Categorie 1

Geestelijke gezondheid: het psychiatrisch verzorgingstehuis Titeca breidt uit!

Het Centre Hospitalier Jean Titeca breidt zijn  diensten voor jongeren met psychologische problemen uit. Het centrum heeft twee gebouwen aangekocht voor zijn psychiatrisch verzorgingstehuis en zal dus binnenkort meer plaatsen kunnen bieden en de wachttijden kunnen verminderen die hoog oploopt door de aanhoudende vraag in het Brusselse Gewest. Daarnaast zal het centrum een nieuw therapeutisch project opzetten. Kortom: allemaal goed nieuws voor tieners en hun ouders, die vaak moeite hebben om de juiste hulp te vinden.


Het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) had al een psychiatrisch ziekenhuis, twee psychiatrische verzorgingstehuizen en mobiele bijstandsteams in Brussel. Het uitbreidingsproject van het psychiatrische verzorgingstehuis Titeca, dat gevestigd is in een voormalig rusthuis, wordt gesteund door de gewestelijke overheden en zal in 2026 van start gaan. In de tussentijd is er een overeenkomst gesloten om gezinnen die illegaal in het land verblijven het terrein te laten gebruiken voordat de werkzaamheden beginnen.

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

De twee psychiatrische verzorgingstehuizen van het CHJT zijn actief en staan respectievelijk bekend als PVT Site De Vier Seizoenen en PVT Site Schweitzer. Op hun website klinkt het volgende: ” Het PVT neemt personen op met een gestabiliseerde mentale aandoening die een verzorging behoeven op basis van de principes van de psychosociale re-integratie gekoppeld aan medische en psychiatrische zorgen.  Het verblijf in het PVT kan personen de mogelijkheid bieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen waardoor een uitgewerkt levensproject rond de bewoner kan worden overwogen, gebaseerd op herstel.

Meer informatie over opnames

Het CHJT in het kort

Het Centre Hospitalier Jean Titeca heeft ondertussen al 160 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en vangt volwassen en adolescente patiënten op, voornamelijk onder forensisch statuut (project UPML), en ook patiënten met ernstige gedragsstoornissen met of zonder agressie (project PTCA) en jeugddelinquenten met psychiatrische stoornissen (project Karibu). Op hun website staat duidelijk vermeld dat die patiënten meestal multidimensionale en complexe psychiatrische problemen vertonen, waarbij psychisch lijden zich voordoet in combinatie met gedrags- en sociale problemen. Het CHJT wil kwalitatieve multidisciplinaire behandelingen in een therapeutisch kader aanbieden die kunnen worden gekwalificeerd als “weldoende” behandelingen. Het streefdoel van Titeca: “een innovatief referentieziekenhuis zijn in de zorg van psychiatrische patiënten, dat gespecialiseerd is in de forensische psychiatrie en aandacht heeft voor zijn medewerkers.”

→ Raadpleeg de website van het CHJT

 

Samuel Walheer

LEES OOK:

 

 

Eindelijk een eerlijke vergoeding voor logopediesessies!

Een overwinning voor de gehandicaptensector: logopediesessies worden eindelijk gelijk vergoed voor kinderen met een verstandelijke beperking! Deze beslissing, waar ouderverenigingen en vele professionals al jaren naar uitkijken, volgt op een open brief die op 6 maart – de Europese Dag van de Logopedie – naar de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, werd gestuurd. Het doel van de brief was om hem voor de zoveelste keer duidelijk te maken dat het niet normaal is dat de kosten voor ambulante logopedie genegeerd worden als het kind een IQ lager dan 86 heeft of gediagnosticeerd is met een stoornis in het autistisch spectrum. Tot grote opluchting van de sector zijn deze discriminerende factoren nu verwijderd!

Er wordt al jaren gevraagd om een eerlijke vergoeding voor logopediesessies. Al in 2021 protesteerden auteurs en lanceerden ze een tekstschrijfactie om hun stem te laten horen. In mei 2022 werd een demonstratie gehouden om te protesteren tegen het Federaal Actieplan Gehandicapten 2021-2024, dat nog steeds geen verbeteringen op dit gebied voorzag. Dit jaar stuurden niet minder dan 250 verenigingen, gesteund door meer dan 5.000 handtekeningen, een open brief naar de bevoegde autoriteiten. Als antwoord kondigde de minister van Volksgezondheid aan dat hij tegen april met een nota zou komen. De nota, die iets te vroeg kwam, werd een beter dan verwachte beslissing: logopediesessies zullen eindelijk eerlijk vergoed worden!

Akkoord over logopedie!

Na jarenlang aarzelen heeft de federale regering eindelijk een oplossing gevonden voor de toegang tot logopedie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Concreet betekent dit dat alle kinderen tot 30 juni 2025 toegang zullen hebben tot ééndisciplinaire logopediesessies, ongeacht hun IQ, op voorschrift van een huisarts. Vanaf 1 juli 2025 worden kinderen met een IQ lager dan 70 beoordeeld in een ambulant revalidatiecentrum (CRA) om te bepalen of ze multidisciplinaire ondersteuning en/of vergoede logopediesessies nodig hebben. Vóór deze datum is de minister van Volksgezondheid gevraagd een studie uit te voeren om de criteria voor toegang tot eendisciplinaire logopedie vast te stellen.

