Tag Archives: Huderf

Muziek in de pediatrie: een ochtend met vzw ‘Une note pour chacun’

De vzw ‘Une note pour chacun organiseert sinds 1992, dus ondertussen al 30 jaar, muzikale activiteiten voor zieke kinderen in vier Brusselse ziekenhuizen. Met hun instrumenten brengen de musici een creatieve en fantasierijke dimensie binnen in de diensten voor kindergeneeskunde. Hospichild liep een ochtend mee met Christian Merveille, de peter van de vereniging en ook muzikant en dichter, en met Pascale de Laveleye, stichter en muzikante, in het schooltje van het Kinderziekenhuis. Een verslag.    

Pascale de Laveleye, stichter en muzikante en Christian Merveille, de president van de vereniging en ook muzikant en dichter –  © Sofia Douieb

 

In de kleuterklas van de Robert Dubois-school treffen we een stel kinderen, dat opgenomen is in de pediatrische afdeling van het UKZKF. Ze zitten rond een grote tafel en proeven van sapjes, koekjes en allerlei tussendoortjes. Sommige krijgen zuurstof toegediend, andere hebben verbanden of zitten in een rolstoel. Maar allemaal lachen en zingen ze uit volle borst. De dirigente is Pascale de Laveleye, muzikante en de oprichtster van ‘Une note pour chacun. Ze zingen de tekst van het zelf geschreven en opgenomen liedje ‘Marmiton. 

Liedjes bedenken met de leerlingen van de Robert Dubois-school 

Het was een bijzondere, zelfs symbolische voormiddag voor de kinderen. De beide leden van de vereniging kwamen hen cd’s brengen met hun eigen creatie. Maar slechts enkelen horen hun eigen stem op ‘Marmiton’. De meesten verblijven nu eenmaal tijdelijk in de school, en gelukkig maar. Want dat betekent dat het beter gaat met hen, of dat ze genezen zijn. De cd-opname is maar een van de vele projecten van de vereniging. Eenmaal per jaar en voor een periode van drie maanden, komen twee muzikanten langs en vragen ze de kinderen om teksten en melodieën te bedenken, muziek te kiezen die ze graag horen, stemmen op te nemen, het cd-hoesje te ontwerpen…  

© Sofia Douieb

Zich leren uitdrukken via zang en muziek  

Dit jaar is er dus de cdMarmitonrond het thema van de keuken en ‘Europa, opgenomen met de lagereschoolkinderen, die handelt over de monumenten van de verschillende landen. “De kinderen amuseren zich niet alleen door samen een artistiek project te realiseren, ze steken er ook iets van op. Het onderwerp wordt behandeld in de lessen, zodat ze hun kennis verbreden en verankeren. Het is een verrijkende ervaring om die vervolgens toe te passen in de muziek,” vertelt een van de onderwijzeressen, terwijl ze kleurpotloden opbergt. Er dan is er ook nog hettherapeutische aspect van zang en muziek. De kinderen kunnen even ontsnappen aan de realiteit, zich uitdrukken, zich kunstenaar voelen, en niet louter patiënten in een ziekenhuis. Wanneer ze achteraf luisteren naar het resultaat van hun werk, zelfs als ze ondertussen genezen zijn, houden ze de cd als een herinnering aan hun verblijf hier en hoe ze er toen aan toe waren. 

Samenwerken met grote namen: “Wij creëren kwaliteitsmuziek!”. 

“En bovendien maken wij kwaliteitsmuziek,” vervolgt Christian Merveille.“Wist je dat we al samenwerkten met grote namen als Adamo, Markaen natuurlijk ook onze peterJosé Van Dam? Wanneer de teksten en melodieën van de kinderen worden uitgevoerd door professionals, krijgen ze meer weerklank en dat vervult hen met trots.”Ook al is het nu al een tijdje geleden, de symbolische waarde van die samenwerking blijft en ze verleent onze vereniging enig aanzien. De artiesten kwamen de kinderen meermaals een bezoek brengen om bij te praten. Christian Merveille vertelt:“Op een dag kwam José Van Dam hier aan met een doos vol snoepgoed. Hij wou ze uitdelen, maar een jongetje met diabetes kon en mocht ze niet aannemen. Daarop kieperde José de snoepjes weg en gaf de doos aan de jongen als geschenk…”De meeste liedjes gaan niet over ziekte of het ziekenhuis, maar heel af en toe gebeurt het toch. Het liedje Attrape ma chanson handelt bijvoorbeeld over niet besmettelijke ziektes, waar mensen toch schrik van hebben. Daarom voelen kinderen zich soms uitgesloten. 

