanker

UZ Brussel en het UKZKF vertegenwoordigen samen het meest volledige pediatrische aanbod in Brussel (al mogen we het uitstekende werk van de Cliniques Universitaires Saint-Luc op dit gebied zeker niet over het hoofd zien). Om hun expertise op het hoogst mogelijke niveau te brengen, besloten ze om nog nauwer samen te werken in de strijd tegen kinderkanker. Concreet gaat het om volgende initiatieven:

  • De kinderoncologen die in de komende jaren in UZ Brussel aan de slag zullen gaan, worden allemaal eerst opgeleid in het UKZKF.
  • Tot die opleidingsperiode voltooid is, zullen nieuwe patiëntjes van het UZ Brussel voor opstart van de meer complexe behandelingen naar het UKZKF worden doorverwezen.
  • Minder complexe behandelingen, opvolging, dagbehandelingen, activiteiten en opvang voor kinderen en hun ouders in De Appeltuin, en consultaties kinderoncologie blijven plaatsvinden in het UZ Brussel.
  • Specifieke hooggespecialiseerde behandelingen zoals radiotherapie en neurochirurgie voor hersentumoren bij kinderen, waarin het UZ Brussel een bijzondere expertise heeft, zullen ook verder in het UZ Brussel plaatsvinden, bovendien ook voor patiëntjes uit andere ziekenhuizen.

“De kinderoncologie van UZ Brussel neemt geen gas terug, integendeel”

Het UZ Brussel besloot dus om kinderen die complexe oncologische zorgen nodig hebben voorlopig door te verwijzen, maar het doet dat enkel om nóg beter te worden in dit vakgebied.  Onder meer met de opleiding van zijn toekomstige oncologen. Maar dat betekent niet dat het UZ minder zal inzetten op kinderkanker, stelt Pr Marc Noppen, CEO van het ziekenhuis: Wij wensen hiermee eerdere foutieve berichten over een mogelijke sluiting of afbouw van de kinderoncologie in het UZ Brussel met klem te ontkrachten. Integendeel we investeren in het UZ Brussel in de verdere ontwikkeling van de kinderoncologie zodat de toekomst van deze belangrijke activiteit in ons ziekenhuis verzekerd blijft.”

 

→LEES OOK

·      Childrencancer.be: om snel de gegevens te vinden van vzw’s die werken rond kinderkanker

·      Mooi bedrag ingezameld om kinderkanker de wereld uit te ‘kicken’

·      Koester maakt thuiszorg van zieke kinderen mogelijk

#InTijdenVanCorona schrijven de kinderartsen van het UKZKF eigenhandig artikels over preventie

Op de blog van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola kunt u voortaan artikels met preventiemaatregelen en informatie raadplegen onder de titel #InTijdenVanCorona. Niets bijzonders, ware het niet dat de kinderartsen ze zelf schrijven. Geef toe, een niet alledaags gegeven. Elk artikel bevat praktische tips voor het omgaan met verschillende ziektebeelden in lockdown-tijden.  

‘Allergische en astmatische patiënten’, ‘Diabetische patiënten’, ‘Kinderen met aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit’… Dat zijn de koppen boven de drie eerste artikels die u nu kunt raadplegen op de blog van het UKZKF onder de gemeenschappelijk hashtag #InTijdenVanCorona. Ze zijn alle drie van de hand van kinderartsen van het ziekenhuis, dus geschreven met een pak expertise en beroepsernst.

De kinderarts-schrijver

Het initiatief kwam tot stand naar aanleiding van de Wereld Gezondheid Dag (7april). Ondertussen grepen reeds tal van kinderartsen naar hun pen om zoveel mogelijk tips te geven. Dr. Laurence Hanssens gaf bijvoorbeeld adviezen voor kinderen met astma of allergieën. Het volledige diabetes-team bedacht een zo relevant mogelijk artikel om kinderen met diabeteste helpen en gerust te stellen. Neuropsycholoog Anthony Beuel formuleerde ten slotte aanbevelingen voor ouders van een kind met ADHD.

Het UKZKF rijgt de initiatieven aan elkaar sinds de komst van corona

Dit is lang niet het enige initiatief vanwege het Kinderziekenhuissinds het ingaan van de lockdown. Het stelt werkelijk alles in het werk om zieke kinderen en hun ouders bij te staan in deze moeilijke tijden. Enkele voorbeelden:

Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie: nieuwe hotline van het UKZKF voor extreme stress-situaties

Op maandag 23 maart opende het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola een nieuwe telefonische hotline met de naam ‘Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie’. Het doel? Kinderen en ouders die geconfronteerd worden met (abnormaal veel) angst of problematische stress in contact brengen met een professional.

Van maandag tot vrijdag en van 9u00 tot 16u30 beantwoorden psychologen oproepen op het nummer 02 477 31 80. Indien nodig verwijzen ze door naar kinderpsychiaters die, afhankelijk van het probleem, consulten organiseren per videoconferentie of telefoon.

Ook kinderen krijgen stress ten gevolge van afzondering

In een artikel dat recent verscheen op Yapaka, stond: “Ook de kinderen raken bedolven onder de niet aflatende stroom van angstwekkende berichten en zij merken onze verslagenheid als volwassenen. De sluiting van de scholen, geen knuffel of een kus mogen geven, geen toegang hebben tot speelpleintjes, geen bezoekjes aan oma en opa… de kinderen raken vervreemd van hun vertrouwde, goed georganiseerde en beschermende leefwereld.”

Hoe omgaan met deze buitengewone situatie?  

Yapaka, een programma gericht op de preventie van kindermishandeling, reikt enkele handvatten aan om met deze situatie om te gaan.

  • Blijf op de hoogte, maar beperk de momenten waarop er informatie binnenstroomt, zodat je het nieuws emotioneel een plaats kan geven.
  • Praat met je kind in een taal die het begrijpt, in functie van zijn/haar leeftijd. Het moet deze duistere tijden kunnen verwerken. Het voelt de impact op zijn/haar dagelijkse leven en moet de situatie de baas blijven.
  • Hou contact (via telefoon of internet) met vrienden en familie.
  • Behoud vaste gewoontes en rituelen (eten, slapen, organisatie…) om het kind gerust te stellen. Applaudisseren om 20 uur is bijvoorbeeld een goed idee.
  • Ouders moeten af en toe op adem komen. “Even alleen wandelen of fietsen om je hoofd leeg te maken, wat kletsen met een buur aan de andere kant van de schutting, eens bellen met een vriend, broer of zus, een andere ouder die je kent van aan de schoolpoort… het zijn stuk voor stuk goede ideeën.”

Wat als het allemaal te veel wordt?

Dreigt de situatie ondanks alle voorzorgen toch uit de hand te lopen? Aarzel dan niet om een professional in te schakelen. Precies voor dergelijke gevallen opende het Kinderziekenhuis de telefonische hotline, die je vanaf nu kan bereiken op 02 477 31 80.

Er zijn trouwens nog hulplijnen waar je terecht kan: Awelen Tele-Onthaal– 106. Surf ook eens naar de pagina ‘Hulp zoeken bij psychische problemen’.