Meer dan zomaar een open brief: een daad van burgerzin

Dit is een grote opluchting voor verenigingen, zowel Franstalig als Nederlandstalig, in alle vier hoeken van België, die voortdurend hun stem hebben verheven. Een van de verenigingen die zeer actief is op dit gebied en het initiatief heeft genomen om deze open brief te schrijven, is de Franstalige vzw Inclusion. Een (vertaald) fragment uit die brief: “Om meerdere keren per week logopedie te volgen, is flexibiliteit noodzakelijk en die kan alleen worden geboden door monodisciplinaire logopedie. Er kan echter voorzien worden in systemen die elkaar aanvullen, bijvoorbeeld multidisciplinaire beoordeling en opvolging aan de ene kant, en meer regelmatige opvolging via monodisciplinaire verstrekkingen aan de andere kant. Deze gezamenlijke actie is een oproep aan politici om een menselijke aanpak te hanteren, zodat de betrokken kinderen onder de best mogelijke omstandigheden logopedie kunnen volgen en hun vaardigheden kunnen verbeteren. “

→ Lees de volledige Franstalige open brief: Open brief aan Frank Vandenbroucke

“Logopedie, ongeacht het IQ”

Een aantal korte video’s met de slogan “De la logopédie, peu importe le QI” (“Logopedie, ongeacht het IQ”) werden vier jaar geleden gedeeld op sociale netwerken en zijn nog steeds veelzeggend! Zij zijn nu het verslag van deze niet aflatende strijd om de vergoeding van logopediesessies niet langer te berekenen op basis van een IQ-testcijfer. Catherine Fonck stelt zich echter vragen bij die IQ-test. “Het is zeer moeilijk om het IQ van een kind te bepalen. Je kan de test drie keer afnemen op drie verschillende dagen en je zal telkens een ander resultaat krijgen door verschillende factoren, zoals de omstandigheden, de vermoeidheid van het kind, enz. De uitdaging is dus om deze gezinnen niet te discrimineren op basis van het IQ, aangezien het op geen enkele manier de taalverwerving van het kind kan voorspellen. En alles wat we nu niet doen, zal zich de komende decennia zuur opbreken op educatief en sociaal niveau. “

↓ Getuigenis van de mama van Juliette, een vierjarig meisje met het downsyndroom 

“Dit was een democratische staat onwaardig”

Het onbegrip van ouders, verenigingen en andere betrokkenen heeft geleid tot een terecht verzet via discussies en acties om op te komen voor deze kinderen. Want, volgens Bernand Devos, voormalig algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind, was dit criterium van een IQ van 86 – dat willekeurig werd vastgelegd door het RIZIV – namelijk vier jaar geleden ook al discriminerend en onlogisch. Zo benadrukt hij het volgende: “Door dit willekeurige cijfer wordt verondersteld dat kinderen die niet goed scoren op de IQ-test, kinderen zijn met taal- en gedragsproblemen.” Thomas Dabeux van de vzw Inclusion wijst er ook op dat dit onmiskenbare financiële problemen in de hand werkt: “Alleen gezinnen die over veel middelen beschikken, kunnen het zich veroorloven om logopediesessies te betalen zonder terugbetaling – we spreken over 200 tot 300 euro per maand – terwijl anderen gedwongen worden om ermee te stoppen, wat op zijn beurt het risico vergroot dat ze de kansen van hun kinderen op inclusie in de toekomst belemmeren. “

Tekst : Samuel Walheer

 

LEES OOK :

Prettige feesten: denk aan (pediatrie)verenigingen voor een geschenk

Wie feestdagen zegt, zegt cadeautjes. Heb je al eens nagedacht over bewust geven? Heel wat verenigingen bieden immers de mogelijkheid sokken, wenskaarten, speelgoed, enz. te kopen of een donatie te maken voor een goed doel. Zo kan je het nuttige aan het aangename paren.

Het hele Hospichild-team wenst je prettige eindejaarsfeesten toe. We vragen je ook om een solidair geschenk te overwegen, want iedereen heeft een beetje warmte nodig …

“Christmas calling” van KickCancer

Op de website van KickCancer, een vereniging tegen kinderkanker, vind je bijvoorbeeld de kerstinzamelingsactie “Christmas Calling”. Zo schrijft KickCancer (in het Engels): “De feestdagen naderen met rasse schreden en wat kan een mens vrolijker maken dan anderen helpen? Niets! Daarom bieden we je deze fantastische opportuniteit om te doneren voor kinderkankeronderzoek: geef kinderen een betere kans op herstel en gezondheid en je wordt vanzelf gelukkiger. Kanker een schop geven voelt geweldig, dus probeer het uit en druk op “Ik doneer”. Hartelijk dank.”

