Kliniek Sint-Jan verkrijgt voor de vierde keer het ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ label

Net als de Iris Ziekenhuizen Zuid (in 2020), werd Kliniek Sint-Jan onlangs voor de vierde keer op rij bekroond tot ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ (BFHI). Met dit kwaliteitslabel, dat in het leven werd geroepen door de WGO en UNICEF, erkent de FOD Volksgezondheid de inspanningen die materniteiten doen om moeders en pasgeborenen de beste kansen te geven op gezondheid en welzijn.

In Brussel verkregen slechts zes materniteiten dit label dat om de vier jaar wordt toegekend: UMC Sint-Pieter (Iris), de Iris Ziekenhuizen Zuid, UMC Brugmann-UKZKF, Erasmus Ziekenhuis, Kliniek Sint-Jan en CHIREC – E.Cavell. De Iris Ziekenhuizen Zuid en het UMC Sint-Pieter waren de eersten in  2006. De Kliniek Sint-Jan kreeg het label voor het eerst in 2008. Dat houdt in dat ze sindsdien onafgebroken werk maken van een betere zorg en communicatie naar de  toekomstige ouders.

→ LIJST MET DE 27 ZIEKENHUIZEN MET BFHI-LABEL (2020)

Toekenning van het label om de vier jaar

Om de vier jaar onderzoekt een internationaal auditcomité van de WGO en UNICEF, samen met de FOD Volksgezondheid, welke Belgische ziekenhuizen voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van het ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ label. Zo moeten alle zorgverleners en artsen die werken in de diensten en consultaties voor moeder-baby de toekomstige ouders uitgebreid inlichten over de verschillende aspecten van borstvoeding. Bovendien moet worden aangetoond welke concrete initiatieven er bestaan om moeders en baby’s te steunen. Het doel is om elke baby vanaf de geboorte de beste kans op succesvolle borstvoeding te geven.

Criteria om het label te behalen

Om het BFHI-label te verkrijgen moet een materniteit beantwoorden aan welomlijnde criteria:

  • de tien voorwaarden toepassen die borstvoeding promoten (bv. een borstvoedingsbeleid goedkeuren dat schriftelijk is geformuleerd en systematisch bekend is gemaakt aan het personeel in de gezondheidszorg, het volledige personeel in de gezondheidszorg de nodige vaardigheden geven om dit beleid uit te voeren, alle zwangere vrouwen informeren over de voordelen van borstvoeding en de praktijk ervan…)
  • de fysieke en psychische behoeften van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling respecteren, Mother Friendly care;
  • de gezinnen beschermen tegen alle commerciële invloeden wat zuigelingenvoeding betreft, zodat de praktijk van gezondheidswerkers niet negatief wordt beïnvloed.

Kliniek Sint-Jan, bijzonder trots op dit label

In een persbericht zegt Sabine Van de Pol, zorgcoördinator bij Kliniek Sint-Jan: “Als kliniek zijn wij ervan overtuigd dat borstvoeding de beste start is voor een pasgeboren baby, en wij steunen dan ook de visie van het ‘Babyvriendelijk Ziekenhuis’ label. Moeders die geen borstvoeding geven, worden uiteraard ook met onze beste zorgen ondersteund. Voor de vroedvrouwen, gynaecologen en andere collega’s op de materniteit, de neonatologie, de kindergeneeskunde en de verloskamer is dit label een grote erkenning van hun dagelijkse inspanningen om gezinnen en baby’s alle kansen op succesvolle borstvoeding te geven. In de komende jaren zullen de zorgverleners van de verschillende eenheden voor moeder en baby nauw blijven samenwerken om (toekomstige) ouders en baby’s de best mogelijke zorg te bieden.

LEES OOK :