Frédérique Fremaux
Frédérique Fremaux, directrice van de Robert Dubois-school – © Sofia Douieb

Muziek- en zanglessen op maat in de pediatrische afdelingen 

Wanneer ze geen liedjes creëren met de patiëntjes, gaan de zes muzikanten van ‘Une note pour chacunlangs op de pediatrische diensten van vier ziekenhuizen: Erasmus, Saint-Luc,Sint-Pieteren het Kinderziekenhuis.Tijdens de lockdown konden we niet ter plaatse gaan. Toen gebruikten we Zoom via een robot, die op de kamers kwam. Niet ideaal, maar zo konden we wel contact houdenherinnert Pascale de Laveleye zich.Nu mogen we weer langsgaan en hervatten we de activiteiten: zingen op de kamer, muzieklessen…”  

Een woordje over de Robert Dubois-school 

Het initiatief komt dus van de vzw ‘Une note pour chacunen vindt plaats in Robert Dubois-school. Ter herinnering: dit is een scholengroep voor buitengewoon onderwijs type 5. De zeven vestigingen op het Brusselse grondgebied onthalen kinderen en jongeren die in het ziekenhuis verblijven of ambulante zorg krijgen. Wij bezochten de hoofzetel in het UKZKF. De lessen worden in de verschillende instellingen ofwel klassikaal, ofwel aan het bed van de patiënt gegeven. Directrice Frédérique Fremaux:“De leerkrachten volgen het schoolprogramma van het kind en passen zich aan in functie van zijn niveau. Het is heel belangrijk dat het geen achterstand oploopt en zijn vaardigheden behoudt. Toch is alles minder streng geregeld, want het is eerder een recht dan een plicht. We schenken bijzondere aandacht aan de tussenkomsten van artiesten: muzikanten, acteurs, clowns, acrobatenWe organiseren ook uitstappen naar het theater, het museum en de bibliotheek, voor zover de gezondheid van de kinderen dit toelaat. We willen voor hen een positieve omgeving creëren, een soort van welzijnsbubbel waar ze niets anders zijn dan gewoon kinderen.” 

Sofia Douieb

 

LEES OOK

Het kinderziekenhuis heeft een nieuwe zintuigentuin aangelegd

Sinds begin juli 2021 beschikt het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola over een gloednieuwe zintuigentuin. Deze ruimte, waartoe het initiatief is genomen door de non-profitorganisatie Kids’Care, biedt zieke kinderen en hun familieleden de mogelijkheid te “ontsnappen aan de opsluiting van hun kamer”.

©Kinderziekenhuis

In een recent focusartikel over vzw Kids’Care sprak de voorzitter van de vereniging, Philippe Goyens, met Hospichild over een nieuw zintuiglijk tuinproject dat in het kinderziekenhuis zou worden opgezet. Wij vernemen nu dat ditzelfde project zojuist werkelijkheid is geworden.

Een tuin om de zintuigen te prikkelen

Dit is wat Kids’Care ons in 2019 vertelde: “Het idee van deze tuin is om een rustgevende en groene buitenruimte te bieden voor zieke kinderen en hun families, maar ook voor het personeel dat ook wat lucht nodig heeft. Het wordt een zintuiglijk gebeuren met mooie, geurende bloemen, een pad met verschillende ondergronden (kiezels, zand, enz.), een windgong… Alle zintuigen worden geprikkeld.

Een ware zuurstofbel

Deze tuin, een echte zuurstofbel, ligt tussen de speelplaats van Lydia’s Ludo, de Robert Dubois School, het ouderhuis en het kinderziekenhuis. Het grenst aan de “ziekenhuistuin”, de boomgaard/tuin van de kinderen die naar de Robert Dubois School gaan, en heeft als hoofddoel de kwaliteit van het verblijf van zieke kinderen en hun familieleden te verbeteren.

Inwijding in juli 2021

Hoewel het project wordt gesteund en gefinancierd (voor een bedrag van 100.000 euro) door de non-profitorganisatie Kids’Care, komt het initiatief van een moeder in het ziekenhuis. Zij verloor haar 10 maanden oude dochter in het Huderf en wilde op haar eigen manier bijdragen aan het welzijn van andere zieke kinderen. Haar project kwam er uiteindelijk aan het begin van de zomer.

 

LEES OOK :

Kinderoncologie: versterkte samenwerking tussen UZ Brussel en het Kinderziekenhuis

Sinds het begin van deze maand werd de samenwerking tussen UZ Brussel en het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola versterkt op het gebied van de kinderoncologie. Beide directies kwamen overeen om hun medische expertise te bundelen en zo nog beter gewapend te zijn in de strijd tegen kinderkanker.  

 

Tijdens de coronacrisis en de lockdown die erop volgde, zou het aantal diagnoses van kanker bij kinderen gedaald zijn. Maar in tegenstelling van wat we zouden kunnen vermoeden is dat geen goed nieuws. De daling is vooral het gevolg van de angst van de ouders om naar het ziekenhuis te komen. Belangrijke raadplegingen werden uitgesteld en zelfs afgelast. Daarop luidden de kinderartsen de alarmbel en vroegen ze de ouders met drang om naar de consultaties (op oncologie of andere diensten) te komen.

Naar meer expertise in kinderkanker

UZ Brussel en het UKZKF vertegenwoordigen samen het meest volledige pediatrische aanbod in Brussel (al mogen we het uitstekende werk van de Cliniques Universitaires Saint-Luc op dit gebied zeker niet over het hoofd zien). Om hun expertise op het hoogst mogelijke niveau te brengen, besloten ze om nog nauwer samen te werken in de strijd tegen kinderkanker. Concreet gaat het om volgende initiatieven:

  • De kinderoncologen die in de komende jaren in UZ Brussel aan de slag zullen gaan, worden allemaal eerst opgeleid in het UKZKF.
  • Tot die opleidingsperiode voltooid is, zullen nieuwe patiëntjes van het UZ Brussel voor opstart van de meer complexe behandelingen naar het UKZKF worden doorverwezen.
  • Minder complexe behandelingen, opvolging, dagbehandelingen, activiteiten en opvang voor kinderen en hun ouders in De Appeltuin, en consultaties kinderoncologie blijven plaatsvinden in het UZ Brussel.
  • Specifieke hooggespecialiseerde behandelingen zoals radiotherapie en neurochirurgie voor hersentumoren bij kinderen, waarin het UZ Brussel een bijzondere expertise heeft, zullen ook verder in het UZ Brussel plaatsvinden, bovendien ook voor patiëntjes uit andere ziekenhuizen.

“De kinderoncologie van UZ Brussel neemt geen gas terug, integendeel”

Het UZ Brussel besloot dus om kinderen die complexe oncologische zorgen nodig hebben voorlopig door te verwijzen, maar het doet dat enkel om nóg beter te worden in dit vakgebied.  Onder meer met de opleiding van zijn toekomstige oncologen. Maar dat betekent niet dat het UZ minder zal inzetten op kinderkanker, stelt Pr Marc Noppen, CEO van het ziekenhuis: Wij wensen hiermee eerdere foutieve berichten over een mogelijke sluiting of afbouw van de kinderoncologie in het UZ Brussel met klem te ontkrachten. Integendeel we investeren in het UZ Brussel in de verdere ontwikkeling van de kinderoncologie zodat de toekomst van deze belangrijke activiteit in ons ziekenhuis verzekerd blijft.”

 

→LEES OOK

·      Childrencancer.be: om snel de gegevens te vinden van vzw’s die werken rond kinderkanker

·      Mooi bedrag ingezameld om kinderkanker de wereld uit te ‘kicken’

·      Koester maakt thuiszorg van zieke kinderen mogelijk

Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie: nieuwe hotline van het UKZKF voor extreme stress-situaties

Op maandag 23 maart opende het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola een nieuwe telefonische hotline met de naam ‘Hallo! Kinder- en jeugdpsychiatrie’. Het doel? Kinderen en ouders die geconfronteerd worden met (abnormaal veel) angst of problematische stress in contact brengen met een professional.

Van maandag tot vrijdag en van 9u00 tot 16u30 beantwoorden psychologen oproepen op het nummer 02 477 31 80. Indien nodig verwijzen ze door naar kinderpsychiaters die, afhankelijk van het probleem, consulten organiseren per videoconferentie of telefoon.

Ook kinderen krijgen stress ten gevolge van afzondering

In een artikel dat recent verscheen op Yapaka, stond: “Ook de kinderen raken bedolven onder de niet aflatende stroom van angstwekkende berichten en zij merken onze verslagenheid als volwassenen. De sluiting van de scholen, geen knuffel of een kus mogen geven, geen toegang hebben tot speelpleintjes, geen bezoekjes aan oma en opa… de kinderen raken vervreemd van hun vertrouwde, goed georganiseerde en beschermende leefwereld.”

Hoe omgaan met deze buitengewone situatie?  

Yapaka, een programma gericht op de preventie van kindermishandeling, reikt enkele handvatten aan om met deze situatie om te gaan.

  • Blijf op de hoogte, maar beperk de momenten waarop er informatie binnenstroomt, zodat je het nieuws emotioneel een plaats kan geven.
  • Praat met je kind in een taal die het begrijpt, in functie van zijn/haar leeftijd. Het moet deze duistere tijden kunnen verwerken. Het voelt de impact op zijn/haar dagelijkse leven en moet de situatie de baas blijven.
  • Hou contact (via telefoon of internet) met vrienden en familie.
  • Behoud vaste gewoontes en rituelen (eten, slapen, organisatie…) om het kind gerust te stellen. Applaudisseren om 20 uur is bijvoorbeeld een goed idee.
  • Ouders moeten af en toe op adem komen. “Even alleen wandelen of fietsen om je hoofd leeg te maken, wat kletsen met een buur aan de andere kant van de schutting, eens bellen met een vriend, broer of zus, een andere ouder die je kent van aan de schoolpoort… het zijn stuk voor stuk goede ideeën.”

Wat als het allemaal te veel wordt?

Dreigt de situatie ondanks alle voorzorgen toch uit de hand te lopen? Aarzel dan niet om een professional in te schakelen. Precies voor dergelijke gevallen opende het Kinderziekenhuis de telefonische hotline, die je vanaf nu kan bereiken op 02 477 31 80.

Er zijn trouwens nog hulplijnen waar je terecht kan: Awelen Tele-Onthaal– 106. Surf ook eens naar de pagina ‘Hulp zoeken bij psychische problemen’.

Boek over Kikker Cas leert kinderen in het ziekenhuis omgaan met verdriet

Het kinderboek ‘Het grote verdriet van Kikker Cas’ van Hélène Poncelet handelt over het delicate thema van verdriet bij kinderen: hoe breng je slecht nieuws aan en hoe leer je hen ermee omgaan?

Twee jaar geleden lag het zoontje van de auteur in het ziekenhuis. Dat feit leverde de inspiratie voor het eerste Kikker Cas-verhaal ‘Cas in het ziekenhuis’. Het boek wordt sindsdien vaak gelezen op de kinderafdelingen van tal van Vlaamse ziekenhuizen. Vandaag krijgt het dus een vervolg. Cas is intussen twee jaar ouder en zit in het eerste leerjaar. Dan krijgt hij te horen dat zijn beste vriend Ben een auto-ongeluk heeft gehad en niet meer terug zal komen. Met de hulp van zijn ouders, leerkrachten en vriendjes leert Cas dat Ben altijd bij hem zal blijven, in zijn hart, zolang hij hem niet vergeet.

Meter Maggie

Maggie De Block is meter van het project. De minister van Volksgezondheid las trouwens al voor uit het eerst Cas-boek aan kinderen in het kinderziekenhuis van Asse.

Het grote verdriet van Kikker Cas telt 32 pagina’s en is uitgegeven bij Beefcake Publishing. Het kost 15 euro en is te koop in elke boekhandel en online.

(Bron: HLN.be)