Mucosokken

Mucovisidose is een ongeneeslijke genetische ziekte. Voor amper 10 euro kan je het onderzoek naar mucovisidose wat ademruimte schenken. Op die manier kan je de 1.379 mensen met taaislijmziekte in België een kans geven op een beter leven. De #mucosocks zijn bovendien een royaal geschenk: de Mucovereniging mocht immers het design van het werk “Love Goes Around” van kunstenares Prinses Delphine van Saksen-Coburg gebruiken voor haar nieuwe collectie van 2023. Daarnaast vind je bij de Mucovereniging ook knappe wenskaarten, waarmee je ook de vereniging steunt.

Een Magische Kerst in de pediatrie

Dankzij de 15e editie van Magische Kerst kan je patiëntjes van pediatrieafdelingen in Franse, Luxemburgse en uiteraard ook Belgische ziekenhuizen in de watten leggen. In Brussel doen drie ziekenhuizen mee: het

Er zijn verschillende manieren om deze eindejaarsperiode een glimlach op het gezicht van deze kindjes te toveren, en je kan ze ook nog eens combineren:

  • Je kan met een simpele muisklik je mening delen over de andere initiatieven van het agentschap Good-4you. Je stemt op een idee of helpt om een idee te verbeteren. Dankzij jouw stem ontvangt de pediatrieafdeling van jouw keuze op kerstnacht 1 euro aan speelgoed. Je kan tot en met 24 december muisklikken bijeensprokkelen.
  • Maak een schenking, die tot 5.000 euro wordt verdubbeld door de partners van Magische Kerst.

Les poupées sourdes (dove poppen)

Fijn nieuws voor dove en slechthorende kinderen – een audiologe kwam met een origineel idee, waar de vereniging van ouders van dove en slechthorende kinderen APEDAF haar schouders onder zette: les poupées sourdes (dove poppen). Op haar Facebookpagina, waar je bestellingen kan plaatsen, licht deze audiologieassistente haar concept toe: “Ik maak decoratieve hoortoestellen voor de poppen of knuffels van uw slechthorende kinderen. Zo kunnen ze zichzelf herkennen in hun speelgoed. Ik heb sinds kort ook decoratieve 3D-implantaten van Round3D. Ik stuur ze op en de klant past ze aan de poppen aan”.

 

LEES OOK:

Hoe is het om als verpleegkundige in het kinderziekenhuis te werken?

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZFK) zoekt verpleegkundigen. Het ziekenhuis heeft daarom een tweetalige video opgenomen met getuigenissen van verschillende verpleegkundigen. Zo krijgen toekomstige kandidaten een idee van hun werkomgeving er zou uitzien. Het is ook een unieke kans voor toekomstige patiënten of andere geïnteresseerden om hun eerste virtuele stap in dit ziekenhuis te zetten.

Vriendelijkheid, medeleven, wilskracht, contact met kinderen, uitstekende zorgverlening, veiligheid, empathie, enz. Dit zijn enkele kenmerken die de verpleegkundigen van het kinderziekenhuis belichamen.

Wat houdt hun werk als verpleegkundige in?

Op de website van het UKZKF kun je alvast het volgende lezen over dit prachtige beroep:  “De verpleegkundigen van het kinderziekenhuis bieden het kind gespecialiseerde zorgverlening; ze werken ook samen met de familie en naaste hulp om tegemoet te komen aan hun bezorgdheden en behoeften. De diversiteit van de verpleegkundige beroepen bij het UKZKF is de weerspiegeling van de diversiteit van specialismen en sectoren die onze patiënten opvangen en begeleiden in de preventieve, curatieve, palliatieve en educatieve domeinen. Een gezamenlijke noemer? Het engagement! Op het terrein vertaalt zich dit in de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening die wordt geboden in de diverse stadia van ontwikkeling van het kind, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 16 jaar.”

Werken of stage lopen bij het UKZKF

“De verpleegkundige afdeling zoekt voortdurend nieuwe collega’s met een passie! Onze verpleegkundigen passen dag na dag hun kennis en hun expertise toe, ten dienste van elk kind en elke jongere. De toegediende verzorging omvat het meest eenvoudige maar ook het meest complexe”, staat er verder nog te lezen op de website van het ziekenhuis.

→ Bekijk de vacatures: https://hub.talentfinder.be/nl/index.aspx

Om je aan te melden voor een stage van minstens twee weken, moet je ingeschreven zijn in een van de volgende bacheloropleidingen:

  • vierde jaar VVAZ (verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg);
  • vijfde jaar specialisatie (kindergeneeskunde, intensieve zorg en spoedgevallenzorg, geestelijke gezondheidszorg, peri-operatieve zorg)

→ Stuur je stageaanvraag minstens acht weken voor de start van de stage naar Kristine Vanaerschot.

↓ Bekijk de video van het UKZKF over het beroep van verpleegkundige in het kinderziekenhuis

 

LEES OOK: